Fotografi av Thor Balkhed

Thor Balkhed

Kommunikatör

Kommunikatör med känsla för bild

Jag är kommunikatör på Institutionen för teknik och naturvetenskap, ITN, Campus  Norrköping. Jag är även fotograf och filmare på Kommunikationsenheten för hela LiU.

Vinter dag. En canvas på ett hus vägg som välkomnad dig till Liu.

Kommunikations- och marknadsavdelningen (KOM)

För att synas internationellt som en plats där människor och idéer möts och utvecklas krävs tydlig kommunikation. KOM:s uppdrag är att synliggöra LiU för att attrahera fler studenter, sprida kunskap och skapa stolthet och långsiktiga relationer.

Planeringsmöte

Universitetsförvaltningen (UF)

Ett professionellt och ändamålsenligt verksamhetsstöd är en förutsättning för att Linköpings universitet ska nå sina mål. Universitetsförvaltningen ger stöd i universitetets huvudprocesser utbildning, forskning och samverkan.

Kiselcihp

Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN)

Vi forskar och undervisar inom flera tekniska och naturvetenskapliga discipliner. Våra största områden är organisk elektronik, medieteknik, kommunikationssystem och logistik.

En droppe är på väg att droppas på en liten glasskiva

Fysik, elektroteknik och matematik (FEM)

Vid avdelningen bedriver vi forskning och forskarutbildning inom kommunikationselektronik, matematik, ingenjörsdidaktik, fysikalisk elektronik och nanoteknologi, samt grundutbildning inom fysik, elektroteknik, systemteknik och matematik.

Kommunikations- och transportsystem (KTS)

Vi bidrar till samhällsutvecklingen genom forskning och utbildning med fokus på trafiksystem, logistik, kommunikationssystem och byggteknik

Porträtt av Anders Ynnerman som håller en presentation i domteatern.

Medie- och informationsteknik

Vid Medie- och Informationsteknik (MIT) bedriver vi forskning i framkant och undervisar på såväl grundutbildnings- som forskarutbildningsnivå.

Elektronisk röd ros.

Laboratoriet för Organisk Elektronik

Vid Laboratoriet för organisk elektronik, LOE, forskar och utvecklar vi komponenter och system som utnyttjar elektroniska och optiska funktioner i organiska molekyler och plaster.

Campus Norrköping

Campus Norrköping ligger mitt i centrum i det så kallade Industrilandskapet precis vid Motala ström. De gamla byggnaderna har fyllts med nytt innehåll och vattnet sätter sin prägel på hela området.

Studenthuset på Campus Valla i Linköping

Campus Valla

Valla är universitetets äldsta och största campus med studenter från en mängd olika utbildningar och forskning inom ett stort antal ämnen. Campus Valla ligger cirka tre kilometer från Linköpings centrum.