Fotografi av Michael Rosander

Michael Rosander

Biträdande professor

Varje dag utsätts personer för olika former av negativa beteenden i sitt arbete – många till den grad att deras hälsa och välmående påverkas mycket negativt. I min forskning studerar jag organisatorisk och social arbetsmiljö och dess konsekvenser.

Jag är fil dr och docent i psykologi.  Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om grupper i alla de former – processer inom och mellan grupper av olika storlek, från små arbetsgrupper till stora folksamlingar. Jag forskar om vad som händer på olika typer av arbetsplatser och hur olika organisatoriska faktorer påverkar individer, arbetsgrupper och organisationen som helhet. Ett viktigt fokus är att undersöka hur utsatthet, bl.a. mobbning, i arbetet kan förstås och förhindras. I detta handlar det om att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns påverkan på individers välbefinnande, men också hur det påverkar organisationen.

Jag leder för närvarande ett forskningsprojekt som handlar om mobbning i arbetslivet finansierat av Forte (och tidigare ett finansierat av AFA försäkring). I detta samlar vi in longitudinella data om organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsa och olika aspekter av utsatthet i arbetet från ett representativt urval av yrkesarbetande i Sverige (med hjälp av SCB). Det ingår i det övergripande forskningsprojektet som kallas WHOLE inom vilket vi även har longitudinella data från tre olika typer av organisationer (en stor statlig myndighet, kommuner och ett stort privat företag).

Förutom detta har jag även studerat bl.a. folksamlingar i samband med demonstrationer och sport, föräldragrupper i primärvården (två VR-projekt 2013-2020), ledningsgrupper på skadeplats (ambulans, räddningstjänst och polis) och PBL-grupper.

Publikationer (urval) Visa/dölj innehåll

2022

Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2022). Workplace bullying and tiredness at work: A cross-lagged prospective study of causal directions and the moderating effects of a conflict management climate. Journal of Occupational Health, 64(1), e12327. https://doi.org/10.1002/1348-9585.12327

Rosander, M., Salin, D., & Blomberg, S. (2022). The last resort: Workplace bullying and the consequences of changing jobsScandinavian Journal of Psychology, 63(3), 124–135. https://doi.org/10.1111/sjop.12794

2021

Rosander, M. (2021). Mental health problems as a risk factor for workplace bullying: The protective effect of a well-functioning organizationAnnals of Work Exposures and Health, 65(9), 1096–1106. http://doi.org/10.1093/annweh/wxab040

Rosander, M. & Blomberg, S. (2021). Workplace bullying of immigrants working in Sweden. The International Journal of Human Resource Management. https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1891113

Rosander, M. & Nielsen, M. B. (2021). Witnessing bullying at work: Inactivity and the risk of becoming the next target. Psychology of Violence. https://doi.org/10.1037/vio0000406

Blomberg, S. & Rosander, M. (2021). When do poor health increase the risk of subsequent workplace bullying? The dangers of low or absent leadership supportEuropean Journal of Work and Organizational Psychology. https://doi.org/10.1080/1359432X.2021.2003781

Nielsen, M. B., Rosander, M., Blomberg, S., & Einarsen, S. V. (2021). Killing two birds with one stone: How intervening when witnessing bullying at the workplace may help both target and the acting observer. International Archives of Occupational and Environmental Health, 94(2), 261–273. https://doi.org/10.1007/s00420-020-01575-w

2020

Rosander, M., Salin, D., Viita, L., & Blomberg, S. (2020). Gender matters: Workplace bullying, gender, and mental healthFrontiers in Psychology, 11, 560178.  https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.560178

Blomberg, S. & Rosander, M. (2020). Exposure to bullying behaviours and support from co-workers and supervisors: a three-way interaction and the effect on health and well-being. International Archives of Occupational and Environmental Health, 93(4), 479–490. https://doi.org/10.1007/s00420-019-01503-7

2019

Rosander, M., & Blomberg, S. (2019). Levels of workplace bullying and escalation – a new conceptual model based on cut-off scores, frequency and self-labelled victimizationEuropean Journal of Work and Organizational Psychology, 28(6), 769–783. https://doi.org/10.1080/1359432x.2019.1642874

Nyheter Visa/dölj innehåll

Forskning Visa/dölj innehåll

Undervisning Visa/dölj innehåll

Relaterade forskare Visa/dölj innehåll

Organisation Visa/dölj innehåll