11 december 2019

Professor Kajsa Uvdal får 17,8 miljoner kronor från Vetenskapsrådet för en forskningsmiljö i gränslandet mellan fysik, kemi, medicin och bildvetenskap. Målet är att bidra till effektivare behandling av olika typer av hjärt- och cancersjukdomar.

Kajsa Uvdal
Professor Kajsa Uvdal. Monica Westman

Kajsa Uvdal, professor inom molekylär ytfysik och nanovetenskap, får medel för en tvärvetenskaplig satsning för att få fram målsökande och skräddarsydda nanoprober för medicinsk avbildning, och det på en helt ny tvärvetenskaplig nivå.

Engagerade i forskningsmiljön är förutom Kajsa Uvdals grupp vid Institutionen för fysik, kemi och biologi, IFM, även Anders Persson, professor i medicinsk bildvetenskap vid centrum för medicinsk bildvetenskap och visualisering, CMIV, samt ytterligare tre forskare och kliniker, Lena Jonasson, professor Avdelningen kardiovaskulär medicin, Tomas Lindahl, professor Avledningen för klinisk kemi och Oliver Gimm, professor Avdelningen kirurgi, ortopedi och onkologi.

– Vi forskar i skärningspunkten mellan fysik, kemi och biologi och för oss är det viktigt att våra resultat också kommer till klinisk nytta. Därför är det extra roligt att vi fått den här finansieringen för sex år framåt. Det är vi jätteglada för, säger Kajsa Uvdal.

Minskade stråldoser

Även med de bästa kontrastmedel som finns i dag kan det uppstå biverkningar vid undersökningar i datortomografer. Målen är både att få bort biverkningarna och att minska stråldoserna i framtiden.

– Vi vill designa nya kroppsegna ämnen för målsökande nanoprober som gör att vi kan skilja på olika typer av vävnader i kroppen med hjälp av den information vi får från datortomografin - en teknik som finns på de flesta sjukhus idag. I ett första steg kommer vi att koncentrera oss på att hitta material som ger oss information om sjukdomar och förändringar i hjärta och kärl och för olika typer av cancertumörer.

– Vi tar in klinisk kompetens i projektet redan från början och behöver också anställa en postdoktor och en doktorand här i min grupp, säger Kajsa Uvdal.

Hård konkurrens

Den tvärvetenskapliga forskningsmiljön vid LiU fick medlen i hård konkurrens. Av 113 inkomna ansökningar till Vetenskapsrådet inom utlysningen för forskningsmiljöer inom naturvetenskap och teknikvetenskap beviljades bara nio, en beviljandegrad på åtta procent. Anslaget på 17,8 miljoner fördelas på sex år, från 2020 till och med år 2025.

Läs mer hos Vetenskapsrådet

Kontakt

Forskning

Senaste nytt från LiU

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.

Hand på säng med dropp.

Canceröverlevare har ökad risk för sjukdomar livet ut

En studie, som letts av forskare vid LiU och Region Östergötland, visar att canceröverlevare har större risk för bland annat hjärt-kärlsjukdomar, nya cancerformer och andra diagnoser senare i livet.