Multimodal guidning vid neurokirurgi

Genom att kombinera magnetresonanstomografi (MRT) och optiska metoder, så som laser Dopplerteknik och Raman-spektroskopi, tar vi fram metoder som stöd för lokalisering vid neurokirurgi.

Projektet är ett samarbete mellan bland annat neurokirurger, patologer och ingenjörer. Min roll är att vara med i datainsamling, vara ansvarig för dataanalys (vilken innefattar statistik, bild- och signalbehandling), men också att koordinera expertis från olika discipliner.

 

Kontakta mig

Telefonnummer: 010-1032488

Om mig

Undervisning

  • Handledare i Ingenjörsprojekt (TFYY51)

Nätverk

  • Doktorandrepresentant i LSG (lokal samverkansgrupp)
  • IMTs representant i LiUPhD

Publikationer

2023

2022

2021

Forskning

Kollegor

Organisation