Föreställningar om levnadsvanorefter hjärt- och kärlsjukdom – en utgångspunkt för pedagogiska interventioner 

Med utgångspunkt i teori om patient empowerment studerar jag främst effekter av problembaserat lärande (PBL) på egenvård efter en händelse av hjärt-kärlsjukdom

Min forskning handlar om vilken effekt PBL som metod vid patientutbildning i primärvården har efter kranskärlssjukdom. Forskningen fokuserar på föreställningar om levnadsvanor och livet efter hjärthändelsen.

Jag leder en forskargrupp bestående av forskare med kompetens inom medicinsk pedagogik, omvårdnad, kardiologi, allmän medicin, statistik och hälsoekonomi.

ForskningVisa/dölj innehåll

Pågående forskningsprojekt

COR-PRIM-studien

En randomiserad studie som avser att utvärdera om PBL har effekter på föreställningar om levnadsvanor, patient empowerment och egenkraft (self-efficacy) att hantera egenvård efter hjärthändelsen. Huvudstudien startade 2011 och 157 patienter har genomgått 1-, 3- och 5-årsuppföljningar efter PBL-interventionen. Forskargruppen finns på HMV, LiU: Staffan Nilsson, docent Pia Tingström, biträdande professor och Tiny Jaarsma, professor.  

I ett sidoprojekt av COR-PRIM studerar Josabeth Hultberg, distriktsläkare och doktorand, hur patienter hanterar kardiovaskulär läkemedelsförskrivning. Jag är bi-handledare i doktorandprojektet. Huvudhandledare är Staffan Nilsson, docent vid HMV, LiU och bi-handledare är Carl-Edvard Rudebeck, professor.  

Övriga projekt

Jag är också involverad i en studie om anhörigas erfarenheter av att leva med en person med oförklarlig bröstsmärta. Projektet leds av Ghassan Mourad, universitetslektor, HMV, LiU. 

Ny projektidé är att forska om återhämtning och ny livsförståelse trots psykossjukdom. Projektidén utvecklas tillsammans med Patrik Rytterström och Rikard Wärdig, båda disputerade sjuksköterskor och specialistutbildade inom psykiatrisk vård. 

 

Relaterad forskning

Om migVisa/dölj innehåll

CV

  • Docent i omvårdnad 2018
  • Medicine doktorsexamen 2004
  • Magister i folkhälsovetenskap 2001
  • Leg Sjuksköterska 1986

Utbildningsuppdrag

Jag är kursansvarig i en ny generisk specialistsjuksköterskekurs Systematisk undersökningsmetodik, avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7,5 hp som startar Ht 2020. Kursen ges till studenter som specialiserar sig mot distriktsjuksköterska, medicinsk vård och kirurgisk vård. 

Jag undervisar och är examinator i kurser inom specialistsjuksköterskeutbildningen med inr. medicinsk vård samt handleder och tenterar examensarbeten på avancerad nivå.  

I grundutbildningen inom Sjuksköterskeprogrammet, 180hp undervisar jag främst i termin 5 och 6. Undervisningen består av handledning av basgrupper och examensarbeten som jag också tenterar. I termin 6 är jag examinator för omvårdnadsvetenskapliga seminarier och den praktiska delen av den nationella slutexaminationen (NKSE). 

Uppdrag

  • Projektledare för COR-PRIM studien. Samverkan med Riksförbundet HjärtLung som delfinansierar COR-PRIM studien.
  • Medlem i ett Nätverk för Problembaserat lärande inom högre utbildning för lärare, studenter, utbildningsledare och pedagogiska utvecklare.
  • Medlem i regionalt nätverk CESAR som inriktar sig på kardiovaskulär omvårdnadsforskning.
     

PublikationerVisa/dölj innehåll

Publikationer i urval

Anita Kärner, Staffan Nilsson, Tiny Jaarsma, Agneta Andersson, Ann-Britt Wiréhn, Peter Wodlin, Lisa Hjelmfors, Pia Tingström (2012)

BMC Family Practice , Vol.13 Vidare till DOI

Anita Kärner Köhler, Pia Tingström, Tiny Jaarsma, Staffan Nilsson (2018)

BMC Family Practice , Vol.19 Vidare till DOI

Johan Lundgren, Peter Johansson, Tiny Jaarsma, Gerhard Andersson, Anita Kärner Köhler (2018)

Journal of Medical Internet Research , Vol.20 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2020

2018

UtbildningVisa/dölj innehåll

OrganisationVisa/dölj innehåll

KollegorVisa/dölj innehåll