En utbildning för dig som i ditt arbete möter ungdomar och vuxna och som ser värdet av, och möjligheten i estetiskt lärande. Utbildningen består av tre undervisningstillfällen där du får prova på att arbeta med drama, bildteater, forumspel, textilt skapande, bild och muntligt berättande.

I utbildningen får du prova på att arbeta med olika estetiska uttryck och metoder som kan användas i undervisningssammanhang och andra lärsituationer. Du kommer att få pröva på bildteater och forumspel. Du kommer också att få lära dig mer om, och testa på att uttrycka dig genom bild, textilt skapande och muntligt berättande. Vi diskuterar även genus och mångfald i relation till estetiska lärprocesser. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som yrkesverksam som, i olika sammanhang och forum, möter och arbetar med vuxna eller ungdomar. 

Om utbildningen

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen omfattar tre tillfällen och ges vanligtvis på lördagar. Undervisningen sker på Campus Norrköping och kräver aktiv närvaro.

Innehåll

I utbildningen får du gestalta och aktivt pröva på olika estetiska uttryck såsom:

  • drama
  • bildteater
  • forumspel
  • textilt skapande
  • bild

Kursplan

På den här sidan hittar du utbildningens kursplan

Omfattning och examination

Utbildningen omfattar 4 hp och examineras genom gestaltande redovisning och portfolio. Efter godkänt resultat erhålls kursbevis.

Kontakt

Uppdragsutbildning vid LiU