Fotografi av Michael Rosander

Michael Rosander

Biträdande professor

Varje dag utsätts personer för olika former av negativa beteenden i sitt arbete – många till den grad att deras hälsa och välmående påverkas mycket negativt. I min forskning studerar jag organisatorisk och social arbetsmiljö och dess konsekvenser.

Jag är fil dr och biträdande professor i psykologi.  Mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger inom arbets- och organisationspsykologi. Jag forskar om vad som händer på olika typer av arbetsplatser och hur olika organisatoriska faktorer påverkar individer, arbetsgrupper och organisationen som helhet. Ett viktigt fokus är att undersöka hur utsatthet, bl.a. mobbning, i arbetet kan förstås och förhindras. I detta handlar det om att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns påverkan på individers välbefinnande, men också hur det påverkar organisationen.

Jag leder för närvarande ett forskningsprojekt som handlar om mobbning i arbetslivet finansierat av Forte (och tidigare ett finansierat av AFA försäkring). I detta samlar vi in longitudinella data om organisatorisk och social arbetsmiljö, hälsa och olika aspekter av utsatthet i arbetet från ett representativt urval av yrkesarbetande i Sverige (med hjälp av SCB). Det ingår i det övergripande forskningsprojektet som kallas WHOLE inom vilket vi även har longitudinella data från tre olika typer av organisationer (en stor statlig myndighet, kommuner och ett stort privat företag).

Förutom detta har jag även studerat bl.a. folksamlingar i samband med demonstrationer och sport, föräldragrupper i primärvården (två VR-projekt 2013-2020), ledningsgrupper på skadeplats (ambulans, räddningstjänst och polis) och PBL-grupper.

Publikationer (urval)

2023

Rosander, M. & Nielsen, M. B. (2023). Witnessing bullying at work: Inactivity and the risk of becoming the next target. Psychology of Violence, 13(1), 34–42. https://doi.org/10.1037/vio0000406

Zahlquist, L., Hetland, J., Notelaers, G., Rosander, M., & Einarsen, S. V. (2023). When the going gets tough and the environment is rough: The role of departmental level hostile work climate in the relationships between job stressors and workplace bullying. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 4464. https://doi.org/10.3390/ijerph20054464

2022

Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2022). Perceived ability to defend oneself against negative treatment at work: Gender differences and different types of bullying behaviours. Applied Psychology. https://doi.org/10.1111/apps.12443 

Rosander, M., Hetland, J., & Einarsen, S. V. (2022). Workplace bullying and mental health problems in balanced and gender-dominated workplaces. Work & Stress. https://doi.org/10.1080/02678373.2022.2129514

Rosander, M. & Blomberg, S. (2022). Workplace bullying of immigrants working in Sweden. The International Journal of Human Resource Management, 33(14), 2914–2938. https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1891113

Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2022). Workplace bullying and tiredness at work: A cross-lagged prospective study of causal directions and the moderating effects of a conflict management climate. Journal of Occupational Health, 64(1), e12327. https://doi.org/10.1002/1348-9585.12327

Rosander, M., Salin, D., & Blomberg, S. (2022). The last resort: Workplace bullying and the consequences of changing jobs. Scandinavian Journal of Psychology, 63(3), 124–135. https://doi.org/10.1111/sjop.12794

Blomberg, S. & Rosander, M. (2022). When do poor health increase the risk of subsequent workplace bullying? The dangers of low or absent leadership supportEuropean Journal of Work and Organizational Psychology31(4), 485–495. https://doi.org/10.1080/1359432X.2021.2003781

2021

Rosander, M. (2021). Mental health problems as a risk factor for workplace bullying: The protective effect of a well-functioning organizationAnnals of Work Exposures and Health, 65(9), 1096–1106. http://doi.org/10.1093/annweh/wxab040

Nielsen, M. B., Rosander, M., Blomberg, S., & Einarsen, S. V. (2021). Killing two birds with one stone: How intervening when witnessing bullying at the workplace may help both target and the acting observerInternational Archives of Occupational and Environmental Health, 94(2), 261–273. https://doi.org/10.1007/s00420-020-01575-w

2020

Rosander, M., Salin, D., Viita, L., & Blomberg, S. (2020). Gender matters: Workplace bullying, gender, and mental healthFrontiers in Psychology, 11, 560178.  https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.560178

Blomberg, S. & Rosander, M. (2020). Exposure to bullying behaviours and support from co-workers and supervisors: a three-way interaction and the effect on health and well-being. International Archives of Occupational and Environmental Health, 93(4), 479–490. https://doi.org/10.1007/s00420-019-01503-7

2019

Rosander, M., & Blomberg, S. (2019). Levels of workplace bullying and escalation – a new conceptual model based on cut-off scores, frequency and self-labelled victimizationEuropean Journal of Work and Organizational Psychology, 28(6), 769–783. https://doi.org/10.1080/1359432x.2019.1642874

Nyheter

Forskning

Undervisning

Relaterade forskare

Organisation