Högskoleingenjörsprogram i byggnadsteknik, 180 hp

Utbildningen inom byggnadsteknik i Norrköping lägger fokus på din framtida yrkesroll och är anpassad till dagens branschbehov. Som byggingenjör blir din utmaning att bidra till att skapa en hållbar, funktionell och vacker livsmiljö för alla.

Högskoleingenjör i byggnadsteknik

HT 2021, Helfart, Norrköping

Stängd för sen anmälan

Högskoleingenjör i byggnadsteknik

HT 2022, Helfart, Norrköping

Inte öppen för anmälan

Som byggingenjör har du en nyckelroll i hela byggprocessen från idé till färdig konstruktion/anläggning. Byggprocessen innehåller flera olika delar och du kan jobba inom en eller flera av dessa. I ditt yrkesliv ser du till att bärande konstruktioner håller, att kraven på funktion uppfylls och att grunden inte spricker. Du förverkligar visioner genom att ansvara för att uppdraget blir genomfört i rätt tid, till rätt kostnad och till rätt kvalitet. Uppdragen kan röra all byggproduktion – från husbyggnader till tunnlar, broar, vägar, vatten och avlopp.

Från idéskiss till färdiga byggnader

Programmet är utformat för att ge dig en helhetssyn på byggandet och så breda färdigheter som möjligt. Du börjar med idéskisser för en byggnad, eller anläggning, som digitaliseras i CAD-miljö. Det första året lär du dig hur du planerar ett område och en byggnad för att kunna fylla ett speciellt ändamål. Du läser matematik, skapar ritningar i datorn, utformar och beräknar byggnadskonstruktioner och lär dig hur byggnader isoleras eller byggs för att motstå brand.

Digital styrning av byggprojekt

Under andra året studerar du hur du undviker ras och rörelser i marken som du bygger på och hur du bygger i och på berg. Du lär dig trä-, stål- och betongkonstruktion. Vidare hur regnvatten och avlopp kan hanteras och hur man utformar vägar. Här blir det även aktuellt med kurser i miljö och ekonomi. Det sista året är inriktat på hur man organiserar, kostnadsberäknar och styr ett byggprojekt. Vi använder metoder där byggprojekt styrs med digitala verktyg. Studier i juridik blir också ett viktigt inslag för att få förståelse för de lagar som måste följas. Efter examen kan du vidareutbilda dig på ett masterprogram i byggnadsteknik, i Sverige eller utomlands.

Planera, projektera, genomföra och förvalta

En byggingenjörs arbetsuppgifter spänner över ett brett område. Du kan planera, projektera, konstruera och genomföra bygg-, väg- och vattenprojekt för ett bygg- eller fastighetsbolag, offentlig förvaltning eller konsultföretag. Du kan även jobba med förvaltning. Många byggingenjörer arbetar utomlands en tid.

Det här läser duVisa/dölj innehåll

MeritvärdeVisa/dölj innehåll

Antagningsstatistik för tidigare år finns på Universitets- och högskolerådets webbplats.

Röster om utbildningenVisa/dölj innehåll

”Matte är svinkul nu – vi har en jättebra lärare!”

Emelie Grahn Engström berättar hur det är att läsa på Byggnadsteknik-programmet, vilka projekt studenterna får jobba med, och varför hon sökte till Linköpings universitet.

Efter utbildningenVisa/dölj innehåll

Arkitekten är visionären men det är du som byggnadstekniker som ser till att visionerna blir till verklighet. Du ser till att allting hänger samman, att väggarna orkar stötta upp taket och att elledningarna går där de ska. Som byggnadsingenjör kan du jobba med generell konstruktion eller specialisera dig, till exempel inom:

 • Byggnadskonstruktion, där du ritar eller räknar på byggnader och stora konstruktionsprojekt.
 • VVS, där du designar ventilations- och vattensystem och ser till att de är dimensionerade för att klara byggnadstypens behov.
 • Väg- och geoteknik, där du undersöker markförhållanden och beräknar slitage och hållfasthet för vägbanor.
 • Hydrologi, där du ritar dammar och dagvattensystem och beräknar vattenflöden.

Arbetsområden

Som ingenjör inom byggnadsteknik är du ofta ansvarig för delar av större projekt. Du jobbar ofta mot en deadline och behöver vara strukturerad för att kunna leverera färdigt material i tid. Du kan till exempel arbeta som:

 • CAD-tekniker, där du förvandlar arkitektoniska skisser till schematiska ritningar och 3D-modeller av byggnader, broar eller delsystem såsom el- eller vattensystem.
 • Byggplatschef, där du har det operativa ansvaret på en byggarbetsplats och ser till att planerna följs.
 • Teknisk kontrollant, där du utvärderar och godkänner ritningar och byggnadsplaner, ofta tillsammans med andra, mer specialiserade, ingenjörer.
 • Beräkningsingenjör, där du dimensionerar bärande delar, som till exempel väggar, stöttor och balkar, för att klara av att bära byggnadens eller trafikens vikt och samtidigt vara kostnadseffektiva.

Här är några exempel på jobb som tidigare studenter har:

 • Gatuingenjör
 • Byggnadsingenjör
 • Byggprojektledare
 • Konstruktör
 • Projektör

Campus NorrköpingVisa/dölj innehåll

UtlandsstudierVisa/dölj innehåll

Relaterat masterprogramVisa/dölj innehåll