Presentation

Jag drivs i min forskning av att, med basen i primärvård, minska hjärtkärlsjuklighet även på lång sikt. Det handlar om att upptäcka patienter med akut kranskärlssjukdom i primärvård, vetenskapligt utvärdera beslutsstöd i den datoriserade patientjournalen och pedagogiska koncept för patientutbildning efter hjärthändelse.

Om mig

CV

  • 1980 Läkarexamen vid Karolinska Institutet
  • 1983 Legitimerad läkare
  • 1988 Specialist i Allmänmedicin
  • 2008 Medicine doktor vid Linköpings universitet
  • 2013 Universitetslektor vid Avdelningen för samhällsmedicin, Linköpings universitet
  • 2017 Docent i allmänmedicin vid Linköpings universitet

Undervisning

  • Basgruppshandledare, Läkarprogrammet
  • Medlem i Temagrupp Circulation, respiration, erytron, njurar (CREN), Läkarprogrammet
  • Handledning i samtalsundervisning, Strimman T4 och Strimman steg 2 T10, Läkarprogrammet
  • Bitr. studieortsansvarig för Medicinska fakulteten, LiU på studieort Norrköping

Publikationer

2022

2021

2020

2018

Organisation

Kollegor