28 februari 2020

Rollspel om klimatförändringen, presentationer av pågående projekt
och kluriga samarbetsövningar på isen. Det var ett fullspäckat program som mötte deltagarna på Foes möte i Luleå den 26-27/2 2020.

Konferens Forskarskola Energisystem Luleå 26-27/2 2020.
Jonas Zetterholm, LTU, presenterar förslagen från sin grupp i rollspelet "Climate action simulation". Foto: Mikael Sönne

Svårt men givande

Plus 2 grader – med ett nödrop. Och först när den ekonomiska tillväxten dragits ner så mycket som möjligt. Det blev resultatet i rollspelet ”Climate action simulation” som tog upp hela förmiddagen under Luleåmötets andra dag.

Rollspelet är igång. 

Deltagarna delades in i grupper som representerade till exempel industri och handel, energibolag samt klimataktivister och fick uppgiften att begränsa klimatförändringarna så mycket som möjligt fram till 2100. Möjliga påverkansfaktorer var allt från transporter och energieffektivisering till användning av olika energislag och utsläpp från industrin.

Övningen var givande, men resultatet så där. Ett tag gick de samlade förslagen till och med åt fel håll – från 2,7 till 3 grader – och tvåprocentsmålet nåddes först i sista stund.

- Kom ihåg att vad vi än beslutar är det vi som påverkas mest, sade Lars Herre, från gruppen utvecklingsländer, och drog ner den förväntade ekonomiska tillväxten.

Del i undervisning

Några slutsatser av simuleringen, som finns tillgänglig på nätet, är att enstaka åtgärder inte räcker för att dämpa växthuseffekten. Det behövs en kombination av flera insatser. Det finns också en klar koppling mellan vår livsstil och klimatförändringen, och även små förändringar kan spela en viktig roll. Dessutom finns redan de tekniska lösningar som behövs, det gäller bara att använda dem.

En annan övning, på isen före middagen.

- Ett nyttigt och bra rollspel. Jag vet att flera i nätverket är intresserade av att använda det i sin undervisning, summerade Foes föreståndare, Magnus Karlsson, efteråt.

Vid Luleåmötet presenterades också flera pågående forskningsstudier. Arbetet med sociala medier diskuterades och separata möten för doktorander respektive seniora forskare hölls.

På kvällen bjöds deltagarna på middag i ett tält på isen utanför centrala Luleå. Innan maten genomfördes en grupptävling i samarbete och problemlösning. Klurigt, kul och kallt – himlen var stjärnklar och termometern visade på minus 15 grader.

Mer material:

Nedan kan du se några bilder från mötet.

Här finns Lars Herres presentation av sitt forskningsprojekt: Presentation Lars Herre

Här finns en artikel om mötet i Lund i november 2019: Höstmöte och retorik

Kontakt