Fotografi av Anita Kärner Köhler

Anita Kärner Köhler

Biträdande professor

Jag är biträdande professor i omvårdnad. Min forskning handlar om patienters lärande relaterat till levnadsvanor samt patientutbildning som stöd för en hälsosam livsstil vid hjärtsjukdom.

Föreställningar om levnadsvanor efter hjärt- och kärlsjukdom – en utgångspunkt för pedagogiska interventioner 

Med utgångspunkt i teori om patient empowerment studerar jag främst effekter av problembaserat lärande (PBL) på egenvård efter en händelse av hjärt-kärlsjukdom

Min forskning handlar om vilken effekt PBL som metod vid patientutbildning i primärvården har efter kranskärlssjukdom. Forskningen fokuserar på föreställningar om levnadsvanor och livet efter hjärthändelsen.

Jag leder en forskargrupp bestående av forskare med kompetens inom medicinsk pedagogik, omvårdnad, kardiologi, allmän medicin, statistik och hälsoekonomi.

Om mig

CV

  • Biträdande professor 2021
  • Docent i omvårdnad 2018
  • Medicine doktorsexamen 2004
  • Magister i folkhälsovetenskap 2001
  • Leg. Sjuksköterska 1986

Utbildningsuppdrag

Jag är kursansvarig i Specialistsjuksköterskeprogrammet med inriktning mot distriktssköterska, 75hp; Systematisk undersökningsmetodik, avancerad hälsobedömning och kliniskt resonemang, 7.5hp.

Jag undervisar och är examinator i kurser inom ovanstående program/kurser samt i specialistsjuksköterskeutbildningen med inriktning kirurgisk vård. Jag handleder och tenterar examensarbeten på avancerad nivå.

I grundutbildningen inom Sjuksköterskeprogrammet, 180hp undervisar jag i termin 6. Undervisningen består av handledning av basgrupper och examensarbeten som jag också tenterar. I termin 6 är jag examinator för EXAM det vill säga omvårdnadsvetenskapliga seminarier i utbildningens slutfas.
 

Uppdrag

  • Projektledare för COR-PRIM studien. Samverkan med Riksförbundet HjärtLung som delfinansierar COR-PRIM studien.
  • Medlem i ett Nätverk för Problembaserat lärande inom högre utbildning för lärare, studenter, utbildningsledare och pedagogiska utvecklare.
  • Medlem i regionalt nätverk CESAR som inriktar sig på kardiovaskulär omvårdnadsforskning.
     

Publikationer

Publikationer i urval

Omslag för publikation ''
Anita Kärner Köhler, Tiny Jaarsma, Pia Tingström, Staffan Nilsson (2020)

BMC Cardiovascular Disorders , Vol.20 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Anita Kärner Köhler, Pia Tingström, Tiny Jaarsma, Staffan Nilsson (2018)

BMC Family Practice , Vol.19 Vidare till DOI

Omslag för publikation ''
Johan Lundgren, Peter Johansson, Tiny Jaarsma, Gerhard Andersson, Anita Kärner Köhler (2018)

Journal of Medical Internet Research , Vol.20 Vidare till DOI

Senaste publikationer

2023

Amanda Feldt, Anita Kärner Köhler, Sara Bergstrand (2023) Nurses strategies to enable continuous positive airway pressure therapy in a general medical ward context: A qualitative study Scandinavian Journal of Caring Sciences, Vol. 37, s. 524-533 Vidare till DOI
Christina Andreae, Pia Tingström, Staffan Nilsson, Tiny Jaarsma, Nadine Karlsson, Anita Kärner Köhler (2023) Does problem-based learning improve patient empowerment and cardiac risk factors in patients with coronary heart disease in a Swedish primary care setting? A long-term prospective, randomised, parallel single randomised trial (COR-PRIM) BMJ Open, Vol. 13, Artikel e065230 Vidare till DOI

2021

Elaine Sjögren, Anita Kärner (2021) The critical friend - a way to develop as a tutor in problem-based learning groups Högre Utbildning, Vol. 11, s. 39-48 Vidare till DOI

Forskning

Pågående forskningsprojekt

COR-PRIM-studien

En randomiserad studie som utvärderar om PBL har effekter på föreställningar om levnadsvanor, patient empowerment och egenkraft (self-efficacy) att hantera egenvård efter hjärthändelsen. Huvudstudien är i slutfasen med pågående analyser av 3- och 5-årsdata.

Forskargruppen finns på HMV, LiU: Christina Andreae, post doc, Staffan Nilsson, docent, Pia Tingström, biträdande professor och Tiny Jaarsma, professor. 

Övriga projekt

Jag är också involverad i en studie om anhörigas erfarenheter av att leva med en person med oförklarlig bröstsmärta. Projektet leds av Ghassan Mourad, universitetslektor, HMV, LiU.

Min nya projektidé är att forska om webbaserad patientutbildning efter kranskärlssjukdom.

Relaterad forskning

Kollegor

Organisation