11 oktober 2021

Humanism och det skrivna ordets kraft, lekfullhet och disciplin.
Det var ledorden när Susanna Alakoski och Per Holmberg föreläste och välkomnades som gästprofessorer i Moa Martinsons och Tage Danielssons namn.

Kollage med porträtt på Susanna Alakoski och Per Holmberg, mot en kul bakgrund.
Susanna Alakoski och Per Holmberg. Magnus Johansson

Vid en installationsceremoni välkomnades gästprofessorerna till universitetet och Institutionen för kultur och samhälle (IKOS), där de är placerade. Programmet bjöd på tal, diplomutdelning och uppskattade föreläsningar. 

”Kanske kan jag vässa några pennor rejält”

I sin installationsföreläsning tog Susanna Alakoski, socionom, författare och gästprofessor i Moa Martinsons namn, med åhörarna på en resa från det brandgula hyreshuset i Ystad där hon växte upp, till socionomutbildningen, första mötet med Moa Martinsons verk, författarskapet och engagemanget för frågor om social utsatthet. Humanism, Foto Magnus Johansson utsatthet och det skrivna ordets kraft var ledord, och Moa Martinsons gärning central.

Som gästprofessor vid Linköpings universitet kommer Susanna Alakoski att fokusera på skrivandet och sociala frågor.

– Jag tänker mig att jag kanske kan pollinera det akademiska språket och bidra till att få ut forskningen till fler människor. Kanske kan jag peppa unga studerande till att skriva sådant som de kanske inte tänkt sig våga. Kanske kan jag vässa några pennor rejält.

Att förena lekfullhet och disciplin

Per Holmberg, professor i svenska språket med inriktning mot språkbruk och gästprofessor i Tage Danielssons namn, berörde i sin installationsföreläsning allt ifrån lekfulla dagar hos mormor och morfar under uppväxten, bakning, undervisning och det stora intresset för språk och text.Per Holmberg föreläser. I bakgrunden syns en presentation med texten Per Holmberg.

Föreläsningen genomsyrades av övertygelsen om att receptet för framgångsrik forskning är lekfullhet, ett öppet sinne för det oväntade, och disciplin, det vill säga respekt för vad andra lärt sig före oss.

Inspiration hämtar han bland annat från Herkules Jonssons storverk, adventskalendern av Tage Danielsson.

I Herkules Jonssons storverk spelar Tage pappan som byter plats med sitt barn. På ett plan så handlar den här berättelsen om hur man kan förena lekfullhet och disciplin.

Det har visat sig extra användbart i hans studier om text- och kunskapsutveckling i skolan och i hans forskning om hur Rökstenen kan tolkas. Foto Magnus Johansson

Som gästprofessor vid Linköpings universitet ska Per Holmberg fokusera på vad runstensresandet hade för funktion under tidig vikingatid samt grammatiska modeller som ska kunna fungera för lärare och elever.

Bildning, humanism och samhällsengagemang

Gästprofessorprogrammet i Moa Martinsons och Tage Danielssons namn inrättades 2020 och är en del av en större satsning på humaniora och samhällsvetenskap vid Linköpings universitet.

Susanna Alakoskis och Per Holmbergs gärning speglar professorsprogrammets värden – bildning, humanism och samhällsengagemang - på ett utomordentligt sätt, sa Jan-Ingvar Jönsson, rektor vid Linköpings universitet, när han välkomnade de båda gästprofessorerna.

Josefina Syssner, prefekt vid IKOS, tryckte på humanioras och samhällsvetenskapens betydelse i samhället, och på institutionens ambition om att bidra till en samhällsutveckling baserad på kunskap.

– Genom vår forskning och utbildning bidrar vi till ett demokratiskt och kunskapsorienterat samhälle, som präglas av trovärdighet och den hoppingivande insikten om att det som är av människor skapat, av människor kan förändras.

Läs mer om gästprofessorprogrammet

Mer om gästprofessorerna

Senaste nytt från LiU

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.

Studenter på campus.

Ökat söktryck till LiU

Intresset för att studera vid LiU ökar, i flera fall rejält. Det visar siffrorna när anmälan till höstterminen stängde vid midnatt den 15 april.

Två forskare i lab.

Ett atomlager guld – LiU-forskare skapar guldén

För första gången har forskare lyckats skapa ark av guld som endast är ett atomlager tjockt. Enligt forskarna från LiU får guldet nya egenskaper som kan göra det lämpligt för bland annat framställning av värdefulla kemikalier.