10 maj 2019

Du är ny universitetslektor vid Centrum för kommunstrategiska studier, vad forskar du om?

Porträtt av leende kvinna framför en bokhylla Susanne Wallman Lundåsen forskar om tillit och om relationen mellan medborgare och samhällsinstitutioner. ANNA VALENTINSSON

– Mitt forskningsområde handlar om tillit och om hur platsen där man bor har betydelse för om man litar på andra eller inte. Just nu håller jag på med en studie tillsammans med Gissur Ó Erlingsson om hur de lokala institutionerna påverkar medborgarnas tillit till varandra. I Sverige är kommunerna den institution medborgarna oftast kommer i kontakt med och ”förkroppsligar” de offentliga institutionerna i bred bemärkelse. 

Jag har också forskat om befolkningens engagemang i civilsamhället bland annat genom en stor återkommande undersökning om svenskarnas frivilligarbete: hur stor andel svenskar deltar i ideell verksamhet som förenings- och idrottsliv, social hjälpverksamhet och bostadsrättsföreningar? Och finns det något samband med mellan vara aktiv inom frivilligsektorn och att vara politiskt aktiv? 

Hur ser din bakgrund ut?

– Jag tog min grundexamen i statsvetenskap vid universitetet i Bologna och disputerade vid Åbo akademi i Finland med avhandlingen ”En föreningsbaserad demokrati? Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet”. Närmast kommer jag från Mittuniversitetet och tidigare har jag också forskat vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Varför forskar du? 

– Jag tycker det är spännande, jag är nyfiken på hur- och varför-frågorna. Jag vill förstå och förklara variationerna i beteenden, attityder och handlingar. Det är ett privilegium att ha ett sådant jobb! Det är det bästa jobbet man kan ha när det är som bäst.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.