02 september 2021

Två forskare vid Linköpings universitet tilldelas bidrag från Brottsofferfonden för att studera sexuella trakasserier och övergrepp inom polisen.

Forskarna ska bland annat intervjua personer inom polisen som blivit utsatta för sexuella trakasserier.
Forskarna ska bland annat intervjua personer inom polisen som blivit utsatta för sexuella trakasserier. designer491
Brottsofferfonden delar i sin senaste utdelning ut nio miljoner kronor till frågor som rör brottsoffer. De flesta projekt som tilldelats medel drivs av kvinnojourer, men även tre forskningsprojekt finns på listan. Ett av dessa tre är Malin Wieslanders och Silje Lundgrens projekt ”Sexuella trakasserier inom polisen: Brottsoffer, brottsutredning och brottsförebyggande åtgärder”.

Projektet ska bland annat studera polisens #metoo-material ur ett brottsofferperspektiv samt intervjua personer inom polisen som blivit utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp av kollegor. Man ska även undersöka både Polismyndighetens och fackets hantering av sexuella trakasserier.

– Vi ska också ur ett brottsförebyggande perspektiv studera polisens utbildningar om sexuella trakasserier, säger projektledaren Malin Wieslander, institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Forskningsprojektet är treårigt och bidrag beviljas för ett år i taget. Det första beloppet är på 800 000 kronor och den totala summan uppgår till 2,4 miljoner kronor.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Ola Larsmo.

En brygga mellan universitetet och samhället

Författaren Ola Larsmo sammanfattar sin tid som gästprofessor vid LiU som spännande, givande och viktig. Han menar att det i dag är viktigare än någonsin att känna till sin historia och att förstå den.

Glasskiva med droppe belyst underifrån.

Nästa generations hållbara elektronik dopas med luft

Forskare vid LiU har utvecklat en ny metod där organiska halvledare kan bli mer ledande med hjälp av luft som störämne. Enligt forskarna är det ett stort steg mot framtidens billiga och hållbara organiska halvledare.

läkare studerar undersökningsbilder.

Tolkar i vården viktiga för vård efter hjärtinfarkt

Efter en hjärtinfarkt är utlandsfödda mindre benägna att delta i återfallsförebyggande hjärtskola än inrikes födda patienter. Men med tillgång till en professionell tolk ökar deltagandet. Detta enligt en studie som letts av forskare vid LiU.