Presentation

Min forskning handlar om organisationspsykologiska faktorers påverkan på hälsa, sjukfrånvaro, arbetsupplevelse och effektivitet.

Jag studerar särskilt hur mobbning på arbetsplatsen kan motverkas samt vilka organisatoriska faktorer som kan moderera både uppkomst och utfall av arbetsrelaterad mobbning.

Jag arbetar som psykolog på Arbets- och miljömedicin (AMM) vid universitetssjukhuset i Linköping. I mitt arbete utreder jag huruvida patienter som remitteras till oss på AMM har blivit sjuka av sin arbetsmiljö. Hälften av min arbetstid ägnar jag åt doktorandstudier och forskning där jag följer en stor statlig organisation under fem års tid och regelbundet undersöker deras organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Jag är också författare till boken Mobbning på jobbet (2016) och förekommer regelbundet i både tidningar och TV såsom nationell expert på arbetsrelaterade mobbningsfrågor. Jag föreläser regelbundet om mobbning i arbetslivet inom olika sammanhang över hela landet.  

Uppdrag

  • Ordförande i Sveriges förening för arbets- och organisationspsykologer

Publikationer

2022

2021

Forskning

Relaterade forskare

Organisation