Sexuella trakasserier inom polisen

Två poliser i polisvästar.

Polisen har i uppdrag att både bemöta brottsoffer som varit utsatta för sexualbrott, utreda och även till viss del förebygga dessa brott. Men vad händer när sexuella trakasserier sker inom polisen?

Det här projektet studerar hur sexuella trakasserier och övergrepp upplevs, hanteras och förebyggs inom polisen. Projektet utgörs av tre delstudier som undersöker: 

  1. Sexuella trakasserier och övergrepp inom polisen från ett brottsofferperspektiv, genom att studera de två metoo-uppropen #nödvärn och #nödvärn2.0 från polisen och intervjua personer som utsatts för sexuella trakasserier inom polisens organisation eller polisutbildningen
  2. Hur ärendehantering kring sexuella trakasserier och övergrepp ser ut inom myndigheten respektive facket (Polisförbundet) från ett brottsutredande perspektiv
  3. Hur sexuella trakasserier och övergrepp inom organisationen hanteras som utbildningsområde vid polisutbildningen, för att få kunskap om området ur ett brottsförebyggande perspektiv.

Projektet ”Sexuella trakasserier inom polisen: Brottsoffer, brottsutredning och brottsförebyggande åtgärder” finansieras av Brottsofferfonden. Projektet genomförs av Malin Wieslander IBL (forskningsledare) och Silje Lundgren TEMA (forskare).

Forskare

Nyheter

Organisation