05 mars 2024

Avdelningen för Statsvetenskap vid LiU ligger i tiden med sin utbildning. Nu finns fristående kurser med aktuella inriktningar mot internationella relationer, EU-politik och Mellanöstern-frågor. Kurser som ska bidra till att möta och förstå förändringarna i omvärlden.

Manlig lärare undervisar studenter.
Khalid Khayati föreläser om internationella relationer. Ulrik Svedin
Nu finns fristående kurser med aktuella inriktningar mot internationella relationer, EU-politik och Mellanöstern-frågor. 
 
två manliga lärare i en föreläsningssal.
Khalid Khayati och Albin Algotson.Ulrik Svedin
− Det är viktigt att människor, både som medborgare och yrkesverksamma, kan förstå och analysera samtiden. Att kunna dra slutsatser, se samband och få djupare förståelse för det som rapporteras om i medierna och kunna sätta in det i ett sammanhang.

Det säger Albin Algotson, studierektor och biträdande universitetslektor på Avdelningen för statsvetenskap vid LiU.

− Vi kan se att den typ av kunskap och färdigheter som vi kan erbjuda attraherar både studenter som utbildar sig för ett yrke och redan yrkesverksamma, fortsätter han. Kurserna har stor relevans för den som är verksam i eller utanför Sverige.

Det blir ofta en
aha-upplevelse 

− För att svara mot de behov som finns har vi nu utvecklat kurser som har stor samhällsrelevans i Sverige och världen. Knyter an till intressant och viktig forskning som bedrivs vid LiU och andra lärosäten. Kurserna ges inom pol kand-programmet, men erbjuds också som fristående kurser.

Intresset för politisk vetenskap och analys ökar, vilket märks på studenternas reaktioner:

− Det blir ofta en aha-upplevelse. Studenterna kan uttrycka förvåning över att de har gått i skolan i 18 år, men aldrig stött på de teorier och metoder som vi lär ut. De får en ny förståelse för politisk analys och för samband som de inte fått tidigare, säger Albin Algotson.

En av de nya kurserna ”State Building and Democratization in Africa and the Middle East” (7,5 hp) går att söka till höstterminen 2024. Kursen behandlar Afrika och Mellanöstern utifrån en rad historiska och politiska perspektiv: Statsbildning och demokratisering, politisk ekonomi, utrikespolitisk förvaltning, interna och mellanstatliga konflikter, stormakters roll samt migrations- och flyktingrörelser.

Manlig lärare undervisar studenter.
Khalid Khayati föreläser om internationella relationer.Ulrik Svedin
− Politiska händelser i Afrika och Mellanöstern får stor inverkan på övriga internationella frågor samt på hela det internationella samfundet, säger Khalid Kayathi, universitetslektor och en av de kursansvariga,

Khalid pekar på att kurserna kan ge kunskaper som är viktiga för att förstå vad som händer i världen.

− Ett exempel kan vara hur klimatkriser och konflikter leder till folkrörelser i södra Sahara som senare påverkar politiska beslut i Norden, eller i Mellanöstern, tillägger han.

Studenterna berättar

Läs kurspaket i statsvetenskap

Kontakt

Relaterat innehåll

Senaste nytt från LiU

Studentsångare tågar på Valborg

Valborgstradition fyller 50 år

På valborgsmässoafton blir det som traditionen bjuder, vårsånger, vårtal och mösspåtagning med manskören Linköpings Studentsångare på Borggården utanför Linköpings slott. I år firar traditionen 50-årsjubileum.

En man som håller händerna runt en illustration av ett hjärta.

Pristagaren: ” Jag vill lära mig så mycket som möjligt om hur kroppen fungerar”

Tino Ebbers är 2024 års mottagare av Onkel Adams pris för framstående forskning vid Medicinska fakulteten. Hans forskning befinner sig i gränslandet mellan medicin och teknik och fokuserar på sjukdomar i hjärtat och blodkärlen.

Porträtt av kvinna (Seetha Murty)

Två förkämpar för barnen blir hedersdoktorer

Den indiska rektorn Seetha Murty har under hela sitt yrkesverksamma liv arbetat med barns och ungas lärande. Den amerikanska professorn Cindy W. Christian har ägnat sin karriär åt att utveckla omhändertagandet av misshandlade barn.