Anställningsbarhet, lärande och medborgarskap

Jag disputerade 2016 med avhandlingen Ethnicizing Employability, där jag undersökte olika sociala insatser som skulle förmå långtidsarbetslösa personer med utländsk bakgrund att lära sig bli anställningsbara. Empiriskt baserades avhandlingsarbetet på arbetsmarknadsprojekt som finansierades av Europeiska Socialfonden. I relation till detta studerades bland annat coaching, arbetspraktik och egenmakt/empowerment som anställningsbarhetshöjande åtgärder.

Jag har fortsatt denna forskning i mitt nuvarande postdoc-projekt där jag undersöker hur insatser finansierade av EU-fonden FEAD riktar verksamhet mot de målgrupper som står längst från arbetsmarknaden och hur dessa sociala insatser relaterar till målsättningar om social inkludering och ett hållbart arbetsliv.

Jag medverkar också i ett FORTE-finansierat projekt där jag tillsammans med kollegor på Handelshögskolan i Stockholm undersöker migranters inkludering i arbetslivet utifrån ett rekryteringsperspektiv. I projektet undersöker vi rekryteringsprocesser i ett antal organisationer och intervjuar nyckelaktörer som är engagerade i att anställa ny personal. 

Vidare ägnar jag mig även åt utbildningsforskning och intresserar mig då främst för friskolor och det fria skolvalets betydelser för den lokala politikens möjligheter att förse medborgarna med likvärdig utbildning.

Jag undervisar främst på kurser inom pedagogik.  

Publikationer i urvalVisa/dölj innehåll

PublikationerVisa/dölj innehåll

2021

2020

Magnus Dahlstedt, Viktor Vesterberg (2020) Kritisk diskursanalys Metoder för forskning i socialt arbete , s. 177-192
David Ekholm, Viktor Vesterberg (2020) Diskursanalys Metoder för forskning i socialt arbete , s. 157-173

ForskningVisa/dölj innehåll

Jag arbetar för närvarande med mitt postdoc-projekt, finansierat av FORTE, som handlar om inkluderingsinsatser för de som står längst från arbetsmarknaden.  

Utöver postdoc-projektet medverkar jag för närvarande i två forskningsprojekt:

MIR - Migrants in recruitment processes, som är ett FORTE-finansierat projekt där vi undersöker migranters inkludering i arbetslivet utifrån ett rekryteringsperspektiv. 

Skolval i en delad stad är ett projekt som finansieras av Norrköpings kommun där vi undersöker införandet av obligatoriskt skolval och hur detta eventuellt påverkar skolsegregation och likvärdig utbildning. 

 

Samverkan med forskareVisa/dölj innehåll

UndervisningVisa/dölj innehåll

Undervisning, akademisk examen och arbetslivserfarenhetVisa/dölj innehåll

Undervisning

  • Främst undervisar jag inom pedagogik. Jag har även undervisat på programmet för Samhälls- och kulturanalys om arbetsliv och organisation, på Lärarutbildningen och på Socionomprogrammet om socialpolitik och arbetsmarknad. 

Akademisk examen

  • Filosofie Doktor i Etnicitet och Migration, LiU 2016
  • Filosofie Magister i Samhälls- och kulturanalys, LiU 2009

Arbetslivserfarenhet

  • Har tidigare arbetat som utredare/expert i Temagruppen för Integration i Arbetslivet.

Relaterat innehållVisa/dölj innehåll