Presentation rektorsråd 

Rektorsrådet bistår rektor och övriga delar av universitetsledningen genom fullgörande av kvalificerade lednings-, samordnings- och utvecklingsuppdrag med koppling till strategiska forskningsfrågor samt har ett universitetsövergripande ansvar för större forskningssatsningar och frågor som berör forsknings-infrastruktur. Detta innebär bland annat att rektorsrådet:
• på ett aktivt sätt stödjer rektor och övriga delar av universitetsledningen i uppdraget att leda och styra Linköpings universitet (LiU)
• via sitt förhållningssätt och agerande representerar universitetet och stärker LiU:s varumärke och budskap
• aktivt verkar för samverkan mellan olika verksamhetsområden på ett sätt som främjar gemensamt ansvarstagande inom LiU
• verkar för samordning, nätverkande och ömsesidigt stöd mellan de delar av organisationen som bedriver verksamhet inom forskningsområdet
• bidrar till och skapar förutsättningar för ett LiU-övergripande kunskaps-utbyte och ett effektivt resursutnyttjande samt bedriver omvärldsspaning
• kommunicerar och för dialog inom det egna ansvarsområdet med medarbetare på samtliga organisatoriska nivåer, studenter och externa aktörer
• är insatt i villkor för såväl det svenska högskoleväsendet som för LiU
• agerar i enlighet med LiU:s värdegrund

Rektorsrådet utför sitt uppdrag enligt instruktioner direkt från rektor.

CV och uppdrag Per Dannetun

CV

 • Sedan 2011 Forskningsdirektör, Linköpings universitet
 • 2007-2010 Tf avdelningschef, Externa relationer, Linköpings universitet
 • 2003-2008 Processledare forskning, Linköpings universitet
 • 2000-2003 Avdelningschef elektronikbyggsätt, Acreo-Norrköping
 • 1997-2000 Kanslichef, Tekniska fakultetskansliet, Linköpings universitet
 • 1995-1997 Forskningssekreterare, Teknikvetenskapliga forskningsrådet, TFR
 • 1994-1995 Post-doc Université Paris 6 & 7

Uppdrag och nätverk

 • 2018- Styrelseledamot Wallenberg Wood Science Center, WWSC 2.0
 • 2017- Styrelseledamot DCC, ett kompetenscentra inom organisk elektronik
 • 2017- Styrelseledamot Treesearch, ett Vinnova samverkanprojekt
 • 2017- Ordförande partnerstämma LinkSic och C3NiT - Vinnova kompetenscentra
 • 2016- Styrelseledamot Swedish National Infrastructure for Computing, SNIC
 • 2015- Styrelseledamot Prioriteringscentrum
 • 2015- Ordförande AFM, SFO inom material vid LiU
 • 2014- Representerar LiU i YEURUN, ett europeiskt universitetsnätverk
 • 2014- Referensgrupp Max IV
 • 2014- Ledamot i Universitetens referensgrupp för forskningsinfrastruktur (URFI). Ordförande 2 år.

 

 • 2011- Samverkansberedning LiU – Region Östergötland (ordf. varannat år)
 • 2012- Styrelseledamot, Laboratoriet för regenerative medicin
 • 2010- Styrelseledamot, LiU Fund of U
 • 2010- Ordförande partnerstämma FunMat – ett VINN Exellence Center
 • 2010-2013 Styrelseledamot, AgroÖst AB
 • 2002-2003 Styrelseledamot, Addmarkable AB
 • 2001-2003 Ordförande Bokakademin i Östergötland AB
 • 1999- Styrelseledamot, Forskarpatent AB
 • 1995-1997 Ledamot av NFRs energikommitté
 • 1995- Ledamot av Svenska institutets forskarnämnd

Publikationer

2019

Per Berglund, Per Dannetun, Wai Lee Chan, Julie Gold, Sam Han, Heidi Hansson, Simon Harvey, Jun Song Huang, Ann-Charlotte Larsson, Steven Linton, Gerald McInerney, Marie Magnell, Oleg Popov, Nils-Hassan Quttineh, Tobias Richards, Juha Song, Adam D. Switzer, Kristina Tegler Jerselius, Susanne Vikström, Martin Wikström, Kang Yang Trevor Yu, Jesvin Puay-Hwa Yeo, Nabil Zary, Hans Pohl, Ulf Ellervik (2019) Linking Education and Research: A Roadmap for Higher Education Institutions at the Dawn of the Knowledge Society

1996

Forskning

Forskningsstödsavdelningen

Relaterat innehåll