Hallå där, Susanne Wallman Lundåsen

Du är ny universitetslektor vid Centrum för kommunstrategiska studier, vad forskar du om?

Porträtt av leende kvinna framför en bokhylla Susanne Wallman Lundåsen forskar om tillit och om relationen mellan medborgare och samhällsinstitutioner. ANNA VALENTINSSON

– Mitt forskningsområde handlar om tillit och om hur platsen där man bor har betydelse för om man litar på andra eller inte. Just nu håller jag på med en studie tillsammans med Gissur Ó Erlingsson om hur de lokala institutionerna påverkar medborgarnas tillit till varandra. I Sverige är kommunerna den institution medborgarna oftast kommer i kontakt med och ”förkroppsligar” de offentliga institutionerna i bred bemärkelse. 

Jag har också forskat om befolkningens engagemang i civilsamhället bland annat genom en stor återkommande undersökning om svenskarnas frivilligarbete: hur stor andel svenskar deltar i ideell verksamhet som förenings- och idrottsliv, social hjälpverksamhet och bostadsrättsföreningar? Och finns det något samband med mellan vara aktiv inom frivilligsektorn och att vara politiskt aktiv? 

Hur ser din bakgrund ut?

– Jag tog min grundexamen i statsvetenskap vid universitetet i Bologna och disputerade vid Åbo akademi i Finland med avhandlingen ”En föreningsbaserad demokrati? Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet”. Närmast kommer jag från Mittuniversitetet och tidigare har jag också forskat vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Varför forskar du? 

– Jag tycker det är spännande, jag är nyfiken på hur- och varför-frågorna. Jag vill förstå och förklara variationerna i beteenden, attityder och handlingar. Det är ett privilegium att ha ett sådant jobb! Det är det bästa jobbet man kan ha när det är som bäst.

Kontakt

Senaste nytt från LiU