Sexuella trakasserier inom polisen

Två poliser i polisvästar.

Polisen har i uppdrag att både bemöta brottsoffer som varit utsatta för sexualbrott, utreda och även till viss del förebygga dessa brott. Men vad händer när sexuella trakasserier sker inom polisen?

Inom polisen finns en yrkesjargong som beskrivs som "rå men hjärtlig". Ibland kan gränsen mellan polisjargong och kränkningar vara otydlig. I de fall jargongen kränker kan det vara svårt att säga ifrån, då kårandan inom polisen är särskilt stark.

Vi forskar om sexuella trakasserier inom polisen och vi undersöker bland annat hur detta på olika sätt relaterar till och tar sig uttryck i polisens organisations- och yrkeskultur. Bland annat undersöker vi var gränserna går mellan jargong, högt i tak, skämt och trakasserier, samt hur både män och kvinnor upplever arbetet mot trakasserier på arbetsplatsen.

Forskningsprojekt

Vill du vara med i vår studie?

Vill du berätta om dina egna erfarenheter av arbetet med trakasserier inom polisen? Du kan delta om du är eller har varit polis eller polisstudent.

 Vi söker särskilt dig som är aspirant, chef, arbetar som skyddsombud eller facklig företrädare, och dig som varit utsatt för, bevittnat, eller själv utsatt andra för trakasserier. Hör av dig till någon av oss forskare så skickar vi mer information.

Forskare

Nyheter om forskning om sexuella trakasserier inom polisen

I media

Yrkesetik ska höja kårens status

Läs intervjun med Malin Wieslander i Polistidningen.

En polis tar ansvar för den polisära makten och sätter allmänhetens intressen före sina egna. Det och mycket annat kan man läsa i den yrkesetik för poliser som har tagits fram av Polisförbundet.

Läs artikeln "Yrkesetik ska höja kårens status" i Polistidningen 2024-04-22.

Få vågar prata om sexuella trakasserier

Läs intervjun med Malin Wieslander och Silje Lundgren i Polistidningen.

Poliser låter ofta bli att berätta för chefer och kollegor att de har utsatts för sexuella trakasserier inom organisationen. Skyldigheten att anmäla brott avskräcker, visar en ny studie.

Läs artikeln Få vågar prata om sexuella trakasserier i Polistidningen 2024-03-19.

Organisation