En utbildning för dig som är ledare eller chef i offentlig sektor och som vill lära dig om design som arbetssätt i komplext omställningsarbete. I kursen får du lära dig hur du med hjälp av design och tjänstedesign kan driva utvecklingsprocesser med invånarnas perspektiv i centrum. 

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till dig som formellt eller informellt har en ledande ställning inom offentlig sektor. 

Om utbildningen

Utbildningen är ett samarbete mellan Linköpings universitet och Experio Lab.

Innehåll

Utbildningen tar sin utgångspunkt i teorier som förklarar vad design i offentlig sektor är, och hur design kan utvecklas i den kontexten. Aktuella teman för hur design etableras, utvecklas och upprätthålls, samt hur design deltar i och bidrar till förändring i offentlig sektor, bearbetas.

Efter utbildningen ska deltagaren kunna:

• Använda olika sätt att beskriva organisationens designarbete
• Analysera hur organisationen skall kunna utveckla sin designförmåga
• Värdera olika modeller för utveckling av designförmåga och -kapacitet
• Relatera olika designpraktiker och tillämpningsområden
• Argumentera för olika val av organisering och rollfördelning
• Identifiera på vilka sätt design agerar för transformation
• Utveckla uppföljningsmekanismer av designdrivet arbete

Genomförande

Undervisningen genomförs genom blended learning i relation till deltagarens egen organisation och strukturerat kring fyra kurstillfällen. Arbete sker såväl i individuella arbetsuppgifter som gruppbaserade sådana. Utbildningen startar med ett kunskapsplaneringssamtal med kursledarna, för att planera upp individuella lärandemål och lärmöjligheter i den egna organisationen. Fram till första gemensamma kurstillfället genomför deltagaren sedan förberedelsearbete i den egna organisationen och egna studier. Inom kursen genomförs tre gemensamma lärinternat med en övernattning i Stockholm, samt ett digitalt kurstillfälle. Mellan kurstillfällena genomförs coachningspass, och efter sista gemensamma tillfället följs deltagarnas individuella lärandemål upp. 

Omfattning och examination

Utbildningen omfattar 7,5 hp, och cirka 200 timmars studier. Kursen examineras genom individuella uppgifter, och uppgifter som genomförs i grupp.

Kursplan

På den här sidan hittar du utbildningens kursplan.

Deltagare om kursen

Lars Boström är tjänstedesigner på Innovationsenheten på Region Värmland. Han genomförde utbildningen under ht23/vt24 och tycker att många bitar i hans yrkesutövning föll på plats under kursen.

– Jag känner att kursen har gett mig verktyg och ökad förståelse för hur design kan bidra till transformation av kultur och struktur i våra offentliga organisationer. Jag har också insett hur viktigt lärande är, både för oss praktiker och utövare men även för de vi arbetar nära. Dessutom har jag förstått hur utmanande det kan vara för andra att omfamna designtänkande samtidigt som det finns en stor kraft och potential i att göra det. Kursen har gjort att många bitar kopplat till min yrkesutövning har fallit på plats!

Har du ändrat något arbetssätt efter kursen?

– Inspirerade av kunskap från kursen har jag och några kollegor startat upp en ny form av lärmöten som vi bjuder in våra uppdragsgivare till. Syftet är att lära av varandra och utveckla och sprida designpraktik och -kultur inom organisationen över tid.

Vad har det gett dig att få träffa andra deltagare?

– Det har verkligen varit värdefullt att få möta deltagare från andra delar av landet som har samma eller liknande utmaningar som man själv. Vi möts och arbetar tillsammans under 2 dagar vid fyra tillfällen och då hinner vi prata en hel del. Det är både gemensamma utmaningar och goda råd i våra samtal. Jag känner verkligen att vi har blivit en grupp som kan hjälpa varandra, och nu efter kursen har vi pratat om att skapa ett alumn-nätverk.

Porträtt av Lars Boström.
Lars Boström, tjänstedesigner på Region Värmland. Privat

Kontakt

Utbildningen ges av