Sanna Hedrén

Universitetslektor

Mina forskningsintressen handlar främst om meningsskapande och sociala interaktioner i pedagogiska institutioner, med ett särskilt intresse för fritidshem och förskola.

Om min forskning

Mina forskningsintressen handlar främst om meningsskapande och kollegiala samtal i pedagogiska institutioner, med ett särskilt intresse för fritidshem och förskola. Jag är även intresserad av hur diskurser skapas och omskapas i och genom sociala interaktioner.

I min avhandling Fritidshemmets (mellan)mål och mening. Positioneringar i kollegialt samtalande mellan fritidshemspersonal undersöker jag hur arbetslags kollegiala relationer påverkar vad som blir möjligt att säga och göra i diskussioner om fritidshemmets vardagspraktik. Studien inkluderar analyser av personalens meningsskapande och konstruktioner av sig själva som arbetslag och av fritidshemmet som institution.

Pågående projekt

Barns meningsskapande i frivillighet och styrning i fritidshem.

I projektet vill vi beskriva, analysera och förstå mer om barns möjligheter till en meningsfull fritid i fritidshemmets verksamhet. Projektet är ett samarbete med Professor Maria Hjalmarsson, Karlstad universitet.

Fritidsgården som en gemenskapande arena för att motverka social oro.

I projektet arbetar vi tillsammans med fritidsgårdar i Norrköpings kommun för att utveckla arbetsmetoder som motverkar social oro och utanförskap. Projektet är ett samarbete med Helene Elvstrandt, LiU (projektledare) och Lina Söderman Lago, LiU och finansieras av Norrköpingsfonden.

Att utveckla ett fritidspedagogiskt yrkesspråk

I projektet undersöker vi vilka ord och begrepp som fritidslärarstudenter anser viktiga för att tala om och förstå fritidshemmets verksamhet. Projektet är longitudinellt och följer en kull studenter under hela utbildningen. Projektet är ett samarbete med Helene Elvstrand, LiU och Magnus Jansson, LiU.

Undervisning

Jag undervisar främst i grundlärarprogrammet med inriktning fritidshem, förskollärarprogrammet samt masterprogrammet Pedagogiskt arbete med inriktning Yngre barns lärande.

Forskningsprojekt

Publikationer

Organisation