10 maj 2019

Du är ny universitetslektor vid Centrum för kommunstrategiska studier, vad forskar du om?

Porträtt av leende kvinna framför en bokhylla
Susanne Wallman Lundåsen forskar om tillit och om relationen mellan medborgare och samhällsinstitutioner. ANNA VALENTINSSON

– Mitt forskningsområde handlar om tillit och om hur platsen där man bor har betydelse för om man litar på andra eller inte. Just nu håller jag på med en studie tillsammans med Gissur Ó Erlingsson om hur de lokala institutionerna påverkar medborgarnas tillit till varandra. I Sverige är kommunerna den institution medborgarna oftast kommer i kontakt med och ”förkroppsligar” de offentliga institutionerna i bred bemärkelse. 

Jag har också forskat om befolkningens engagemang i civilsamhället bland annat genom en stor återkommande undersökning om svenskarnas frivilligarbete: hur stor andel svenskar deltar i ideell verksamhet som förenings- och idrottsliv, social hjälpverksamhet och bostadsrättsföreningar? Och finns det något samband med mellan vara aktiv inom frivilligsektorn och att vara politiskt aktiv? 

Hur ser din bakgrund ut?

– Jag tog min grundexamen i statsvetenskap vid universitetet i Bologna och disputerade vid Åbo akademi i Finland med avhandlingen ”En föreningsbaserad demokrati? Ideella föreningar och valdeltagande i Sveriges kommuner under 1990-talet”. Närmast kommer jag från Mittuniversitetet och tidigare har jag också forskat vid Ersta Sköndal Bräcke högskola. 

Varför forskar du? 

– Jag tycker det är spännande, jag är nyfiken på hur- och varför-frågorna. Jag vill förstå och förklara variationerna i beteenden, attityder och handlingar. Det är ett privilegium att ha ett sådant jobb! Det är det bästa jobbet man kan ha när det är som bäst.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Orkester står utomhus med instrumenten i luften

Akademisk högtid med rymdfärd och Harry Potter

Årets akademiska högtid vid Linköpings universitet äger rum den 31 maj–1 juni. Den bjuder på hedersdoktorsföreläsningar med bland andra astronauten Marcus Wandt, en festkonsert med barnens värld som tema och en högtidlig ceremoni.

Porträtt av man (Carl Fredrik Graf)

Carl Fredrik Graf får LiU:s förtjänstmedalj

Avgående landshövding Carl Fredrik Graf tilldelas Linköpings universitets förtjänstmedalj för ”sin vilja och förmåga att samla regionens olika krafter i arbetet för en positiv samhällsutveckling”. Medaljen delas ut vid den akademiska högtiden 1 juni.

Jennifer Chepkorir

Från fattigdom till självständighet och självförsörjning

På uppdrag av regeringen tillsammans med Sida, skapar Matematiska institutionen och Linköping universitet möjlighet till livsavgörande förändringar för individer och världen. Jennifer från Kenya är en av dem.