En utbildning för dig som är ledare eller chef i offentlig sektor och som vill lära dig om design som arbetssätt i komplext omställningsarbete. I kursen får du lära dig hur du med hjälp av design och tjänstedesign kan driva utvecklingsprocesser med invånarnas perspektiv i centrum. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som formellt eller informellt har en ledande ställning inom offentlig sektor. 

Om utbildningen

Undervisning och arbetsformer

Undervisningen genomförs genom blended learning i relation till deltagarens egen organisation och strukturerat kring fyra kurstillfällen. Arbete sker såväl i individuella arbetsuppgifter som gruppbaserade sådana.

Utbildningen startar med ett kunskapsplaneringssamtal med kursledarna, för att planera upp individuella lärandemål och lärmöjligheter i den egna organisationen. Fram till första gemensamma kurstillfället genomför deltagaren sedan förberedelsearbete i den egna organisationen och egna studier. Inom kursen genomförs tre gemensamma lärinternat med en övernattning i Stockholm, samt ett digitalt kurstillfälle. Mellan kurstillfällena genomförs coachningspass, och efter sista gemensamma tillfället följs deltagarnas individuella lärandemål upp.

Innehåll

Utbildningen tar sin utgångspunkt i teorier som förklarar vad design i offentlig sektor är, och hur design kan utvecklas i den kontexten. Aktuella teman för hur design etableras, utvecklas och upprätthålls, samt hur design deltar i och bidrar till förändring i offentlig sektor, bearbetas.

Efter utbildningen ska deltagaren kunna:

• Använda olika sätt att beskriva organisationens designarbete
• Analysera hur organisationen skall kunna utveckla sin designförmåga
• Värdera olika modeller för utveckling av designförmåga och -kapacitet
• Relatera olika designpraktiker och tillämpningsområden
• Argumentera för olika val av organisering och rollfördelning
• Identifiera på vilka sätt design agerar för transformation
• Utveckla uppföljningsmekanismer av designdrivet arbete

Utbildningen är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Experio Lab.

Kursplan

På den här sidan hittar du utbildningens kursplan

Omfattning och examination

Utbildningen omfattar 7,5 hp, och cirka 200 timmars studier. Kursen examineras genom individuella uppgifter, och uppgifter som genomförs i grupp.

Vill du veta mer om LiU:s utbildningar för yrkesverksamma?

Det här är en av LiU:s öppna utbildningar för yrkesverksamma. Du som tillhör målgruppen är välkommen att söka, avgiften betalas av din arbetsgivare. Antalet platser är begränsat. Vi kan även erbjuda den som önskar en skräddarsydd utbildning, du som vill veta mer om det kontakta uppdragsutbildning@liu.se

Deltagare om kursen

Kursen har tillfört mig en djupare förståelse av att förändring behöver stöd i kultur och struktur på både operativ och strategisk nivå. Jag ser ett helt annat djup och arbetar nu med att påverka och stötta alla delar i förändringen.
Maja Söderlund, Strategisk verksamhetsutvecklare, Transportstyrelsen

Kontakt

Kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor

• Kursansvarig – om utbildningens innehåll och form.
• Utbildningssamordnare – om praktiska frågor och administration.
• Projektledare – om övergripande frågor som rör ekonomi, avtal eller regelverk.

Utbildningen ges av