Sexuella trakasserier inom polisen

Två poliser i polisvästar.

Polisen har i uppdrag att både bemöta brottsoffer som varit utsatta för sexualbrott, utreda och även till viss del förebygga dessa brott. Men vad händer när sexuella trakasserier sker inom polisen?

Inom polisen finns en yrkesjargong som beskrivs som "rå men hjärtlig". Ibland kan gränsen mellan polisjargong och kränkningar vara otydlig. I de fall jargongen kränker kan det vara svårt att säga ifrån, då kårandan inom polisen är särskilt stark.

Vi forskar om sexuella trakasserier inom polisen och vi undersöker bland annat hur detta på olika sätt relaterar till och tar sig uttryck i polisens organisations- och yrkeskultur. Bland annat undersöker vi var gränserna går mellan jargong, högt i tak, skämt och trakasserier, samt hur både män och kvinnor upplever arbetet mot trakasserier på arbetsplatsen.

Forskningsprojekt

Vill du vara med i vår studie?

Vill du berätta om dina egna erfarenheter av arbetet med trakasserier inom polisen? Du kan delta om du är eller har varit polis eller polisstudent.

 Vi söker särskilt dig som är aspirant, chef, arbetar som skyddsombud eller facklig företrädare, och dig som varit utsatt för, bevittnat, eller själv utsatt andra för trakasserier. Hör av dig till någon av oss forskare så skickar vi mer information.

Forskare

Nyheter om forskning om sexuella trakasserier inom polisen

Organisation