16 februari 2022

Forskare vid Linköpings universitet har studerat hur biogasutvecklingen i åtta europeiska länder har påverkats av politiska beslut för biogaslösningar på nationell nivå. Resultatet kan ge viktiga insikter för hur våra beslutsfattare kan maximera värdeskapandet i den svenska biogaskedjan.

Traktor skördar energigrödor till biogasproduktion.
I andra europeiska länder används jordbruket i större utsträckning för att producera substrat till biogasproduktion. Foto: Adobe.

Den svenska biogassektorn växte fort under 2000-talet men under det nästkommande decenniet stagnerade produktionen. Samma utveckling känns igen i flera europeiska länder, med undantag i Danmark och Tyskland. För att få fram ett svar på varför utvecklingen stagnerade i vissa länder men expanderade i andra granskade forskare från LiU relationen mellan biogasutvecklingen och så kallade policyer – det vill säga avsiktsförklaringar för att styra beslut i en önskad riktning

 

-  Vi tror oss kunna se en del samband, att när det har funnits tydliga förändringar i produktionsutvecklingen kan den antagligen kopplas till ändringar i policyn också. Vi ser ganska tydliga skillnader också mellan länderna. Frågan är då om vi kan lära oss av de som har varit mer framgångsrika än Sverige? Det är svårt att överföra det som har fungerat i ett land, eftersom det är så kontextberoende. Det som har funkat i Danmark kanske inte fungerar här, säger Marcus Gustafsson, biträdande universitetslektor på Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling, och en av författarna till publikationen. 

 

Både Danmark och Tyskland har satsat på ekonomiska styrmedel för att göra det mer lönsamt att producera biogas vilket har gjort det fördelaktigt för jordbrukssektorn att investera i biogasanläggningar och bidra med gödsel och energigrödor som råvaror, så kallat substrat. Antingen uppgraderas gasen och går ut på gasnätet eller så produceras el som går ut på elnätet. 

 

Sverige har istället använt skattebefrielse som främsta ekonomiska verktyg vilket har ökat efterfrågan på biogas. Det har skapat en marknad som gör det lönsamt för utländska biogasproducenter att skicka sin gas till Sverige eftersom de kan producera den billigare än vad de svenska producenterna kan göra. I Sverige används framförallt avfalls- och restprodukter så som matrester, avloppsvatten och slam från industrier som substrat. Här är det vanligast att biogasen används som fordonsbränsle.   

 

-  Vi får inte effekten som vi hade velat ha, att användningssubventionen skulle ge ökad produktion i Sverige. Vi måste komma åt jordbrukssubstraten bättre i Sverige, där har vi för låg nivå men en väldigt stor del av potentialen vi ser i Sverige för produktion. Sen måste vi involvera jordbruket i andra änden, att vi använder rötresten (den andra produkten som skapas vid utvinningen av biogas) eftersom det ger biogödsel till jordbruket.

 

- Om substratet kommer från gödsel minskar vi metanutsläppet vilket ger minskad klimatpåverkan. Det ger också mer biogödsel, mer näringscirkulation, bättre tillvaratagande av näringsämnen och energimässigt innebär det att vi kan ersätta fossila bränslen.

 

I höstas röstade riksdagen igenom en budget för 2022 där produktionspremier för biogas ingår. Ett efterlängtat beslut som biogassektorn i Sverige har kämpat för länge. 

 

- Ja, det tror jag är helt rätt, det är den biten som har saknats och det har varit anledningen till att vi inte har haft den här utvecklingen i produktionen som vi borde haft med tanke på efterfrågan vi har i Sverige. Det har varit mer lönsamt att köpa in biogas från utlandet än att producera den själv i Sverige. Så det är helt nödvändigt för att jämna ut konkurrensen mot importerad gas, avslutar Marcus Gustafsson. 


Kontakt

Läs mer om biogas

Kvinnlig forskare.

Regionerna vill ha lokal nytta med produktion av biogas

Hur når biogasen sin marknad? Doktoranden Nancy Brett har noterat skillnader i hur olika regioner i Sverige ser på biogasen. Enligt hennes analys kan gödseln som blir kvar, bli lika viktig som gasen i framtiden.

Guidning på biogas-stationer.

De ville se hur sopor kan bli biogas

De har ett berg av sopor och ett brinnande behov av grön energi. En delegation från Nigeria besökte Linköping och intresset var stort. De söker samarbetspartners och vill veta mer om Sveriges arbete med sophantering och produktion av biogas.

Bild på biogasanläggning i lantmiljö.

Forskare lyfter fram fördelarna med svensk biogas

Sverige klarar att tredubbla sin inhemska produktion av biogas på bara några år, bland annat genom organiskt avfall som inte används i dag. Forskare vid Biogas Solutions Research Centre har tagit fram en åtgärdslista.

Senaste nytt från LiU

WASP utökas med initiativet AI for Science

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse beviljar WASP 70 miljoner kronor till ett nytt initiativ som ska främja användandet av AI-baserade metoder inom akademisk forskning i Sverige.

Forskare håller tygbit framför ansiktet.

Snart blir dina kläder extramuskler

Textila muskler är ett ungt forskningsfält. På sikt kan tekniken byggas in i kläder som kan ge en extra boost vid tunga lyft, ge kramar på distans och hjälpa synskadade navigera i stadsmiljö.

Bidrag från Familjen Kamprads stiftelse förlänger forskningsprogram om smarta elnät

Forskningsprogrammet “Resistans och effekt - om smarta elnät för de många människorna” har fått ytterligare 19,8 miljoner kronor i bidrag från Familjen Kamprads stiftelse och fortsätter i tre år till.