Estetiska uttryck och kreativa metoder 4 hp

Bild: Uppsträckta händer som tillsammans skapar ett målat rött hjärta. 
En utbildning för dig som i ditt arbete möter ungdomar och vuxna och som ser värdet av, och möjligheten i estetiskt lärande.

I utbildningen kommer vi att jobba med olika estetiska uttryck och metoder som kan användas i undervisningssammanhang och andra lärsituationer. Du kommer att få pröva på bildteater och forumspel. Du kommer också att få lära dig mer om, och testa på att uttrycka dig genom bild, textilt skapande och muntligt berättande. I utbildningen kommer vi även att diskutera genus och mångfald i relation till estetiska lärprocesser. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till yrkesverksamma som, i olika sammanhang och forum, möter och arbetar med vuxna eller ungdomar. 

Om utbildningen

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen omfattar tre tillfällen och ges på lördagar under våren 2022. Vi börjar klockan 9.30 och avslutar 16.45.

Undervisningen sker på Campus Norrköping som ligger en kort promenad från Centralstationen.

Utbildningen kräver aktiv närvaro.

Innehåll

I utbildningen kommer vi att gestalta och aktivt pröva på olika estetiska uttryck såsom drama, bildteater, forumspel, textilt skapande och bild.

Kursplan

På den här sidan hittar du kursplan.

Omfattning och examination

Utbildningen omfattar 4 hp och examineras genom gestaltande redovisning och portfolio.

Efter godkänt resultat erhålls kursbevis.

Kursdatum 2022

Lördagar kl.9.30-16.45

  • 5 mars
  • 2 april
  • 7 maj

Anpassningar av upplägget kan behöva göras utifrån det rådande pandemiläget.
Tillfällena kommer att genomföras på ett smittsäkert sätt bl a vad gäller avstånd och ventilation.

 

 

Kontakt Visa/dölj innehåll

Relaterad information Visa/dölj innehåll

Uppdragsutbildning vid LiU - en akademi för yrkesverksamma Visa/dölj innehåll

En akademi för yrkesverksamma

LiU:s erfarna forskare och lärare erbjuder utbildning som håller hög kvalitet och vilar på vetenskaplig grund. Den som deltar i en uppdragsutbildning behöver vara yrkesverksam, det är arbetsgivaren (eller annan organisation, t ex ett fackförbund eller Arbetsförmedlingen) som bekostar utbildningen.

Det här är en öppen uppdragsutbildning vid Linköpings universitet. Du som tillhör målgruppen är välkommen att söka, avgiften betalas av din arbetsgivare. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar. Uppdragsutbildning är en möjlighet för arbetsgivare att ge sina anställda en möjlighet till livslångt lärande.

Taggar Visa/dölj innehåll