05 juni 2020

Fysisk distansering är viktig för att bromsa spridningen av
coronaviruset. Nu har ett forskningsprojekt, med LiU-forskaren Per Nilsen i
spetsen, inletts för att studera bestämmelser om fysisk distansering: hur de
har motiverats, hur de har kommunicerats av myndigheter och hur de har
efterlevts av befolkningen i Danmark och Sverige.

Bild på fotspår. iStock.com/Siewwy84

Bild på en man i rutig skjorta.Per Nilsen. – Nyhetsrapporteringen kring olika länders strategier är massiv, men medias bild är ofta förenklad och svart eller vit. Vi vill undersöka vad som faktiskt har gjorts, hur det har motiverats och mottagits, säger professor Per Nilsen vid Institutionen för hälsa, medicin och vård.

Projektet är ett samarbete mellan en grupp danska forskare vid Aarhus University, Hvidovre Hospital och forskare vid LiU, Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV) och Institutionen för beteendevetenskap och lärande (IBL).

– Danmark och Sverige har valt delvis olika vägar i kampen mot smittspridning, vilket gör projektet extra intressant och angeläget, säger han.

Enligt Per Nilsen finns det i dagsläget relativt lite forskning kring olika former av social distansering. Han hoppas att projektet ska bidra med kunskap om hur policy kan implementeras på bästa sätt för att minska smittspridning vid framtida pandemier.

– Det kan till exempel handla om att identifiera vilka sätt som ökar befolkningens acceptans av och följsamhet till olika policyåtgärder för fysisk distansering.

Projektet har precis startat och fortsätter till sommaren 2022.

Kontakt

Relaterat innehåll

Mer LiU-forskning om covid-19 och dess effekter

Porträtt Maria Lerm.

15 miljoner till forskning om epigenetiska förändringar vid covid

En av de stora gåtorna under covidpandemin är varför vissa drabbats hårt av sjukdomen medan andra inte alls. Maria Lerm, professor vid LiU, har tilldelats 15 miljoner kronor från Hjärt-lungfonden för forskning som kan förklara skillnaderna.

Eleonore von Castelmur i labbet.

Viruset som sporrade forskning över gränserna

När coronapandemin svepte över världen hittade virusforskare och proteinkemister snabbt varandra och började samarbeta. Tillsammans kunde de ta fram tester av immunsvaret vid infektion och hjälpa vården.

Spruta med vaccin.

Hur kunde det gå så snabbt att få fram vaccin mot covid-19?

I december 2020 gav EU ett villkorat godkännande för det första vaccinet mot covid-19, mindre än ett år att det konstaterats att viruset kan smitta människor. Vad möjliggjorde den snabba utvecklingen? Hur går de kliniska prövningarna till?

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.