Bild saknas

Susanne Wallman Lundåsen

Universitetslektor

Jag forskar om lokal demokrati, civilsamhället och variationer
i social tillit på lokal nivå. Min forskning handlar om hur deltagande i
civilsamhället inverkar på politiskt deltagande och om lokala faktorer bidrar
till mellanmänsklig tillit. 

Pågående forskning
Visa/dölj innehåll

Min forskning om civilsamhället och social tillit rör:

  • Lokala föreningars försök att påverka beslutsfattare i kommunerna
  • Kontakter mellan grupper i föreningslivet i kommunerna och mellanmänsklig tillit
  • Motiv till engagemang som frivillig i föreningslivet och politiskt deltagande
  • Mottagande av nyanlända och asylsökande i kommunerna och mellanmänsklig tillit

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval sedan 2017

Wallman Lundåsen, S. (2020). Ideellt arbete och politiskt deltagande. I Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019. Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Arbetsrapportserie nr 98.

Erlingsson, G. Ó., & Lundåsen, S. W. (2019). When statelevel institutions cannot tell the whole story: An inquiry into municipal variations in quality of government. Governance. Early view

Qvist, H. P. Y., Folkestad, B., Fridberg, T., & Lundåsen, S. W. (2019). Trends in volunteering in Scandinavia. I Civic Engagement in Scandinavia (pp. 67-94). Springer, Cham.

Wallman Lundåsen, S. (2019). Patterns of civil society organisations’ attempts to influence local politicians and local civil servants. Local Government Studies, 1–23. Early view

Wallman Lundåsen, S. (2018). Kontakter mellan grupper inom civilsamhällets organisationer. Socialmedicinsk tidskrift95(5), 528–538.

Wallman Lundåsen, S. (2018). Generell tillit och andel röster på Sverigedemokraterna på kommunnivå i riksdagsvalet 2018. I Snabbtänkt. Sundsvall: Mittuniversitetet.

Friberg, K., Lundstedt, A., Wallman Lundåsen, S., & Wijkström, F. (2018). En allmänning i det offentligas tjänst?: En resa i Allmänna arvsfondens spår. Stockholm: Allmänna arvsfonden, utvärderingsrapport. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1265333/FULLTEXT01.pdf

Wallman Lundåsen, S. (2017). Tolerans ur ett jämförande perspektiv. In Toleransens mekanismer: En antologi. Stockholm: Forum för levande historia. pp. 33–68.

Uppdrag och nätverk
Visa/dölj innehåll

 

Akademisk examen

  • Dottore in scienze politiche (motsvarande magisterexamen) från universitetet i Bologna, Italien
  • Pol. Dr. Åbo Akademi, Finland
  • Docent i statsvetenskap, Mittuniversitetet

 

  Nätverk

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Forskningsmiljö och forskningsområde
Visa/dölj innehåll