13 september 2019

Sofie Tapper, tidigare doktorand på LiU, arbetar numer på Johns Hopkins i USA. "Det är spännande och annorlunda", berättar hon och hoppas att få stanna minst två år.

Porträttbild av Sofie Tapper.
Emma Busk Winquist

På LiU gick hennes doktorandprojekt ut på att implementera metoder för kvantifiering av metaboliter i hjärnan med hjälp av magnetresonansspektroskopi (MRS). Hennes fokus låg på den inhibitoriska neurotransmittorn GABA som kräver speciell editering under mätningen för att kunna kvantifieras.

Den implementerade metoden utvärderas kontinuerligt på friska försökspersoner och även som del i forskningsprojekt applicerat på kliniska patienter med narkolepsi, essentiell tremor och IBS. Det långsiktiga målet med projektet är att inkludera MRS-mätningen för GABA i klinisk rutin för diagnos av specifika neurologiska och psykologiska sjukdomar.

Sedan ett par månader tillbaka arbetar hon på John Hopkins.

Sofie Tapper, du blev headhuntad till att arbeta som forskare på Johns Hopkins, vad har du för uppdrag där?

Jag arbetar med att utreda och implementera olika metoder för att bearbeta magnetresonansspektroskopi- (MRS) data med målet att både absolut och tillförlitligt kunna mäta neurotransmittorkoncentrationer i hjärnan.

Min främsta uppgift just nu är att utveckla nya analysmetoder baserade på statistiska metoder men även att utreda metoder baserade på Machine Learning och Deep Learning för att potentiellt förbättra kvaliteten på insamlat MRS-data.

MRS utförs med en magnetkamera och det är viktigt hjälpmedel för att icke-invasivt kunna lära oss mer om flertalet neurologiska tillstånd och sjukdomar såsom Tourettes Syndrom, Narkolepsi, Essentiell Tremor, och så vidare.

Hur är det att arbeta där?

Det har hittills varit väldigt spännande att få uppleva ett nytt sätt att arbeta. I detta labb arbetar vi i grupp så att alla får en chans att utvecklas som till exempel får alla vara med i de olika aspekterna av forskning, såsom programmering och utveckling av pulssekvenser till MR-kameran, simulering av sekvenser och data, datainsamling med patientkontakt, analys och kvantifiering av insamlat data, statistiska analyser, och slutligen tolkning av resultat och skriva manuskript.

En annan fördel med att vara på ett såhär stort sjukhus är att det alltid finns en expert att rådfråga inom det område om man fastnar eller behöver hjälp med något specifikt.

Det har också varit spännande att flytta till ett annat land och få uppleva en ny kultur och ett nytt sätt att leva.

Vad har du för framtida mål i ditt yrkesliv?

Jag har nu varit i Baltimore i över två månader och i dagsläget har jag tjänsten i ett år, med möjlighet att förlänga på årsbasis (men högst 3 år totalt). Jag hoppas kunna stanna i alla fall 2 år men det beror på flertalet faktorer.

Jag tycker att det är svårt att förutse vad jag har för framtida mål inom mitt yrkesliv. Jag hoppas i alla fall kunna bidra på något sätt inom medicinteknik eller till den medicinska forskningen. Vart, när och hur har jag inte funderat på än, det får framtiden utvisa.

Denna artikel publicerades första gången 2019-09-13.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.

Linköpings Studentsångare går i fängelse

I tre terminer har Jakob Grubbström som frilansare lett körsång med intagna på Skänningeanstalten. Som Director Musices på LiU tar han nu Linköpings studentsångare med sig in i fängelset.