06 mars 2019

En modell för att simulera hjärtats funktion på enskilda patienter har i en tävling vunnit pris som bästa akademiska bidrag i världen 2019. Bakom modelleringen står Jonas Lantz tillsammans med flera andra forskare på LiU.

 

Video

För första gången

I projektet har LiU-forskare för första gången kunnat använda bilder tagna i en datortomograf för att beräkna och visualisera hjärtats funktion på en patient. Modelleringen bygger på tidigare simuleringar av flöden inom flyg- och fordonsindustrin, vilka nu applicerats på strömmar i mänskliga blodkärl. Läs mer om projektet nedan.

Företaget bakom den programvara som använts, Ensys, har utsett arbetet till ”Best in show 2019: Academic.” Detta i konkurrens med bidrag från en rad universitet i både Europa och Amerika. En animerad presentation av modelleringen visas nu i en ”Hall of fame” på företagets hemsida.

Jonas Lantz har disputerat inom mekanisk värmeteori och strömningslära och arbetar i dag vid Avdelningen för kardiovaskulär medicin och CMIV, Centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering. För beräkningarna har datorer vid Nationellt superdatorcentrum, NSC, vid LiU använts.

Flera olika avdelningar

I forskargruppen ingår också forskare från flera avdelningar på IMH, Institutionen för Medicin och hälsa, samt Matts Karlsson, föreståndare för NSC och professor i mekanisk värmeteori och strömningslära.

-Det här är ett bra exempel på hur vi förvaltar den infrastruktur vi har här på LiU, med magnetkameror, datortomografer och superdatorkraft. Vi sitter inte i några slutna rum, tvärvetenskap är enkelt på LiU.

-Det behövs samtidigt personer med en fot i varje läger, som Jonas Lantz, eftersom metoderna är hämtade från medicin, bildbehandling och klassisk strömningslära, sade Matts Karlsson i ett tidigare reportage om projektet.

Läs mer

Länk till Ansys Hall of fame

Länk till den vetenskapliga artikeln Flow at 4D CT: Comparison with 4D Flow MRI

Kontakt

Läs mer på liu.se

Relaterat innehåll