Fotografi av Stefan Blomberg

Stefan Blomberg

Filosofie doktor och legitimerad psykolog 

Presentation

Jag är filosofie doktor och arbetar som legitimerad psykolog på Arbets- och miljömedicin (AMM) vid universitetssjukhuset i Linköping. I min tjänst ingår också forskning och jag är därmed sedan många år en del av ett pågående forskningsprojekt WHOLE (Work Health Organization Leadership Experience), Linköpings universitet. Inom detta projekt har vi samlat in longitudinella data om organisatorisk och social arbetsmiljö, ledarskap, hälsa och utsatthet från tre olika kohorter (statlig, kommunal och privat sektor) samt ett representativt urval från svenskt arbetsliv. Delar av projektet har finansierats av Forte och AFA försäkring.

I projektet undersöker vi främst hur olika organisatoriska faktorer påverkar uppkomst och utfall av utsatthet i arbetslivet såsom arbetsrelaterad mobbning och kränkande särbehandling. 

Som en del av forskningsprojektet la jag fram och försvarade min doktorsavhandling den 15 december 2022. Avhandlingen handlar om hur stödjande ledarskap modererar uppkomsten och effekten av arbetsrelaterad mobbning. 

Publikationer

2024

Michael Rosander, Stefan Blomberg, Stale Valvatne Einarsen (2024) Psychometric properties and cut-off scores for the Swedish version of the Negative Acts Questionnaire: The full scale and short version Scandinavian Journal of Psychology Vidare till DOI
Stefan Blomberg, Michael Rosander, Ståle Valvatne Einarsen (2024) Role ambiguity as an antecedent to workplace bullying: Hostile work climate and supportive leadership as intermediate factors Scandinavian Journal of Management, Vol. 40, Artikel 101328 Vidare till DOI

2022

Stefan Blomberg (2022) Akta dig för icke-stödjande ledare: Modererande effekter av stödjande ledarskap på risker och effekter kopplade till mobbning i arbetslivet
Michael Rosander, Denise Salin, Stefan Blomberg (2022) The last resort: Workplace bullying and the consequences of changing jobs Scandinavian Journal of Psychology, Vol. 63, s. 124-135 Vidare till DOI
Stefan Blomberg, Michael Rosander (2022) When do poor health increase the risk of subsequent workplace bullying? The dangers of low or absent leadership support European Journal of Work and Organizational Psychology, Vol. 31, s. 485-495 Vidare till DOI

Forskning

Relaterade forskare

Organisation