Fotografi av Michael Rosander

Michael Rosander

Biträdande professor

Varje dag utsätts personer för olika former av negativa beteenden i sitt arbete – många till den grad att deras hälsa och välmående påverkas mycket negativt. I min forskning studerar jag organisatorisk och social arbetsmiljö och dess konsekvenser.

Jag är fil dr och docent i psykologi.  Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om grupper i alla de former – processer inom och mellan grupper av olika storlek, från små arbetsgrupper till stora folksamlingar. Jag forskar om vad som händer på olika typer av arbetsplatser och hur olika organisatoriska faktorer påverkar individer, arbetsgrupper och organisationen som helhet. Ett viktigt fokus är att undersöka hur utsatthet, bl.a. mobbning, i arbetet kan förstås och förhindras. I detta handlar det om att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns påverkan på individers välbefinnande, men också hur det påverkar organisationen.

Jag leder för närvarande två forskningsprojekt som handlar om mobbning i arbetslivet finansierade av AFA försäkring och Forte. I detta samlar vi in longitudinella data om organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsa och olika aspekter av utsatthet i arbetet från ett representativt urval av yrkesarbetande i Sverige (med hjälp av SCB). Det ingår i det övergripande forskningsprojektet som kallas WHOLE inom vilket vi även har longitudinella data från tre olika typer av organisationer (en stor statlig myndighet, kommuner och ett stort privat företag).

Förutom detta har jag även studerat bl.a. folksamlingar i samband med demonstrationer och sport, föräldragrupper i primärvården (två VR-projekt 2013-2020), ledningsgrupper på skadeplats (ambulans, räddningstjänst och polis) och PBL-grupper.

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

NyheterVisa/dölj innehåll

ForskningVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2020

UndervisningVisa/dölj innehåll

Relaterade forskareVisa/dölj innehåll