Fotografi av Per Holmberg

Per Holmberg

Gästprofessor

Professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning. Gästprofessor vid Institutionen för kultur och samhälle.

Svenska språket och språkbruk

Jag är professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning vid Göteborgs universitet. Under min tid som gästprofessor arbetar jag med tre projekt.

Grammatikdidaktik i praktiken

Tillsammans med forskare i pedagogiskt arbete, andra språkforskare vid IKOS och studenter i svensklärarutbildningen arbetar jag med att utarbeta modeller för hur skolans grammatikundervisning kan integreras i arbetet med skrivande och läsning av olika slags texter. Målet är sätt att undervisa som ger alla elever chansen att utveckla sitt språk.

Tidigvikingatida run-litteracitet

I ett nyligen avslutat projekt om Rökstenen (VR 2017–2021) visade jag hur denna kända runinskrift inte alls behöver tolkas som anspelningar på hjältar och hjältedåd. Nu prövar jag om den nya tolkningen, som visar att det troligare handlar om himlaljusens rytm, kan öppna för en ny förståelse också av andra runristningar från samma tid.

Nytt vin i gamla läglar eller gammalt vin i nya läglar? Etableringen av svenskämnesdidaktik som forskningsfält (VR 2022–2024)

Med BG Martinsson (projektledare) och Maritha Johansson startar jag ett större projekt om hur ämnesdidaktisk forskning uppmuntrats av en ny forskningspolitik, hur den ämnesdidaktiska kunskapsproduktionen sett ut, och hur den här forskningsbaserade kunskapen har tagits emot av skolan.

Tage Danielsson-professor

Mellan september 2021 och december 2022 var jag gästprofessor i Tage Danielssons namn, vid Linköpings universitet.

Forskningspresentationer som gästprofessor

2021

15 september

Seminarieserien Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, Campus Valla: ”Grammatikdidaktikens grunder”

7 oktober

Installationsföreläsning, Campus Norrköping: ”Lekfullhet och disciplin i forskningen”

24 november

Presentation för anställda vid universitetsbiblioteket, Campus Norrköping: ”Texten som kosmologisk stötta. Nya perspektiv på runristningarna vid Rök, Ingelstad och Oklunda”

7 december

Seminarieserien Pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning, Campus Valla: ”Den interpersonella grammatiken i praktiken”

2022

18 januari

Historiska seminariet, Campus Valla: ”Rökstenen som historisk källa”

1 februari

Föreläsningsserien Livsviktigt, Linköpings domkyrka: ”Om Rökstenen och vikingarnas gåtor”

14 februari

Föreningen FAS föreläsningsserie Måndagsklubben, Linköping: ”Rökstenens inskrift – om hjältar eller himlakroppar?”

24 september

Universitetsbiblioteket, Campus Norrköping: Den gåtfulla Rökstenen - guidad visning.

2023

16 mars

Universitetsbiblioteket, Campus Valla: Den gåtfulla Rökstenen - föreläsning i utställningen med samma namn

 

Publikationer

Forskning

Nyheter

Organisation