Presentation forskningsdirektör 


Jag är forskningsdirektör och jag har även ett uppdrag som biträdande universitetsdirektör.

Som forskningsdirektör leder och utvecklar jag arbetet med universitetets forskningsfinansiering. Uppdraget ska medverka till att säkerställa en övergripande strategisk ledning och styrning av universitetet. I mitt uppdrag ingår att ansvara för att rektor och universitetsstyrelsen får den information om mitt område som de behöver. Som forskningsdirektör har jag också ett samordnande ansvar för universitetets samverkan med Region Östergötland.

I uppdraget som biträdande universitetsdirektör ska jag medverka till att säkerställa en övergripande strategisk ledning och styrning av universitetet.

CV och uppdrag Per Dannetun
Visa/dölj innehåll

CV

 • Sedan 2011 Forskningsdirektör, Linköpings universitet
 • 2007-2010 Tf avdelningschef, Externa relationer, Linköpings universitet
 • 2003-2008 Processledare forskning, Linköpings universitet
 • 2000-2003 Avdelningschef elektronikbyggsätt, Acreo-Norrköping
 • 1997-2000 Kanslichef, Tekniska fakultetskansliet, Linköpings universitet
 • 1995-1997 Forskningssekreterare, Teknikvetenskapliga forskningsrådet, TFR
 • 1994-1995 Post-doc Université Paris 6 & 7

Uppdrag och nätverk

 • 2018- Styrelseledamot Wallenberg Wood Science Center, WWSC 2.0
 • 2017- Styrelseledamot DCC, ett kompetenscentra inom organisk elektronik
 • 2017- Styrelseledamot Treesearch, ett Vinnova samverkanprojekt
 • 2015- Styrelseledamot Prioriteringscentrum
 • 2015- Ordförande AFM, SFO inom material vid LiU
 • 2015- Nationella samordningsgruppen Molekylär medicin
 • 2014- Representerar LiU i YEURUN, ett europeiskt universitetsnätverk
 • 2014- Referensgrupp Max IV
 • 2014- Referensgrupp nationell infrastruktur (VR)

 

 • 2011- Samverkansberedning LiU – Region Östergötland (ordf. varannat år)
 • 2012- Styrelseledamot, Laboratoriet för regenerative medicin
 • 2010- Styrelseledamot, LiU Fund of U
 • 2010- Ordförande partnerstämma FunMat – ett VINN Exellence Center
 • 2010-2013 Styrelseledamot, AgroÖst AB
 • 2002-2003 Styrelseledamot, Addmarkable AB
 • 2001-2003 Ordförande Bokakademin i Östergötland AB
 • 1999- Styrelseledamot, Forskarpatent AB
 • 1995-1997 Ledamot av NFRs energikommitté
 • 1995- Ledamot av Svenska institutets forskarnämnd

Publikationer
Visa/dölj innehåll

1996

1995

1994

Visa/dölj innehåll