Presentation

Pågående forskning

Min forskning om civilsamhället och social tillit rör:

  • Lokala föreningars försök att påverka beslutsfattare i kommunerna
  • Kontakter mellan grupper i föreningslivet i kommunerna och mellanmänsklig tillit
  • Motiv till engagemang som frivillig i föreningslivet och politiskt deltagande
  • Mottagande av nyanlända och asylsökande i kommunerna och mellanmänsklig tillit

Publikationer

Publikationer i urval sedan 2019

Wallman Lundåsen, S. (accepterad). Intergroup contacts in civil society organizations and trust. Journal of Civil Society.

Wallman Lundåsen, S. (2021). Religious Participation and Civic Engagement in a Secular Context: Evidence from Sweden on the Correlates of Attending Religious Services. Voluntas. https://doi.org/10.1007/s11266-021-00353-7

Erlingsson, G. Ó., & Lundåsen, S. W. (2021). When state‐level institutions cannot tell the whole story: An inquiry into municipal variations in quality of government. Governance. 34(1), 5-23.

Erlingsson, G. Ó., Öhrvall, R., Wallman Lundåsen, S., & Zerne, A. (2021). Centrum mot periferi?: Om missnöje och framtidstro i Sveriges olika landsdelar. CKS rapportserie. Linköping University Electronic Press.

Wallman Lundåsen, S. (2021). Lokalsamhälletillit i Sverige före och efter flyktingkrisen, Delmi rapport, 2021:3. 

Von Essen, J. & Wallman Lundåsen, S. (2021). Fackligt engagemang: Om medborgerligt engagemang i fackföreningar. Futurion rapport 2021:3.

Wallman Lundåsen, S. (2021). Det civila samhället och staten - inflytande och påverkan, I J. von Essen, (red.). Det svenska civilsamhället: en introduktion. Ideell Arena, (2. upplagan).

Wallman Lundåsen, S. (2020). Patterns of civil society organisations’ attempts to influence local politicians and local civil servants. Local Government Studies, 46(6), 911-933.

Wallman Lundåsen, S. (2020). Ideellt arbete och politiskt deltagande. I Medborgerligt engagemang i Sverige 1992–2019. Stockholm: Ersta Sköndal Bräcke högskola, Arbetsrapportserie nr 98.

Qvist, H. P. Y., Folkestad, B., Fridberg, T., & Lundåsen, S. W. (2019). Trends in volunteering in Scandinavia. I L.S. Henriksen, K. Strømsnes & L. Svedberg (red.) Civic Engagement in Scandinavia (pp. 67-94). Springer, Cham.

Uppdrag och nätverk

 

Akademisk examen

  • Dottore in scienze politiche (motsvarande magisterexamen) från universitetet i Bologna, Italien
  • Pol. Dr. Åbo Akademi, Finland
  • Docent i statsvetenskap, Mittuniversitetet

 

  Nätverk

Nyheter