Polis, forskare och visselblåsare

Jag är systemvetare med en doktorsexamen i utveckling av informationssystem. Dessutom är jag sedan 23 år verksam polis. Det är just på Polismyndigheten som jag inriktat min forskning på och det har bidragit till att jag har fått insyn i arbetet på fler än hundra olika polisstationer.

Jag har en lång och bred utbildning och erfarenhet av olika former av utvecklingsarbete samt har även innehaft chefsbefattningar där jag har lett olika former av förändringsarbeten.

Jag har under drygt tio år arbetat som konsult och involverats i olika former av verksamhetsutveckling. Jag har även varit anställd på Stockholmspolisens forsknings- och utvecklingsenhet i åtta år, där jag drev och medverkade i olika utvecklingsprojekt. Har varit anställd som polisintendent på Rikspolisstyrelsens verksledningskansli för att arbeta med olika utvecklingsfrågor samt är studierektor i informatik på Linköpings universitet och ansvarar där för kurser i bl.a. processmodellering och förändringsanalys.

Forskning sprids inom Polisen

Min forskning efterfrågas i olika sammanhang och jag har ett flertal gånger genomfört föreläsningar både utanför och inom polisen. Något som är särskilt glädjande är att experter inom olika verksamhetsfält inom polisen, .ex. narkotika- och trafikpolischefer, har uppskattat den forskning jag bedrivit och har efterfrågat föredrag.

Styrning och ledningsfrågor varit centrala i mina forskningsstudier. I januari 2014 publicerade jag en rapport om polisens trafiksäkerhetsarbete där jag presenterar ett alternativ till nuvarande sätt att styra och leda verksamheten. Tre pilotområden provar det föreslagna sättet att styra och följa upp verksamheten.

Utvecklingsarbete i fokus

Jag har inom ramen för min forskning fått arbeta på fler än hundra olika polisstationer. Det som varit särskilt utvecklande är att jag haft möjligheten att få inblick i arbetet från lägsta operativa nivå upp till högsta hierarkiska nivå. Det har gett mig en djup verksamhetsförståelse för polismyndigheten.

Forskning

polisforskning.net

På sidan www.polisforskning.net har jag samlat all information om min forskning om Polisen. 

Publikationer

2017

Stefan Holgersson, Malin Wieslander

How aims of “looking good” may limit the possibilities of “being good”: The case of the Swedish Police

Konferensbidrag

2016

Erik Prytz, Carl-Oscar Jonson, Sofie Pilemalm, Rebecca Stenberg, Stefan Holgersson, Tobias Andersson

Att hantera framtidens skadeplatser: scenarier och utgångspunkter för kunskapsutveckling runt räddningsinsatser och skadeplatsarbete

Rapport