10 januari 2022

Polismyndigheten döljer problem och hindrar insyn. Samtidigt målas det upp en tilltalande, men missvisande, bild av verksamheten. Det menar polisforskaren Stefan Holgersson i en ny rapport från Linköpings universitet.

Avspärrningsband vid en brottsplats.
Polismyndigheten döljer problem och hindrar insyn, visar en ny LiU-rapport. Thor Balkhed

Alternativt perspektiv

- Rapporten visar att det finns ett alternativt perspektiv till det polisen framför. Problemet när bilden polisen presenterar inte stämmer är att politiker kan fatta fel beslut, verksamheten utvecklas inte på ett bra sätt och medborgarna får inte den polisverksamhet som man kan kräva, säger Stefan Holgersson.

Stefan Holgersson är docent i informatik vid Linköpings universitet och professor i polisvetenskap vid polishögskolan i Oslo. Han är polis och har forskat på polisens verksamhet i drygt 20 år. Den nya rapporten ”Hur skyddar och stärker Polismyndigheten föreställningen om sin effektivitet?”, där Johanna Westman, polis och med examen i kriminologi, varit medförfattare, är en fortsättning på två andra studier ”Hur hanterar polisen journalister?” och ”Hur efterlever polisen offentlighetsprincipen?” av Holgersson under 2021. Porträtt på en mansperson.Stefan Holgersson. Foto Linköpings universitet 

- Underlaget bygger på tidigare forskningsrapporter, som har kompletterats med nya data i form av statistik och även kvalitativa uppgifter från intervjuer med polisanställda från olika verksamhetsområden, om hur polisen hanterar och parerar saker. Rapporten ger en annan bild av polisarbetet än det som förmedlats i media, säger Stefan Holgersson

Gängbrottslighet

Rapporten redovisar hanteringen av kritik mot Polismyndigheten genom exempel från nio olika områden. Innehållet spänner från polisens arbete mot gängbrottslighet och användning av våld till utredningsverksamheten och hanteringen av personal. Enligt Stefan Holgersson arbetar polisen systematiskt med att försköna och förbättra polisens renommé. 

- Vi hade kunnat skriva en rapport om bara ett område, som gängbrottslighet till exempel. Men på det här sättet visar vi att flera strukturella problem återkommer i en rad olika verksamhetsgrenar. Polisen styr bilden av hur framgångsrikt arbetet är och redovisar utfallet av insatser på ett överdrivet sätt, och ibland direkt felaktigt.

- Faktum är att det aldrig funnits fler polisanställda per capita i Sverige än i dag och polisen har inte varit utsatt för den granskning som den borde ha blivit.

Missvisande information

Ett exempel som rapportförfattarna lyfter fram är operation Trojan Shield. Den bild som spreds var att totalt 155 personer greps den 7 juni 2021 i den stora internationella samordnade insatsen mot organiserad brottslighet. Polisen uppgav i samband med detta att ”nästan alla” av de gripna även hade häktats. När Stefan Holgersson, efter att ha begärt ut alla häktnings-pm från Åklagarmyndigheterna, sammanställt siffrorna visade det sig att det enbart var 42 personer av de som polisen hade gripit som hade häktats.

- Det är inte alls bra när det sprids missvisande, och ibland även, falsk information, som skapar felaktiga beslutsunderlag. Polisen har ett intresse att hamna i en god dager och då har bilden blivit viktigare än innehållet.

- Om då bilden av lyckosamma ”hårda tag mot gängkriminalitet” hamnar i främsta rummet, kan det ligga grund för vilka politiska beslut som fattas framöver.

Tystnadskultur

Enligt rapporten finns det en tystnadskultur inom Polismyndigheten som bidrar till att försvåra granskningen. Polisbil framför en byggnad.Polismyndigheten döljer problem och hindrar insyn, visar en ny LiU-rapport. Foto Thor Balkhed

- Det är en aspekt som gynnar den valda strategin, att föra ut positiva budskap. Man får inte säga saker, man ska inte kritisera. Polisen har ett väldigt stort förtroende, då är det väldigt viktigt att den bild de redovisar är korrekt. Det vore en sak om det fanns två eller tre poliskårer, så folk kunde välja. Nu är svensk polis Sveriges bästa polis, oavsett hur bra eller dålig verksamheten egentligen är.

Studien ingår i forskningsprojektet ”Det myndigheter vill dölja” som finansieras av Handelsbankens forskningsstiftelser samt forskningsprojektet ”Polisarbete i socioekonomiskt utsatta områden i Sverige” som finansieras av FORTE. Forskningshuvudman är Linköpings universitet.

Rapporten: ”Hur skyddar och stärker Polismyndigheten föreställningen om sin effektivitet?”

 

Rapporten visar att det finns ett alternativt perspektiv till det polisen framför

Kontakt

Relaterat innehåll

Skylt med Polismyndighetens logotype.

Polisens hantering efter granskning i media analyseras i rapport

I en artikelserie i media framförde polisanställda kritik mot Polisens utredningar av gängmord. Polismyndighetens kommunikation efter publiceringen riskerar att skada tilliten hos allmänheten, framhåller polisforskare i en ny rapport.

Uppdragsutbildning för blåljuspersonal och räddningstjänst

Gängvåld i fokus för ny rapport

Polisens arbete med gängskjutningar beskrivs i en ny rapport av forskaren Stefan Holgersson. I rapporten efterfrågas bättre användning av polisens resurser, mer analys och ett mer problemorienterat arbetssätt.

Polisavspärrningsband framför en krossad ruta

Allvarlig kritik mot Brå-forskning

Brottsförebyggande rådet, Brå, snedvrider i vissa fall politiskt känslig forskning och anpassar resultaten efter beställarens önskemål. Det visar en färsk studie från Linköpings universitet.

Senaste nytt från LiU

CO2 skrivet på blå himmel med bokstäver av moln.

Riskfylld väg mot klimatmål för Stockholm

Stockholms mål är att år 2030 fånga in mer koldioxid än vad som släpps ut. Därför satsar staden på ny teknik vid kraftvärmeverket Värtaverket. Men det är en strategi som antagits utan tillräcklig diskussion om riskerna, konstaterar forskare vid LiU.

Professor Marie Cronqvist.

Historieprofessor på spaning efter framtidens Hesa Fredrik

Med ett intresse för det tvärvetenskapliga fält som kallas för "historical sound studies" tar Marie Cronqvist klivet från Lund till Linköping. Hon är professor i historia och ska fördjupa sig i hur larmsignalen VMA påverkar människan.

Världens första ISO-standarder för cirkulär ekonomi klara

Flera forskare från LiU har deltagit i arbetet med att ta fram världens första ISO-standarder för en cirkulär ekonomi. Målet är ett mer hållbart samhälle.