02 september 2021

Två forskare vid Linköpings universitet tilldelas bidrag från Brottsofferfonden för att studera sexuella trakasserier och övergrepp inom polisen.

Forskarna ska bland annat intervjua personer inom polisen som blivit utsatta för sexuella trakasserier. Forskarna ska bland annat intervjua personer inom polisen som blivit utsatta för sexuella trakasserier. designer491

Brottsofferfonden delar i sin senaste utdelning ut nio miljoner kronor till frågor som rör brottsoffer. De flesta projekt som tilldelats medel drivs av kvinnojourer, men även tre forskningsprojekt finns på listan. Ett av dessa tre är Malin Wieslanders och Silje Lundgrens projekt ”Sexuella trakasserier inom polisen: Brottsoffer, brottsutredning och brottsförebyggande åtgärder”.

Projektet ska bland annat studera polisens #metoo-material ur ett brottsofferperspektiv samt intervjua personer inom polisen som blivit utsatta för sexuella trakasserier eller övergrepp av kollegor. Man ska även undersöka både Polismyndighetens och fackets hantering av sexuella trakasserier.

– Vi ska också ur ett brottsförebyggande perspektiv studera polisens utbildningar om sexuella trakasserier, säger projektledaren Malin Wieslander, institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Forskningsprojektet är treårigt och bidrag beviljas för ett år i taget. Det första beloppet är på 800 000 kronor och den totala summan uppgår till 2,4 miljoner kronor.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Exjobb om distansarbete och välmående prisades

Möte på plats, distans eller i hybridläge? I sitt examensarbete studerade Anna Eckerborn Olsson och Natalia Masri möten där inte alla är på plats. Nu har de fått Christer Giléns stipendium för uppsatsen.

Forskare diskuterar framför stor bildskärm som visar en bild av en hjärna.

Hjärnförändringar vid postcovid avslöjas med avancerad magnetkamerateknik

Forskare vid LiU har undersökt hjärnan hos 16 personer med långvariga symtom efter sjukvårdskrävande covid-19. Deras fynd kan bidra till insikter om de underliggande mekanismerna vid kvardröjande neurologiska problem efter covid-19.

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.