Om min forskning

Mina forskningsintressen handlar främst om meningsskapande och sociala interaktioner i pedagogiska institutioner, med ett särskilt intresse för fritidshem och förskola. Jag är även intresserad av hur diskurser skapas och omskapas i och genom sociala interaktioner.

I min avhandling Fritidshemmets (mellan)mål och mening. Positioneringar i kollegialt samtalande mellan fritidshemspersonal undersöker jag hur arbetslags kollegiala relationer påverkar vad som blir möjligt att säga och göra i diskussioner om fritidshemmets vardagspraktik. Studien inkluderar analyser av personalens meningsskapande och konstruktioner av sig själva som arbetslag och av fritidshemmet som institution.

Undervisning

Jag undervisar främst i ämneslärarprogrammet, grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem samt förskollärarprogrammet, men även i Child Studies-masterprogrammet.