Fotografi av Viktor Vesterberg

Viktor Vesterberg

Universitetslektor, Docent

Jag är lektor och docent i pedagogik samt projektledare på LiU Uppdragsutbildning. Min forskning handlar om arbetsliv och utbildning i relation till medborgarskap och inkludering/exkludering. Jag undervisar främst i pedagogik och beteendevetenskap.

Arbetsliv, lärande och medborgarskap

Min forskning handlar om lärande för arbetsliv och utbildning. Jag har studerat olika insatser och åtgärder som tar sikte på att lära arbetslösa personer att bli anställningsbara. I relation till detta har jag studerat bland annat karriär- och jobbcoaching, arbetspraktik och egenmakt/empowerment som olika sätt att stödja utsatta och arbetslösa. Vidare forskar jag om hur kompetenser och organisationers behov förändras i relation arbetslivets och samhällets gröna omställning. Jag undersöker hur olika initiativ relaterar till politiska målsättningar såsom medborgerliga rättigheter, jämlikhet, social inkludering och ett hållbart arbetsliv.
Jag ägnar mig även åt utbildningsforskning och intresserar mig då främst för friskolor och det fria skolvalets betydelse för den lokala politikens möjligheter att förse medborgarna med likvärdig utbildning.

LiU Uppdragsutbildning

Jag arbetar också som projektledare på LiU Uppdragsutbildning. Som projektledare utvecklar jag tillsammans med universitetet och andra organisationer relevanta utbildningar för arbetsgivare som vill stärka sitt arbete med livslångt lärande.

Publikationer

2023

Viktor Vesterberg, Magnus Dahlstedt (2023) Rätten till arbete för utsatta EU-medborgare i Sverige De sociala rättigheternas politik, s. 155-170
Viktor Vesterberg (2023) Lärande för inkludering i arbetsliv och samhälle: Om sociala insatser riktade till utsatta EU-migranter i Sverige Pedagogisk forskning i Sverige
Viktor Vesterberg (2023) Innebörden av självständighet bör förtydligas Universitetsläraren, Vol. 5, s. 44-44
Viktor Vesterberg (2023) Citizenship, learning and social inclusion: An interrogation of EU-funded welfare projects in Sweden European Journal for Research on the Education and Learning of Adults, Vol. 14, s. 343-357 Vidare till DOI

2022

Viktor Vesterberg, Magnus Dahlstedt (2022) Arbete med försörjning inom EU-finansierade insatser för fattiga EU-medborgare i Sverige Socialmedicinsk Tidskrift, Vol. 99, s. 534-542

Forskning

Jag är för närvarande huvudsakligen engagerad i tre forskningsprojekt

  • GROWL – Greening of working life är ett FORTE-finansierat program under 2023-2029. Inom ramen för programmet analyserar vi arbetslivets gröna omställning på individ-, organisations- och policynivå. Vidare undersöker vi hur den gröna omställningen genomförs i praktiken, hur den upplevs och förstås av anställda, chefer, fack och politiker, hur den relateras till arbetsvillkor, arbetsplatslärande och innovation, samt till policy på nationell och EU-nivå.

  • MIR - Migrants in recruitment processes är ett FORTE-finansierat projekt där jag tillsammans med kollegor från Linköpings universitet och Handelshögskolan i Stockholm undersöker mångfald och inkludering i arbetslivet utifrån ett rekryteringsperspektiv. I projektet undersöker vi rekryteringsprocesser i ett antal organisationer och intervjuar nyckelaktörer som är engagerade i att anställa ny personal.

  • Skolval i en delad stad är ett projekt som finansieras av Norrköpings kommun där vi undersöker införandet av obligatoriskt skolval och hur detta eventuellt påverkar skolsegregation och likvärdig utbildning.

Forskning

Forskningsplattformar

Undervisning

Relaterat innehåll