Anställningsbarhet, lärande och medborgarskap

Min forskning handlar om lärande för arbetslivet och utbildning. Jag har studerat olika insatser och åtgärder som tar sikte på att lära arbetslösa personer att bli anställningsbara. I relation till detta har jag studerat bland annat karriär- och jobbcoaching, arbetspraktik och egenmakt/empowerment som olika sätt att stödja utsatta och arbetslösa. Jag undersöker i detta sammanhang hur olika initiativ relaterar till målsättningar om jämlikhet, social inkludering och ett hållbart arbetsliv.
 
Jag medverkar för närvarande i ett FORTE-finansierat projekt där jag tillsammans med kollegor från Linköpings universitet och Handelshögskolan i Stockholm undersöker mångfald och inkludering i arbetslivet utifrån ett rekryteringsperspektiv. I projektet undersöker vi rekryteringsprocesser i ett antal organisationer och intervjuar nyckelaktörer som är engagerade i att anställa ny personal.
Vidare ägnar jag mig även åt utbildningsforskning och intresserar mig då främst för friskolor och det fria skolvalets betydelse för den lokala politikens möjligheter att förse medborgarna med likvärdig utbildning.
 
Jag undervisar bland annat i pedagogik, beteendevetenskap och inom HR. 

Publikationer i urval

Publikationer

2022

2021

2020

Magnus Dahlstedt, Viktor Vesterberg (2020) Kritisk diskursanalys Metoder för forskning i socialt arbete, s. 177-192
David Ekholm, Viktor Vesterberg (2020) Diskursanalys Metoder för forskning i socialt arbete, s. 157-173

Forskning

Jag är för närvarande engagerad i två forskningsprojekt:

  • MIR - Migrants in recruitment processes, som är ett FORTE-finansierat projekt där vi undersöker migranters inkludering i arbetslivet utifrån ett rekryteringsperspektiv.
  • Skolval i en delad stad är ett projekt som finansieras av Norrköpings kommun där vi undersöker införandet av obligatoriskt skolval och hur detta eventuellt påverkar skolsegregation och likvärdig utbildning.
 

Samverkan med forskare

Undervisning

Akademisk examen, arbetslivserfarenhet samt forskningsplattformar

Akademisk examen

  • Filosofie Doktor i Etnicitet och Migration, LiU 2016
  • Filosofie Magister i Samhälls- och kulturanalys, LiU 2009

Arbetslivserfarenhet

  • Har tidigare arbetat som utredare/expert i Temagruppen för Integration i Arbetslivet.

Relaterat innehåll