Byggingenjörsutbildningen i Norrköping lär dig de senaste metoderna och teknikerna som används inom byggbranschen. Som byggingenjör bygger du framtidens samhälle och skapar en hållbar, funktionell och vacker livsmiljö för alla. Programmet har nyligen genomgått en omfattande uppdatering för att tillmötesgå de önskemål som dagens byggbransch ställer.

Högskoleingenjör i byggnadsteknik

HT 2024 / Helfart / Norrköping

Stängd för sen anmälan
Efter programmet kommer du att få en nyckelroll i hela byggprocessen från idé till färdig konstruktion och anläggning. Då du har möjlighet att arbeta inom olika delar av byggprocessen får du stor variation av arbetsuppgifter. Efter byggprogrammet kan du till exempel arbeta som projektledare, arbetsledare, platschef eller konstruktör. 
I din yrkesroll säkerställer du att bärande konstruktioner håller, att grunden inte spricker och att det som byggs uppfyller kraven på funktion. Du förverkligar visioner genom att ansvara för att uppdraget blir genomfört i rätt tid, till rätt kostnad och till rätt kvalitet. Uppdragen kan röra alla typer av byggproduktion – från husbyggnader till tunnlar, broar, vägar, vatten och avlopp.

Från idéskiss till färdiga byggnader

Programmet är utformat för att ge dig en helhetssyn på byggandet och så breda färdigheter som möjligt. Du börjar med idéskisser för en byggnad, eller anläggning, som digitaliseras i CAD-miljö. Det första året lär du dig hur du planerar ett område och en byggnad för att kunna fylla ett speciellt ändamål. Du läser matematik, skapar ritningar i datorn, utformar och beräknar byggnadskonstruktioner och lär dig hur byggnader isoleras eller byggs för att motstå brand.

Digital styrning av byggprojekt

Under andra året studerar du hur du undviker ras och rörelser i marken som du bygger på och hur du bygger i och på berg. Du lär dig konstruktion med trä, stål och betong samt hur man utformar vägar och man hanterar regnvatten samt avlopp. Här blir det även aktuellt med kurser i miljö och ekonomi. Övning i projektarbete inklusive presentation av resultat är också mycket viktiga delar för att möta önskemålen från arbetsgivare.

Det sista året är inriktat på hur man organiserar, kostnadsberäknar och styr ett byggprojekt. Vi använder metoder där byggprojekt styrs med digitala verktyg. Grundläggande studier i juridik blir också ett viktigt inslag för att få förståelse för de lagar som måste följas. Det sista året består nästan uteslutande av valbara ämnen, där du kan välja den inriktning som du tycker passar dig bäst. Utbildningen avslutas med ett examensarbete, där du har möjlighet att specialisera dig inom det område som du tycker är intressant. Efter examen kan du vidareutbilda dig på ett masterprogram, exempelvis LiU:s eget i digitaliserat byggande.

”Learning by doing” är ett mantra som vi försöker att efterleva i utbildningen. Varje termin har en kurs som är anpassad för att öva sig i att driva projekt. Inom utbildningen får vi även besök av representanter från branschen som berättar om arbetssätt och utmaningar som finns idag och kommer i framtiden.

Planera, projektera, genomföra och förvalta 

En byggingenjörs arbetsuppgifter spänner över ett brett område. Du kan planera, projektera, konstruera och genomföra bygg-, väg- och vattenprojekt. Uppdragsgivare är vanligtvis ett bygg- eller fastighetsbolag, offentlig förvaltning eller konsultföretag. Du kan även jobba med förvaltning. 

Det här läser du

Detaljerad information år 1-3

I vår Studieinfo-databas hittar du detaljerad information om alla kurser som ingår i programmet, litteratur, kunskapsmål och examenskrav.

Karriär och framtid

Som byggingenjör är det du som ser till att det som en beställare önskar blir till verklighet. Du ser till att allting hänger samman, att väggarna orkar stötta upp taket och att elledningarna går där de ska. Du kan jobba med generell konstruktion eller specialisera dig, till exempel inom:

  • Byggnadskonstruktion, där du ritar eller räknar på byggnader och stora konstruktionsprojekt.
  • Digital byggstyrning, som genom digitala verktyg förbättrar och effektiviserar byggprocessen.
  • Infrastruktur, där du anlägger vägar, tunnlar och andra större anläggningsprojekt.
  • Ombyggnad och förvaltning, där man förlänger livet på redan befintliga byggen.
  • Hållbart byggande, där man i alla led tar hänsyn till byggindustrins stora miljöpåverkan.


Arbetsmarknaden för byggingenjörer har traditionellt varit mycket god men följer konjunkturcykler upp och ner. Det är ett stort antal större infrastrukturprojekt startar de närmaste åren, där Ostlänken kanske är det största. Efter examen kan du som ingenjör inom byggnadsteknik få ansvar för delar av större projekt. Du kan till exempel arbeta som:

  • CAD-tekniker, där du förvandlar arkitektoniska skisser till schematiska ritningar och 3D-modeller av byggnader, broar eller delsystem såsom el- eller vattensystem.
  • Byggplatschef, där du har det operativa ansvaret på en byggarbetsplats och ser till att planerna följs.
  • Teknisk kontrollant, där du utvärderar och godkänner ritningar och byggnadsplaner, ofta tillsammans med andra mer specialiserade ingenjörer.
  • Beräkningsingenjör, där du dimensionerar bärande delar, som till exempel väggar, stöttor och balkar, för att bära byggnadens eller trafikens vikt och samtidigt vara kostnadseffektiva.


Flera av våra studenter går vidare till karriärer som byggingenjörer över stora delar av Sverige eller utomlands. 

Illustration teknik

Hitta din ingenjörsutbildning vid LiU!

Vad gör en ingenjör? Läs mer om yrket och om våra ingenjörsprogram.

Framtida yrkesroller

Här har vi samlat några av de yrkesroller som kan finnas i din framtid:

Projekteringsledare Förvaltningsingenjör Hållbarhetsutvecklare
Arbetsledare KMA Samordnare Mättekniker
Produktionsutvecklare

Produktionschef

BIM-samordnare

Geotekniker Besiktningsman Inköpsansvarig
Energiingenjör Konstruktör Förvaltningschef
Miljöansvarig Logistikutvecklare Bygglovshandläggare
Leveransplanerare Entreprenadingenjör Projektledare
Fastighetschef Platschef Kvalitetsansvarig
Projektchef Projektör Beställaransvarig

 

Plugga i Norrköping och hitta boende med bostadsgaranti

Studentlivet

Utlandsstudier

Relaterade masterprogram