Fotografi av Michael Rosander

Michael Rosander

Professor

Varje dag utsätts personer för olika former av negativa beteenden i sitt arbete – många till den grad att deras hälsa och välmående påverkas mycket negativt. I min forskning studerar jag organisatorisk och social arbetsmiljö och dess konsekvenser.

Presentation

Jag är professor i psykologi. Mitt huvudsakliga forskningsintresse ligger inom arbets- och organisationspsykologi. Jag forskar om vad som händer på olika typer av arbetsplatser och hur olika organisatoriska faktorer påverkar individer, arbetsgrupper och organisationen som helhet. Ett viktigt fokus är att undersöka hur utsatthet, bl.a. mobbning, i arbetet kan förstås och förhindras. I detta handlar det om att undersöka den organisatoriska och sociala arbetsmiljöns påverkan på individers välbefinnande, men också hur det påverkar övriga medarbetare och organisationen i stort.

Den 1 januari 2024 startade jag ett nytt forskningsprojekt finansierat av Forte. I det bygger vi vidare på den kunskap som framkommit i två tidigare forskningsprojekt; ett finansierat av AFA försäkring och ett av Forte (båda med mig som projektledare). AFA-projektet inleddes 2017 och där samlade vi in data från ett nationellt slumpmässigt urval av alla yrkesarbetande i Sverige. Det förra Forte-projektet inleddes 2019 och där tillkom även data från olika organisationer där vi bl.a. kunde undersöka nära 200 arbetsgrupper. Detta projekt kommer att avslutas sommaren 2024. Arbetet som kvarstår är att publicera ytterligare artiklar baserat på den data som vi har. 
Det nya Forte-projektet kommer att pågå 2024–2026 och kommer även det att fokusera på mobbning, men också sexuella trakasserier och diskriminering. Vi kommer att undersöka olika aspekter av organisatorisk och social arbetsmiljö och hälsa. Projektet kommer att samla in två typer av data; data från ett representativt urval av yrkesarbetande i Sverige (via SCB) och data från att antal olika företag och organisationer. I båda fallen handlar det om longitudinella data. Datainsamlingen inleds under våren 2024 med några organisationer, men kommer att pågå under de närmaste åren med bl.a. en uppföljande undersökningen ca nio månader efter den inledande undersökningen. 

Förutom detta har jag även tidigare studerat bl.a. folksamlingar i samband med demonstrationer och sport, föräldragrupper i primärvården (jag ledde två VR-projekt 2013-2020), ledningsgrupper på skadeplats (ambulans, räddningstjänst och polis) och PBL-grupper.

Publikationer (urval)

2024

Blomberg, S., Rosander, M. & Einarsen, S. V. (in press). Role ambiguity as an antecedent to workplace bullying: Hostile work climate and supportive leadership as intermediate factors. Scandinavian Journal of Management.

Nielsen, M. B., Einarsen, S. V., Parveen, S., & Rosander, M. (2024). Witnessing workplace bullying – A systematic review and meta-analysis of individual health and well-being outcomes. Aggression and Violent Behavior, 75, 101909. https://doi.org/10.1016/j.avb.2023.101908

2023

Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2023). Workplace bullying in a group context: Are victim reports of working conditions representative for others at the workplace? Work & Stress. https://doi.org/10.1080/02678373.2023.2283222

Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2023). Is there a blast radius of workplace bullying? Ripple effects on witnesses and non-witnesses. Current Psychology. https://doi.org/10.1007/s12144-023-05340-3

Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2023). Perceived ability to defend oneself against negative treatment at work: Gender differences and different types of bullying behaviours. Applied Psychology, 72(4), 1430–1448. https://doi.org/10.1111/apps.12443 

Rosander, M., Hetland, J., & Einarsen, S. V. (2023). Workplace bullying and mental health problems in balanced and gender-dominated workplaces. Work & Stress, 37(3), 325–344. https://doi.org/10.1080/02678373.2022.2129514

Rosander, M. (2023). Könsperspektiv på mobbning i svenskt arbetslivet. In H. Sandmarks (Ed.), Ett hälsofrämjande arbetsliv? Utmaningar och möjligheter (pp. 81–107). Studentlitteratur.

Rosander, M., & Salin, D. (2023). A hostile work climate and workplace bullying: Reciprocal effects and gender differences. Employee Relations, 45(7), 46–61. https://doi.org/10.1108/ER-03-2022-0127

Rosander, M. & Nielsen, M. B. (2023). Witnessing bullying at work: Inactivity and the risk of becoming the next target. Psychology of Violence, 13(1), 34–42. https://doi.org/10.1037/vio0000406

Nielsen, M. B., Rosander, M., & Einarsen, S. V. (2023). Witnessing workplace bullying — protocol for a systematic review and meta-analysis of individual health and well-being outcomes. Systematic Reviews, 12(1), 119. https://doi.org/10.1186/s13643-023-02288-0

Zahlquist, L., Hetland, J., Notelaers, G., Rosander, M., & Einarsen, S. V. (2023). When the going gets tough and the environment is rough: The role of departmental level hostile work climate in the relationships between job stressors and workplace bullying. International Journal of Environmental Research and Public Health, 20, 4464. https://doi.org/10.3390/ijerph20054464

2022

Rosander, M. & Blomberg, S. (2022). Workplace bullying of immigrants working in Sweden. The International Journal of Human Resource Management, 33(14), 2914–2938. https://doi.org/10.1080/09585192.2021.1891113

Rosander, M., & Nielsen, M. B. (2022). Workplace bullying and tiredness at work: A cross-lagged prospective study of causal directions and the moderating effects of a conflict management climate. Journal of Occupational Health, 64(1), e12327. https://doi.org/10.1002/1348-9585.12327

Rosander, M., Salin, D., & Blomberg, S. (2022). The last resort: Workplace bullying and the consequences of changing jobs. Scandinavian Journal of Psychology, 63(3), 124–135. https://doi.org/10.1111/sjop.12794

Blomberg, S. & Rosander, M. (2022). When do poor health increase the risk of subsequent workplace bullying? The dangers of low or absent leadership supportEuropean Journal of Work and Organizational Psychology31(4), 485–495. https://doi.org/10.1080/1359432X.2021.2003781

2021

Rosander, M. (2021). Mental health problems as a risk factor for workplace bullying: The protective effect of a well-functioning organizationAnnals of Work Exposures and Health, 65(9), 1096–1106. http://doi.org/10.1093/annweh/wxab040

Nielsen, M. B., Rosander, M., Blomberg, S., & Einarsen, S. V. (2021). Killing two birds with one stone: How intervening when witnessing bullying at the workplace may help both target and the acting observerInternational Archives of Occupational and Environmental Health, 94(2), 261–273. https://doi.org/10.1007/s00420-020-01575-w

2020

Rosander, M., Salin, D., Viita, L., & Blomberg, S. (2020). Gender matters: Workplace bullying, gender, and mental healthFrontiers in Psychology, 11, 560178.  https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.560178

Blomberg, S. & Rosander, M. (2020). Exposure to bullying behaviours and support from co-workers and supervisors: a three-way interaction and the effect on health and well-being. International Archives of Occupational and Environmental Health, 93(4), 479–490. https://doi.org/10.1007/s00420-019-01503-7

2019

Rosander, M., & Blomberg, S. (2019). Levels of workplace bullying and escalation – a new conceptual model based on cut-off scores, frequency and self-labelled victimizationEuropean Journal of Work and Organizational Psychology, 28(6), 769–783. https://doi.org/10.1080/1359432x.2019.1642874

Forskning

Undervisning

Nyheter

Relaterade forskare

Organisation