Didacticums kurser

Den här sidan är till för dig som ska delta i en av Didacticums kurser som är öppna för vissa externa sökande. Du som är anställd på LiU hittar våra kurser på intranätet Liunet.

Vissa av Didacticums kurser och utbildningar erbjuds till externa sökande, exempelvis  regionanställda. Det gäller kurserna Problembaserat lärande och basgruppshandledning (PBL), Handledning av forskarstuderande och Att utveckla sin lärar/handledarroll inom interprofessionellt lärande i högre utbildning. På den här sidan har vi samlat information, kursplaner och anmälningslänkar till kurserna.

Kontakta oss gärna om du har frågor!

Problembaserat lärande och basgruppshandledning (PBL)

Kursen vänder sig till dig som har undervisningsuppgifter i PBL-baserade utbildningar. Som kursdeltagare introduceras du till problembaserat lärande där särskilt fokus läggs på basgruppshandledarens funktion och roll i basgruppsarbetet.

Kursomgångar

2023 Omgång 1 - Engelska

Kursen ges på engelska

Sista anmälningsdag

17 augusti

Kursdagar

 • 5 september, kl. 9-16 –  Campus Valla
 • 12 september, kl. 9-16 - Zoom
 • 19 september, kl. 9-16 - Zoom
 • 10 oktober, kl. 9-16 - Zoom
Anmäl dig

2023 Omgång 3 - Svenska

Kursen ges på svenska

Sista anmälningsdag

21 augusti

Kursdagar

• 8 september, kl. 9-16 - via Zoom
• 15 september, kl. 9-16 - via Zoom
• 22 september, kl. 9-16 - via Zoom
• 13 oktober, kl. 9-16 -  via Zoom

Anmäl dig

2023 Omgång 4 - Svenska

Kursen ges på svenska

Sista anmälningsdag

23 oktober

Kursdagar

 • 7 november, kl. 09.00-16.00 - Campus Valla
 • 15 november, kl. 09.00-16.00 -  Campus Valla
 • 24 november, kl. 09.00-16.00 -  Campus Valla
 • 13 december, kl. 09.00-16.00 -  Campus Valla

Anmäl dig

Handledning av forskarstuderande

Kursen vänder sig till dig som är huvudhandledare eller bihandledare i doktorandutbildningsprocesser. Kursen behandlar lärprocesser, samt utveckling av personlig kompetens i relation till erfarenhetskunskap och högskolepedagogisk forskning i fältet forskarhandledning. Kursen ges både på svenska och engelska.

Kursomgångar

2023 Omgång 3 - Svenska

Kursen ges på svenska

Sista anmälningsdag

28 augusti

Kursdagar

• 13 september - Campus Valla, kl 09.00-16.30
• 14 september - Campus Valla, kl 09.00-16.30
• 12 oktober - Campus Valla, kl. 09.00-16.30

Anmäl dig

2023 Omgång 4 - Svenska

Kursen ges på svenska

Sista anmälningsdag

6 november

Kursdagar

• 21 november - Campus Valla, kl 09.00-16.30
• 22 november - Campus Valla, kl 09.00-16.30
• 12 december - Campus Valla, kl. 09.00-16.30

Anmäl dig

2023 Omgång 2 - Engelska

Kursen ges på engelska

Sista anmälningsdag

2 oktober

Kursdagar

 • 19 oktober - 09.15-16.30, Campus Valla
 • 20 oktober - 09.15-16.30, Campus Valla
 • 16 november - 09.15-16.30, Campus Valla

Anmäl dig

Att utveckla sin lärar-/handledarroll inom interprofessionellt lärande i högre utbildning 

Kursen riktar sig till dig som är lärare och handledare och involverad i eller intresserad av interprofessionell utbildning och lärande. Kursen kommer att öka din förståelse för de pedagogiska processer som äger rum vid interprofessionellt lärande i olika kontexter, och utveckla dina strategier för att främja interprofessionellt lärande.

Kursomgångar

2023 Omgång 2 - Svenska

Kursen ges på svenska

Sista anmälningsdag

19 september

Kursdagar

• 5 oktober kl. 09.00-16.00, Campus Valla
• 14 november kl. 09.00-12.00, Campus Valla

Anmäl dig