15 december 2022

Vi kan tolka runristningar bättre genom att förstå solens betydelse för den vikingatida människan. Och genom att läsa en runsten på den plats där den är rest. Det menar Per Holmberg, som under sin tid som gästprofessor i Tage Danielssons namn haft både vikingatida och nutida texter i fokus.

Per Holmberg Magnus Johansson

Tänk dig Östgötaslätten en stjärnklar natt i slutet av september. Då, under höstdagjämningen när ljus övergår i mörker och vintern är på ingång, kan vi hitta svaret på några av Rökstenens gåtor. Det menar Per Holmberg, gästprofessor i Tage Danielssons namn vid Linköpings universitet.

– Rökstenen pekar ut någonting på himlen för de läsare som kommer dit på natten, säger han.

Per Holmberg har länge studerat den vikingatida Rökstenen, vars 760 runor långa inskrift har gäckat forskare i 150 år. I sina studier presenterar han en omtolkning av inskriften. Den handlar om kampen mellan ljus och mörker, om solen, månens och stjärnornas banor över himlen.Foto på Rökstenen.Rökstenen, vid Röks kyrka i Östergötland. Foto Håkan Svensson

Centralt för att förstå inskriften är att läsa den på platsen där stenen är rest. Och det blir tydligt i Per Holmbergs senaste studie, vars resultat snart publiceras i artikeln Watching Star Wars with Viking Age Subtitles, i tidskriften Arkiv för nordisk filologi.

Rökstenens inskrift består av gåtor och fyra av dessa kan lösas genom att observera stjärnorna under höstdagjämningen. Gåtorna och deras svar kopplar samman solens och månens bana över året, liksom stjärnornas position på himlen och säkrar att ljuset kommer att återvända.

Förstå andra runristningar på samma sätt

Kan de här tolkningsprinciperna – om himlakropparnas betydelse för den vikingatida människan och vikten av att läsa runor på den plats där de är ristade – också hjälpa oss att förstå andra runristningar? Det har varit ett av Per Holmbergs forskningsspår under hans tid som gästprofessor. Han har tittat närmare på två andra runristningar i Östergötland – Oklundaristningen på Vikbolandet och Ingelstadristningen i Norrköping.

Den senare är gömd uppe på en kulle i handelsområdet Ingelstad i Norrköping. Även här är solen, gudarna och inskriftens placering centrala för tolkningen.En man för handen över en ristning i berget.Är det den gud som har ansvar för solen som Ingelstadristningen nämner?

– Mitt förslag är att de ristade namnen Solig och Dag är namn på den gud som tänktes ansvara för att solen skulle hålla sin bana västerut, i inskriftens riktning. Det ger i så fall en ny bild av vilken makt man tänkte sig att skriftspråket kunde ha, också över solens gång, säger Per Holmberg.

Runforskningen har rönt stor uppmärksamhet runt om i världen, och inte minst i Östergötland. Som gästprofessor har Per Holmberg rest länet runt för att föreläsa.

– Jag hade aldrig kunnat ana att intresset för Rökstenen var så stort i Östergötland. Jag har presenterat min forskning i många olika sammanhang, alltid med en oväntat stor och kunnig publik. Varje gång har jag kommit tillbaka med nya uppslag. En höjdpunkt var mötet med personer som vuxit upp kring Rök och som kunde berätta om hur deras gårdar förhöll sig till solens bana under året.

 

 En höjdpunkt var mötet med personer som vuxit upp kring Rök och som kunde berätta om hur deras gårdar förhöll sig till solens bana under året.

 

Hur kan dagens elever ta sig an olika texter?

De vikingatida runristningarna är några av våra tidigaste texter. Men Per Holmberg intresserar sig också för nutiden och för hur dagens skolelever kan rustas för att ta sig an olika typer av texter.

Hans andra och mer omfattande forskningsspår som gästprofessor har varit att utveckla en ny sorts grammatik för skola och lärarutbildning, liksom verktyg för svensklärare att använda i sin grammatikundervisning.

Grammatiken ska behandlas som redskap för att skapa betydelse i text och samtal, menar Per Holmberg som haft många diskussioner med kollegor och prövat olika upplägg i undervisningen av blivande ämneslärare. Under 2023 kommer en lärobok om detta, som han skriver tillsammans Kajsa Thyberg, vid Linköpings universitet och Anna-Malin Karlsson, vid Stockholms universitet.

Tiden som gästprofessor går mot sitt slut

Nu avrundar Per Holmberg sin tid som gästprofessor. Han installerades hösten 2021 som den första innehavaren av Tage Danielsson-professuren, placerad vid Institutionen för kultur och samhälle. Han har varit verksam i forskningsmiljön Pedagogiskt arbete med inriktning mot språk- och litteraturdidaktik.

Men forskningen vid Linköpings universitet fortsätter och Per Holmberg kommer nu att dela sin tid mellan LiU och Göteborgs universitet, där han är professor i svenska språket.

– För mig har detta varit en fantastisk tid. Jag tar med mig nya kontakter med forskare i flera olika fält, nya möjligheter att framöver forska ihop och publicera ihop.

Mer om forskningen

Mer om gästprofessorprogrammet

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.