Fotografi av Stefan Blomberg

Stefan Blomberg

Filosofie doktor och legitimerad psykolog 

Presentation

Jag är filosofie doktor och arbetar som legitimerad psykolog på Arbets- och miljömedicin (AMM) vid universitetssjukhuset i Linköping. I min tjänst ingår också forskning och jag är därmed sedan många år en del av ett pågående forskningsprojekt WHOLE (Work Health Organization Leadership Experience), Linköpings universitet. Inom detta projekt har vi samlat in longitudinella data om organisatorisk och social arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och utsatthet från tre olika kohorter (statlig, kommunal och privat sektor) samt ett representativt urval från svenskt arbetsliv. Delar av projektet har finansierats av Forte och AFA försäkring.

I projektet undersöker vi främst hur olika organisatoriska faktorer påverkar uppkomst och utfall av utsatthet i arbetslivet såsom arbetsrelaterad mobbning och kränkande särbehandling. 

Som en del av forskningsprojektet la jag fram och försvarade min doktorsavhandling den 15 december 2022. Avhandlingen handlar om hur stödjande ledarskap modererar uppkomsten och effekten av arbetsrelaterad mobbning. 

Publikationer

2022

Stefan Blomberg (2022) Akta dig för icke-stödjande ledare: Modererande effekter av stödjande ledarskap på risker och effekter kopplade till mobbning i arbetslivet
Michael Rosander, Denise Salin, Stefan Blomberg (2022) The last resort: Workplace bullying and the consequences of changing jobs Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 63, s. 124-135 Vidare till DOI
Stefan Blomberg, Michael Rosander (2022) When do poor health increase the risk of subsequent workplace bullying? The dangers of low or absent leadership support European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 31, s. 485-495 Vidare till DOI
Michael Rosander, Stefan Blomberg (2022) Workplace bullying of immigrants working in Sweden International Journal of Human Resource Management, Vol. 33, s. 2914-2938 Vidare till DOI

2021

Morten Birkeland Nielsen, Michael Rosander, Stefan Blomberg, Stale Valvatne Einarsen (2021) Killing two birds with one stone: how intervening when witnessing bullying at the workplace may help both target and the acting observer International Archives of Occupational and Environmental Health, Vol. 94, s. 261-273 Vidare till DOI

Forskning

Relaterade forskare

Organisation