02 juni 2021

Varför reste vikingarna runstenar? Hur kan vi förstå Rökstenen? Vilka grammatiska modeller kan vara till hjälp för både lärare och elever? De frågorna kommer att stå i fokus för Per Holmberg när han till hösten börjar som gästprofessor vid Linköpings universitet. Han är den första innehavaren av Tage Danielsson-professuren.

Porträttbild av Per Holmberg mot en vit bakgrund.
Per Holmberg, professor i svenska språket med inriktning mot språkbruk. Jessica Oscarsson

– Jag har sällan blivit så överraskad och glad! Jag menar, det här är inget jag sökt utan en gåva som plötsligt dimper ner, säger Per Holmberg.

Han är professor i svenska språket vid Göteborgs universitet och kommer från hösten 2021 och ett år framåt att arbeta som gästprofessor vid Linköpings universitet. 
Med sig tar han ett fokus på hur samtal och text fungerar i olika sociala sammanhang. Hans forskning har rört olika områden – från ungdomssamtal och matlagningsprogram i tv till elevtexter, platsannonser och runstenar. Just nu håller han på att avsluta ett forskningsprojekt om Östergötlands – och världens – mest kända runsten: Rökstenen. Forskningen ger en ny förståelse av den vikingatida runstenen.

Svenska språket har länge fascinerat Per Holmberg. Han började som högstadie- och gymnasielärare i svenska och religion för att sedan gå över till forskningen. Inriktningen mot språkets betydelse och hur det används i olika situationer har han fått med sig från sin tid som lärare.

– Jag har ett brett intresse för språk och text, men från arbetet med mina elever fick jag också med mig en viss inriktning som syns i min forskning: betydelse är mer spännande än rena formfrågor, språk i konkreta situationer är mer spännande än generella frågor om vad som är grammatiskt eller inte. När jag försöker utveckla teorier för att förstå språket har jag på något sätt fortfarande kvar eleverna som en måttstock. ”Skulle det gå att förklara det här för mina gymnasister? Skulle dom tycka att det var kul och kanske användbart?”.

Sedan 2016 är Per Holmberg professor i svenska språket med inriktning mot språkbruk vid Göteborgs universitet. Han har varit med att bygga upp en stor miljö för språkbruksforskning och har också arbetat för att utveckla lärarutbildningen.

Runstenar och grammatik

Som gästprofessor kommer Per Holmberg att både forska och undervisa vid Institutionen för kultur och samhälle (IKOS). Forskningen får två spår.
 
– Dels jobbar jag vidare på att bättre förstå vad runstensresandet hade för funktion under tidig vikingatid. I Östergötland finns flera spännande runristningar från den här tiden! Dels återupptar jag arbete med grammatiska modeller som ska kunna fungera för lärare och elever. I båda fallen ser jag fram emot diskussioner med forskare, lärare och studenter på IKOS!
 
Per Holmberg kommer att bidra både med sitt breda språkintresse och sina ämnesdidaktiska kunskaper, säger Bengt-Göran Martinson, som är ansvarig för forskningen inom området språk- och litteraturdidaktik.

 

– Det här är ett glädjande besked! Vi är flera inom pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik som stött på och samarbetat med Per i flera sammanhang tidigare. Han kommer kunna inspirera oss och vitalisera våra vetenskapliga diskussioner, i synnerhet de ämnesdidaktiska. Jag är också övertygad om att Per kommer bidra till andra områden genom sina breda språkvetenskapliga intressen som har relevans för både samhällsvetenskap och kulturvetenskap.

 

När det här med forskning funkar som bäst är det så det känns, man kan gå fram och tillbaka mellan det barnsliga och det vuxna, mellan kreativitet och kontroll, och ha rätt roligt!
 
Per Holmberg är den första att inneha Tage Danielsson-professuren, som inrättades vid Institutionen för kultur och samhälle tillsammans med en professur i Moa Martinsons namn i juni 2020. Moa Martinson-professuren innehas av Susanna Alakoski.
 
Vad ser du mest fram emot under ditt år som gästprofessor?

– Att träffa nya människor, få nya idéer och tid för forskningen!

Berätta, är det något av Tage Danielssons verk som ligger dig extra varmt om hjärtat?

– Om jag ska välja ett verk så måste det bli ”Herkules Jonssons stordåd”. Det var julkalendern när jag var fem år. Tage spelar pappan som byter plats med sitt barn. När det här med forskning funkar som bäst är det så det känns, man kan gå fram och tillbaka mellan det barnsliga och det vuxna, mellan kreativitet och kontroll, och ha rätt roligt!

Mer information och kontakt

Nyheter om Moa Martinson- och Tage Danielsson-professurerna

Läs mer

Senaste nytt från LiU

Kampanj mot droger blev Emmas genombrott

När Kårservice i samarbete med kårerna bestämde att tydligt ta avstånd från droger och droghandel gick uppdraget till GDK-studenten Emma Kunelius. Hennes kampanj fick stort genomslag på campus och nominerades i tävlingen Stora Kommunikationspriset.

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.