Anställningsbarhet, lärande och medborgarskap

Jag disputerade 2016 med avhandlingen Ethnicizing Employability, där jag undersökte olika sociala insatser som ska förmå långtidsarbetslösa personer med utländsk bakgrund att lära sig bli anställningsbara. Empiriskt baserades avhandlingsarbetet på arbetsmarknadsprojekt som finansierades av Europeiska Socialfonden. I relation till detta studerades bland annat coaching, arbetspraktik och egenmakt/empowerment som anställningsbarhetshöjande åtgärder.


Jag har fortsatt denna forskning i mitt nuvarande postdocprojekt där jag undersöker hur insatser finansierade av den Europeiska Socialfonden riktar verksamhet mot de målgrupper som står längst från arbetsmarknaden och hur dessa sociala insatser relaterar till målsättningar om ett hållbart arbetsliv.


Vidare ägnar jag mig även åt utbildningsforskning och intresserar mig då främst för friskolor och det fria skolvalets betydelser för den lokala politikens möjligheter att förse medborgarna med likvärdig utbildning.

Jag undervisar även på socionomprogrammet, inom socialpolitik och arbetsmarknad.

Publikationer
Visa/dölj innehåll

2020

2019

Forskningsprojekt
Visa/dölj innehåll

Jag arbetar för närvarande med mitt postdoc-projekt, finansierat av Forte, som handlar om inkluderingsinsatser för de som står längst från arbetsmarknaden. 

Undervisning
Visa/dölj innehåll

Publikationer
Visa/dölj innehåll

Publikationer i urval
Visa/dölj innehåll

Samverkan med forskare
Visa/dölj innehåll

Relaterat innehåll
Visa/dölj innehåll

Undervisning, akademisk examen och arbetslivserfarenhet
Visa/dölj innehåll

Undervisning

  • Undervisar på programmet för Samhälls- och kulturanalys om arbetsliv och organisation och på Lärarutbildningen om utbildningshistoria, demokratifostran, diskriminering och värdegrundsfrågor. Jag undervisar även på socionomprogrammet om socialpolitik och arbetsmarknad.

Akademisk examen

  • Filosofie Doktor i Etnicitet och Migration, LiU 2016
  • Filosofie Magister i Samhälls- och kulturanalys, LiU 2009

Arbetslivserfarenhet

  • Har tidigare arbetat som utredare/expert i Temagruppen för Integration i Arbetslivet.