Nu är CKS kommundag 2020 avslutad och vi vill tacka alla som kom till Campus Norrköping för att prata om utmaningar, kontraster, beroenden och spänningar mellan stad och landsbygd. Här hittar du dokumentationen från konferensen.

Foto Melinda DanielssonTemat för CKS kommundag den 27 februari 2020 var "Utmaningar för stad och land - en interaktiv dag om samverkan". Engagemanget och delaktigheten från deltagarna var stort och dagen innehöll mycket nätverkande och många givande samtal.

Program med föreläsningar och workshoppar

Presentationer från konferensen

Inledande föreläsning

Josefina Syssner, CKS
Landsbygdens framtid i urbaniseringens tidevarv

 

Workshoppar

Erik Eriksson och Amira Fredriksson, CKS
Coast4us - Medborgardialog i samhällsplaneringen - Erik Eriksson och Amira Fredriksson

Gissur Ó Erlingsson, CKS
Hur löser vi det svenska småkommunproblemet? – En kritisk inventering av verktygslådan.

Sara Gustafsson, Avdelningen för industriell miljöteknik
Lokal implementering av de globala målen (Agenda 2030)

Brita Hermelin, CKS
Kommunernas näringslivsarbete under ständig omförhandling – skillnader mellan stora och små kommuner.

Lena Högberg och Birgitta Sköld, Avdelningen för företagsekonomi
LOV - en valfrihetsmodell endast för staden? - Lena Högberg och Birgitta Sköld

Jessica Sjögren, CKS
Strategisk organisering och samverkan för långsiktigt hållbar socialtjänst – En förstudie för att kartlägga kommunernas förutsättningar och samarbeten.

 

Personuppgiftshantering
Kommundagen dokumenterades som en del av att kommunicera CKS verksamhet. Det innebär att du som deltagare i kommundagen kan komma att förekomma på bild eller film i samband med publiceringar om kommundagen och CKS på liu.se, i CKS nyhetsbrev, i CKS Facebookgrupp och CKS Twitterflöde samt i annan kommunikation om vår verksamhet.

God demokrati förutsätter känsla av delaktighet och inflytande. Om det finns skillnader för människor i stad respektive land kan det påverka