Fotografi av Per Dannetun

Per Dannetun

Rektorsråd

Som rektorsråd arbetar jag på uppdrag av rektor med frågor som berör LiU:s forskning, så som infrastruktur, kontakter med forskningsfinansiärer och deltagande i forskningsprojekt. 

Presentation rektorsråd 

Rektorsrådet bistår rektor och övriga delar av universitetsledningen genom fullgörande av kvalificerade lednings-, samordnings- och utvecklingsuppdrag med koppling till strategiska forskningsfrågor samt har ett universitetsövergripande ansvar för större forskningssatsningar och frågor som berör forsknings-infrastruktur. Detta innebär bland annat att rektorsrådet:

• på ett aktivt sätt stödjer rektor och övriga delar av universitetsledningen i uppdraget att leda och styra Linköpings universitet (LiU)
• via sitt förhållningssätt och agerande representerar universitetet och stärker LiU:s varumärke och budskap
• aktivt verkar för samverkan mellan olika verksamhetsområden på ett sätt som främjar gemensamt ansvarstagande inom LiU
• verkar för samordning, nätverkande och ömsesidigt stöd mellan de delar av organisationen som bedriver verksamhet inom forskningsområdet
• bidrar till och skapar förutsättningar för ett LiU-övergripande kunskaps-utbyte och ett effektivt resursutnyttjande samt bedriver omvärldsspaning
• kommunicerar och för dialog inom det egna ansvarsområdet med medarbetare på samtliga organisatoriska nivåer, studenter och externa aktörer
• är insatt i villkor för såväl det svenska högskoleväsendet som för LiU
• agerar i enlighet med LiU:s värdegrund

Rektorsrådet utför sitt uppdrag enligt instruktioner direkt från rektor.

CV och uppdrag Per Dannetun

CV

 • Sedan 2011 Forskningsdirektör, Linköpings universitet
 • 2007-2010 Tf avdelningschef, Externa relationer, Linköpings universitet
 • 2003-2008 Processledare forskning, Linköpings universitet
 • 2000-2003 Avdelningschef elektronikbyggsätt, Acreo-Norrköping
 • 1997-2000 Kanslichef, Tekniska fakultetskansliet, Linköpings universitet
 • 1995-1997 Forskningssekreterare, Teknikvetenskapliga forskningsrådet, TFR
 • 1994-1995 Post-doc Université Paris 6 & 7

Uppdrag och nätverk

 • 2018- Styrelseledamot Wallenberg Wood Science Center, WWSC 2.0
 • 2017- Styrelseledamot DCC, ett kompetenscentra inom organisk elektronik
 • 2017- Styrelseledamot Treesearch, ett Vinnova samverkanprojekt
 • 2017- Ordförande partnerstämma LinkSic och C3NiT - Vinnova kompetenscentra
 • 2016- Styrelseledamot Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC
 • 2015- Styrelseledamot Prioriteringscentrum
 • 2015- Ordförande AFM, SFO inom material vid LiU
 • 2014- Representerar LiU i YEURUN, ett europeiskt universitetsnätverk
 • 2014- Referensgrupp Max IV
 • 2014- Ledamot i Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur (URFI). Ordförande 2 år.

 

 • 2011- Samverkansberedning LiU – Region Östergötland (ordf. varannat år)
 • 2012- Styrelseledamot, Laboratoriet för regenerative medicin
 • 2010- Styrelseledamot, LiU Fund of U
 • 2010- Ordförande partnerstämma FunMat – ett VINN Exellence Center
 • 2010-2013 Styrelseledamot, AgroÖst AB
 • 2002-2003 Styrelseledamot, Addmarkable AB
 • 2001-2003 Ordförande Bokakademin i Östergötland AB
 • 1999- Styrelseledamot, Forskarpatent AB
 • 1995-1997 Ledamot av NFRs energikommitté
 • 1995- Ledamot av Svenska institutets forskarnämnd

Publikationer

2019

Per Berglund, Per Dannetun, Wai Lee Chan, Julie Gold, Sam Han, Heidi Hansson, Simon Harvey, Jun Song Huang, Ann-Charlotte Larsson, Steven Linton, Gerald McInerney, Marie Magnell, Oleg Popov, Nils-Hassan Quttineh, Tobias Richards, Juha Song, Adam D. Switzer, Kristina Tegler Jerselius, Susanne Vikström, Martin Wikström, Kang Yang Trevor Yu, Jesvin Puay-Hwa Yeo, Nabil Zary, Hans Pohl, Ulf Ellervik (2019) Linking Education and Research: A Roadmap for Higher Education Institutions at the Dawn of the Knowledge Society

1996

Michael Lögdlund, Per Dannetun, C. Fredriksson, William R. Salaneck, J. L. Brédas (1996) Theoretical and experimental studies of the interaction between sodium and oligothiophenes Physical Review B. Condensed Matter and Materials Physics, Vol. 53, s. 16327-16333 Vidare till DOI
Per Dannetun, M Schott, M.Rei Vilar (1996) High-resolution electron energy loss spectroscopy of thin crystalline highly oriented films of poly(tetrafluoroethylene) Thin Solid Films, Vol. 286, s. 321-329 Vidare till DOI

Forskning

Medarbetare

Organisation

Mer om LiU