24 maj 2021

Stefan Holgersson, vid Avdelningen för informationssystem och digitalisering, får 2,4 miljoner kronor från Handelsbankens forskningsstiftelser för ett forskningsprojekt om korruption inom Polismyndigheten.

Stefan Holgersson. Linköpings universitet

Olika definitioner

Projektet har namnet Men vi har väl ingen korruption? – En studie av beteenden som kan undergräva svensk statsförvaltning och beviljas anslag från Jan Wallanders och Tom Hedelius stiftelse samt Tore Browaldhs stiftelse. Granskningen är inriktad på Polismyndigheten.

- Huvudsyftet med studien är att identifiera och belysa beteenden inom den svenska statsförvaltningen som är, eller kan uppfattas vara korrupta, samt hur sådana beteenden kan motverkas, uppger Stefan Holgersson i ett mejlsvar om den kommande forskningen.

I sin ansökan skiljer Holgersson på en legalistisk och en samhällsvetenskaplig definition av korruption och hänvisar till undersökningar som med en bred korruptionsdefinition givit Sverige klart sämre resultat är andra nordiska länder. Andra studier har också pekat på risken för utbredd vänskapskorruption i Sverige.

Företag kan gynnas

Angående förekomsten av korruption inom just Polisen svarar Holgersson så här:

- Data som samlats in en pågående studien indikerar att det förekommer beteenden som anställda inom polisen uppfattar som korruption. Det handlar bland annat om att vissa företag har gynnats vid upphandling och att beslut har påverkats i andra organisationer beroende på vänskapsrelationer med chefer i Polismyndigheten.

Den nya undersökningen kopplas till ett redan pågående forskningsprojekt med målet att rapporter ska publiceras efter hand. Den första rapporten beräknas att publiceras våren 2022.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Bild på en leende man i med glasögon och en blå skjorta

AI som gör nytta i samhället

Hur kan artificiell intelligens förbättra exempelvis lokaltrafik, vård och nationella transporter? En forskargrupp vid LiU arbetar med att utveckla AI för samhällsnytta.

En person tittar in i kameran.

Jan-Ingvar Jönsson ny ordförande för ECIU

Rektorn vid Linköpings universitet, Jan-Ingvar Jönsson, har blivit utsedd till ny ordförande för det europeiska nätverket för innovativa universitet i Europa, ECIU.

Porträtt på två tjejer som kramar varandra

Spex-SM i Linköping för första gången

I maj arrangeras SM i studentspex i Linköping för första gången. Holgerspexet och Linköpings Studentspex, universitetets två spexföreningar, laddar för tävlingen med ett gemensamt bidrag.