En fortsättningskurs för dig som har gått Skolverkets kurs "Introduktion till programmering i textbaserad miljö" eller har motsvarande kunskaper.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som är verksam som matematiklärare (i grundskolans årskurs 7–9, specialskolans årskurs 8-10, gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå). I mån av plats är kursen även öppen för lärare i andra ämnen eller skolformer. Du behöver inte vara behörig för att läsa kursen, men du behöver godkännande från din rektor.

För att läsa kursen ska du vara godkänd på kursen ”Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp” eller ha motsvarande kunskaper.

Om utbildningen 

Innehåll

Programmeringsinnehåll

  • Jämförelser mellan ett textbaserat huvudspråk och något annat programspråk.
  • Arbete med komplexa datastrukturer i form av lists och dictionaries
  • Matematisk problemlösning i programmering

Målgruppsspecifikt, grundskolan 7-9, specialskola 8-10, komvux på grundnivå
  • Övning i skapande, testning och förbättring av algoritmer
  • Skapa program för att bedöma sannolikheter utifrån simulering
Målgruppsspecifikt, gymnasieskolan, komvux på gymnasienivå
  • Övning i problemlösning och databearbetning med programmering

Didaktiskt innehåll

  • Didaktiska strategier och verktyg kopplade till undervisning och, i och med programmering, med koppling till relevant forskning

Genomförande

Förslagsvis arrangeras tre digitala, lärarledda kursträffar, däremellan läser du litteratur och genomför praktiska moment på egen hand.

Fler utbildningar

Kontakt

Kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor

• Utbildningssamordnare – om praktiska frågor och administration.
• Projektledare – om övergripande frågor som ekonomi, avtal eller regelverk.