En utbildning för dig som i ditt arbete möter ungdomar och vuxna och som ser värdet av, och möjligheten i estetiskt lärande. Utbildningen består av tre undervisningstillfällen där du får prova på att arbeta med drama, bildteater, forumspel, textilt skapande, bild och muntligt berättande.

I utbildningen får du prova på att arbeta med olika estetiska uttryck och metoder som kan användas i undervisningssammanhang och andra lärsituationer. Du kommer att få pröva på bildteater och forumspel. Du kommer också att få lära dig mer om, och testa på att uttrycka dig genom bild, textilt skapande och muntligt berättande. Vi diskuterar även genus och mångfald i relation till estetiska lärprocesser. 

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som yrkesverksam som, i olika sammanhang och forum, möter och arbetar med vuxna eller ungdomar. 

Om utbildningen

Undervisning och arbetsformer

Utbildningen omfattar tre tillfällen och ges vanligtvis på lördagar. Undervisningen sker på Campus Norrköping och kräver aktiv närvaro.

Innehåll

I utbildningen får du gestalta och aktivt pröva på olika estetiska uttryck såsom:

  • drama
  • bildteater
  • forumspel
  • textilt skapande
  • bild

Kursplan

På den här sidan hittar du utbildningens kursplan

Omfattning och examination

Utbildningen omfattar 4 hp och examineras genom gestaltande redovisning och portfolio. Efter godkänt resultat erhålls kursbevis.

Kontakt

Fler utbildningar som kan intressera dig

Uppdragsutbildning vid LiU - en akademi för yrkesverksamma

En akademi för yrkesverksamma

LiU:s erfarna forskare och lärare erbjuder utbildning som håller hög kvalitet och vilar på vetenskaplig grund. Den som deltar i en uppdragsutbildning behöver vara yrkesverksam, det är arbetsgivaren (eller annan organisation, t ex ett fackförbund eller Arbetsförmedlingen) som bekostar utbildningen.

Det här är en öppen uppdragsutbildning vid Linköpings universitet. Du som tillhör målgruppen är välkommen att söka, avgiften betalas av din arbetsgivare. Vi erbjuder även skräddarsydda utbildningar. Uppdragsutbildning är en möjlighet för arbetsgivare att ge sina anställda en möjlighet till livslångt lärande.