Jag är fil dr och docent i psykologi.  Mitt huvudsakliga forskningsintresse handlar om grupper i alla de former – processer inom och mellan grupper av olika storlek, från små arbetsgrupper till stora folksamlingar – och hur vi påverkas av att vara del av eller identifiera oss med en grupp eller social kategori. I min forskning har jag bl.a. studerat folksamlingar i samband med demonstrationer och sport, föräldragrupper i primärvården, ledningsgrupper på skadeplats (ambulans, räddningstjänst och polis) och PBL-grupper. 

Forskning

Publikationer

2018

Michael Rosander, Stefan Blomberg

The WHOLE picture: Measurement of Psychosocial Work Environment

Rapport

M. Barimani, Karin Forslund Frykedal, Michael Rosander, A. Berlin

Childbirth and parenting preparation in antenatal classes

Ingår i Midwifery

Artikel i tidskrift

2017

Michael Rosander, Carl-Oscar Jonson

Professional confidence in the roles as ambulance and medical incident commander

Ingår i Journal of Contingencies and Crisis Management

Artikel i tidskrift

Mia Barimani, Anna Vikström, Michael Rosander, Karin Forslund Frykedal, Anita Berlin

Facilitating and inhibiting factors in transition to parenthood – ways in which health professionals can support parents

Ingår i Scandinavian Journal of Caring Sciences

Artikel i tidskrift

Eva Hammar Chiriac, Michael Rosander, Sally Wiggins

Forming groups: Enhancing psychological literacy through a group selection exercise

Konferensbidrag

Undervisning

Relaterade forskare