EMDIAC står för Embracing Digitalization in the Academia International Collaboration for Capacity Building and Innovation. Projektet är ett kapacitetsbyggande arbete för digitalisering inom akademin, inklusive undervisning, forskning och samverkan.

Foto: Somchaisom (iStock)

I EMDIAC utgår vi ifrån fyra breda utmaningar som akademin handskas med idag:

  • kunskap om det avancerade digitala samhället
  • digitaliseringens effekter på organiseringen av undervisning och forskning inom högre utbildning
  • den digitala klyftan
  • digitala risker för demokratin.

Syftet med EMDIAC är att etablera ett långsiktigt och strategiskt samarbete med partnersuniversitet Östersjöregionen för att stärka våra förmågor att utforma och tillhandahålla högkvalitativ utbildning, bedriva spjutspetsforskning och främja innovation för ett demokratiskt samhälle.

Projektets aktiviteter

Via en rad studiebesök, internationella webbinarer, samt pedagogiska verkstäder kommer vi att:

  • bygga kapacitet hos deltagande universitet att tillhandahålla högkvalitativ utbildning och forskning om ämnen relaterade till samhällets digitalisering
  • dela idéer, erfarenheter och bästa praxis för kurs- och programplanutveckling som adresserar utmaningar och behov för samhällets digitalisering
  • dela idéer, erfarenheter och bästa praxis för online undervisning och lärande
  • dela bästa praxis och diskutera utmaningar och möjligheter med akademins digitalisering av interna processer, arbetsflöden, och informationssystem.

Projektet pågår i 1,5 år, mellan 1 december 2021 och fram till 31 maj 2023.

Projektets språk är på engelska, så för mer detaljer se vår engelska webbsida om EMDIAC.

Aktuellt

Projektdeltagare

Ett samarbete mellan fyra länder

Projektet ägs av Linköpings universitet (LiU), övriga deltagare kommer från Estland, Ukraina och Belarus.

Partnerskapet uppstod i och med LiU:s arbete i IEI sommarskola om digitalisering i Offentlig förvaltning (SeGRID). Där blev två forskare intresserade av att fortsätta jobba med digitaliseringsfrågor tillsammans med LiU.

Finansiering

Projektet drivs med pengar från Svenska institutet.

Svenska institutet är en statlig myndighet som verkar för att öka omvärldens intresse och förtroende för Sverige.

Deltagande universitet

Belarus

Human Constanta

En Belarusisk organisation från det civila samhället.

Relaterad information