En fortsättningskurs för dig som har gått någon av Skolverkets tidigare högskolekurser inom programmering eller har motsvarande kunskaper.

Målgrupp

Utbildningen är till för dig som är tekniklärare i grundskolans årskurs 7–9 eller specialskolans årskurs 8–10 eller matematiklärare i grundskolans årskurs 7–9, specialskolans årskurs 8-10, gymnasieskolan eller i kommunal vuxenutbildning på grundläggande eller gymnasial nivå. Utbildningen är öppen för lärare i andra ämnen eller skolformer i mån av plats. Du behöver inte vara behörig för att läsa kursen, men du behöver godkännande från din rektor. För att delta i fortsättningskursen ska du vara godkänd på någon av följande kurser, eller ha motsvarande kunskaper:

  • Introduktion till programmering i textbaserad miljö, 5 hp
  • Introduktion till programmering i visuell miljö, 5 hp

Om utbildningen 

Innehåll

  • Planera och genomföra programmeringsaktiviteter med elever utifrån relevanta kurs- och ämnesplaner.
  • Diskutera egna och andra deltagares erfarenheter av genomförda programmeringsaktiviteter i undervisningen.
  • Vidareutveckla användandet av begrepp och byggstenar inom programmering, i relation till undervisningsaktiviteternas innehåll.
  • Fortsatta övningar i att skapa, testa, felsöka och förbättra visuell eller textbaserad programkod med anknytning till aktiviteterna.
  • Didaktiska strategier och verktyg kopplat till undervisning om, i och med programmering, med koppling till relevant forskning.
  • Formativ bedömning av programmeringsaktiviteter.

Genomförande

Förslagsvis arrangeras två digitala kursträffar, däremellan läser du litteratur och genomför praktiska moment på egen hand

Fler utbildningar

Kontakt

Kontakta oss, vi svarar gärna på dina frågor

• Utbildningssamordnare – om praktiska frågor och administration.
• Projektledare – om övergripande frågor som ekonomi, avtal eller regelverk.

Uppdragsutbildning vid LiU