Kommunikatör med känsla för bild

Jag är kommunikatör på Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, Campus  Norrköping. Jag är även fotograf och filmare på Kommunikationsenheten för hela LiU.