04 april 2024

Per Holmberg, gästprofessor vid IKOS, har tilldelats ett helt nytt pris från Svenska Akademiens för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård.

Per Holmberg
Magnus Johansson

Svenska Akademien har beslutat att tilldela 2024 års pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning till Per Holmberg, professor i svenska språket med inriktning mot språkbruksforskning vid Göteborgs universitet och gästprofessor på LiU vid Institutionen för kultur och samhälle. Det är första gången som detta pris delas ut till minne av Carl Gabriel och Karin Forsberg.

Vad tänkte du när du fick veta att du skulle få det här priset?

– Det kändes mycket hedrande och väldigt roligt, säger Per Holmberg.

Han tillägger att han känner sig extra överraskad över det fina priset eftersom han har en självbild av att han mest sysslat med sådant som är provokativt. Nya grammatikmodeller, nya undervisningsidéer, nya runstenstolkningar osv…

Vad forskar du om just nu?

– Just nu jobbar jag vid IKOS med ett projekt om ämnesdidaktik. Vi undersöker hur och varför det växt fram en ny slags forskning om vad som händer i skolans ämnesundervisning. Vi vill ta reda på mer om det handlar om statlig styrning eller inomvetenskapliga paradigmskiften – och även hur mycket som ligger inom dessa två områden. Därför sitter jag just nu och läser svenska litteraturdidaktiska avhandlingar från 1970- och 80-tal.

Projektet som Per Holmberg berättar om heter: ”Nytt vin i gamla läglar eller gammalt vin i nya läglar? Etableringen av svenskämnesdidaktik som forskningsfält” (VR 2022–2024) och utförs tillsammans med Bengt-Göran Martinsson (projektledare) och Maritha Johansson.

Kan du ge ett exempel från verkligheten där du vet att din forskning kommit till nytta?

– När jag började med forskning om skrivande i skolan för tjugo år sedan fick elever väldigt lite stöd för hur de skulle skriva olika slags texter. På något vis har jag varit med och ändrat detta så att lärare och elever talar mycket mer med varandra om vad som förväntas i olika genrer.

Per Holmberg funderar en stund och tillägger att han ibland kan tycka att det gått för långt åt det hållet, men det är en annan historia som vi kan återkomma till senare.

Vad har du tänkt använda prispengarna till?

– Jag tänker att pengarna är en möjlighet för mig att ta en paus från arbetet. När jag tar ledigt tänker jag varken skriva eller prata så mycket. För mig är även tystnaden väldigt viktig, något som gör att det blir ännu roligare att komma tillbaka till arbetet och ägna mig åt en massa spännande språkande!

FAKTA

Svenska Akademiens pris för framstående förtjänster inom svensk språkforskning och språkvård till minne av Carl Gabriel och Karin Forsberg utgår ur Lars Forsbergs donation.

2024 års pristagare är: Per Holmberg och Caroline Liberg. Prissumman är på 80 000 kronor per person.

Svenska Akademien verkar för svenska språket och litteraturen, bland annat genom priser och stipendier som uppmärksammar författare, översättare, kritiker, forskare, svensklärare och bibliotekarier.

Läs mer om priset på Svenska Akademiens webbsida.

Per Holmberg var gästprofessor i Tage Danielsons namn 2021-2022

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.