Utbildningen inom byggnadsteknik i Norrköping lägger fokus på din framtida yrkesroll och är anpassad till dagens branschbehov. Som byggingenjör blir din utmaning att bidra till att skapa en hållbar, funktionell och vacker livsmiljö för alla.

Högskoleingenjör i byggnadsteknik

HT 2023 / Helfart / Norrköping

Högskoleingenjör i byggnadsteknik

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Inte öppen för anmälan

Som byggingenjör har du en nyckelroll i hela byggprocessen från idé till färdig konstruktion/anläggning. Byggprocessen innehåller flera olika delar och du kan jobba inom en eller flera av dessa. I ditt yrkesliv ser du till att bärande konstruktioner håller, att kraven på funktion uppfylls och att grunden inte spricker. Du förverkligar visioner genom att ansvara för att uppdraget blir genomfört i rätt tid, till rätt kostnad och till rätt kvalitet. Uppdragen kan röra all byggproduktion – från husbyggnader till tunnlar, broar, vägar, vatten och avlopp.

Från idéskiss till färdiga byggnader

Programmet är utformat för att ge dig en helhetssyn på byggandet och så breda färdigheter som möjligt. Du börjar med idéskisser för en byggnad, eller anläggning, som digitaliseras i CAD-miljö. Det första året lär du dig hur du planerar ett område och en byggnad för att kunna fylla ett speciellt ändamål. Du läser matematik, skapar ritningar i datorn, utformar och beräknar byggnadskonstruktioner och lär dig hur byggnader isoleras eller byggs för att motstå brand.

Digital styrning av byggprojekt

Under andra året studerar du hur du undviker ras och rörelser i marken som du bygger på och hur du bygger i och på berg. Du lär dig trä-, stål- och betongkonstruktion. Vidare hur regnvatten och avlopp kan hanteras och hur man utformar vägar. Här blir det även aktuellt med kurser i miljö och ekonomi. Det sista året är inriktat på hur man organiserar, kostnadsberäknar och styr ett byggprojekt. Vi använder metoder där byggprojekt styrs med digitala verktyg. Studier i juridik blir också ett viktigt inslag för att få förståelse för de lagar som måste följas. Efter examen kan du vidareutbilda dig på ett masterprogram, exempelvis LiU:s eget i digitaliserat byggande.

Planera, projektera, genomföra och förvalta

En byggingenjörs arbetsuppgifter spänner över ett brett område. Du kan planera, projektera, konstruera och genomföra bygg-, väg- och vattenprojekt för ett bygg- eller fastighetsbolag, offentlig förvaltning eller konsultföretag. Du kan även jobba med förvaltning. Många byggingenjörer arbetar utomlands en tid.

Det här läser du

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Meritvärde

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Röster om utbildningen

”Matte är svinkul nu – vi har en jättebra lärare!”

Emelie Grahn Engström berättar hur det är att läsa på Byggnadsteknik-programmet, vilka projekt studenterna får jobba med, och varför hon sökte till Linköpings universitet.

Karriär och framtid

Som byggingenjör är det du som ser till att det som en beställare önskar blir till verklighet. Du ser till att allting hänger samman, att väggarna orkar stötta upp taket och att elledningarna går där de ska. Du kan jobba med generell konstruktion eller specialisera dig, till exempel inom:

 • Byggnadskonstruktion, där du ritar eller räknar på byggnader och stora konstruktionsprojekt.
 • Digital byggstyrning, som genom digitala verktyg förbättrar och effektiviserar byggprocessen.
 • Infrastruktur, där du anlägger vägar, tunnlar och andra större anläggningsprojekt.
 • Ombyggnad och förvaltning, där man förlänger livet på redan befintliga byggen.
 • Hållbart byggande, där man i alla led tar hänsyn till byggindustrins stora miljöpåverkan.

Arbetsområden

Som ingenjör inom byggnadsteknik är du ofta ansvarig för delar av större projekt. Du jobbar ofta mot en deadline och behöver vara strukturerad för att kunna leverera färdigt material i tid. Du kan till exempel arbeta som:

 • CAD-tekniker, där du förvandlar arkitektoniska skisser till schematiska ritningar och 3D-modeller av byggnader, broar eller delsystem såsom el- eller vattensystem.
 • Byggplatschef, där du har det operativa ansvaret på en byggarbetsplats och ser till att planerna följs.
 • Teknisk kontrollant, där du utvärderar och godkänner ritningar och byggnadsplaner, ofta tillsammans med andra mer specialiserade ingenjörer.
 • Beräkningsingenjör, där du dimensionerar bärande delar, som till exempel väggar, stöttor och balkar, för att bära byggnadens eller trafikens vikt och samtidigt vara kostnadseffektiva.

Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Platschef
 • Arbetsledare
 • Projektledare
 • Konstruktör
 • Projektör

Plugga i Norrköping

Studentlivet

Utlandsstudier

Relaterade masterprogram