22 november 2019

Retorik gör skillnad. Det finns flera goda skäl för forskare att fundera på hur de uttrycket sig och talar. Det tycker Anders Eriksson, docent vid Lunds universitet, som ledde ett seminarium på Foes höstmöte i Lund 20-21 november.

Anders Eriksson, docent i retorik, Lunds universitet Anders Eriksson, docent i retorik, Lunds universitet

Aristoteles håller än

Ethos, logos, pathos – Aristoteles tre medel för att övertyga är fortfarande giltiga och bildar tillsammans en utmärkt helhet för ett tal. Talarens förtroende, sakargument och känsla är alla viktiga för den som vill nå ut och påverka andra med det talade ordet.

Foes höstmöte i Lund november 2019.Praktisk övning i retorik.

- Visst utvecklas retoriken, men de här beståndsdelarna gäller fortfarande. Vissa forskare talar om ett fjärde moment, ”autencitet”, men det ingår egentligen i ethos, säger Anders Eriksson.

I Lund är antalet sökande till retorikkurserna fyra gånger så stort som antalet platser. För forskare och forskarstuderande är det viktigt att kunna uttrycka sig väl av flera skäl. Ett är uppenbart: möjligheten att få andra att förstå och uppskatta den egna artikeln eller idén som kanske kan leda till ett nytt forskningsprojekt. Tänk bara på alla muntliga presentationer på konferenser.

Tänk på dina åhörare

God retorik underlättar också forskarens tredje uppgift: att samverka och presentera sina resultat för människor utanför akademin.

Anders Eriksson, docent i retorik, Lunds universitetAnders Eriksson.

- Sen finns det ytterligare ett skäl som man kanske inte tänker på så ofta, att talande och skrivande hänger ihop och har samma grunder. Delarna i ett tal är ofta ungefär desamma som i en artikel eller rapport. Om man utvecklar sin retorik är det också ett utmärkt sätt att förbättra sitt skrivande, säger Anders Eriksson.

Under höstmötet i Lund fick deltagarna skriva egna tal och sedan framföra dem i mindre grupper. Ett gott råd är att tänka på vilka åhörarna är och att anpassa budskapet efter publiken. Vilka förväntningar har de, vilken kunskapsnivå, är de positivt eller kanske mer kritiskt inställda till dig som talare?

Ett annat tips är att bygga talet kring tre vanliga invändningar mot det budskap du vill få fram.

- Det kan vara ett sätt att få struktur på det du vill säga. Då bemöter du motargument och får samtidigt med det viktigaste som du vill framhålla, säger Anders Eriksson.

  • Nedan kan du se några bilder från mötet i Lund. Fler bilder finns på den interna Lisam-sidan för Foes medlemmar.

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Forskarnas tre förslag för att klara EU:s klimatmål

Chansen att nå EU:s klimatmål stärks genom satsning på nya tekniker som tar bort koldioxid ur atmosfären. Problemet är att det idag är olönsamt, men det finns lösningar på det. Det skriver forskare från bland annat Linköpings universitet.

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.