08 januari 2021

Vilken roll spelar kultur i globaliseringen? I det nya kandidatprogrammet Globala studier vid Linköpings universitet är kulturfrågorna centrala. Programmet startar hösten 2021 och ger studenterna grundläggande kunskaper i interkulturella relationer och kulturpolitik i en global kontext, utvecklingsarbete, mänskliga rättigheter, social och ekologisk hållbarhet, migration och global rättvisa.

Three students seen in the space between rows of books in a book shelf. Thor Balkhed

– Den kulturella dimensionen av globaliseringen är utmärkande. Vi startar det här programmet för att vi ser att det finns ett behov av kunskap om kulturens roll i globaliseringen. Det behovet blir tydligare och tydligare när vi ser allt fler konflikter som är relaterade till kulturell förståelse och kulturella frågor, säger Martin Fredriksson, som är programansvarig för kandidatprogrammet i Globala studier.

Globaliseringen påverkar människors liv på olika sätt över hela världen – det påverkar samhällets sociala, ekonomiska och politiska förutsättningar men också kulturer och människors sätt att leva och interagera, skapa och konsumera konst och medier.

Kandidatprogrammet Globala studier vid Linköpings universitet blir den första utbildningen i globala studier i Sverige som sätter förståelsen för kultur och kommunikation mellan kulturer i fokus.  

Samhällsvetenskap möter kultur och kommunikation

Programmet är tvärvetenskapligt. Det utgår från historievetenskapliga, kulturvetenskapliga och antropologiska perspektiv för att studera hur kulturella uttryck och traditioner relaterar till sociala och ekologiska utmaningar lokalt och globalt. Studenterna får kunskaper i hur kulturella och religiösa traditioner har format samhällen i olika delar av världen över tid, hur dessa idag möts och ibland kolliderar i en global helhet.
 
– Utbildningen gör studenterna förmögna att förstå problem som uppstår i konflikter mellan religioner och hur de kopplar till kultur. För att förstå världens konflikter idag behövs en historisk förståelse för hur relationer mellan folk och kulturer utvecklats över tid, säger Martin Fredriksson.
 
Under utbildningen möts teori och praktik, bland annat genom projekt tillsammans med företag, myndigheter eller organisationer som arbetar med globala frågor. Det finns också möjligheter till praktik eller studier utomlands.

En del av världen

Programmet riktar sig till den som är intresserad av globala frågor lokalt och internationellt, och som gärna ger sig ut i världen.

– Den här utbildningen passar de som vill vara en del av världen. Den riktar sig till de som intresserar sig för utomeuropeiska relationer, kultur och för frågor om makt och global rättvisa. Jag tänker mig också att den som läser det här programmet har en vilja att ta sig ut i världen och arbeta internationellt, säger Martin Fredriksson.

Läs mer om programmet

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Porträtt av professor Gustav Tinghög.

Forskare överskattar sin egen hederlighet

Den genomsnittlige forskaren tycker sig vara bättre än kollegorna på att följa god forskningssed. De tycker även att det egna forskningsfältet är bättre än andra. Det visar en studie som forskare vid Linköpings universitet gjort.

Deras projekt måste hålla för en rymdfärd

Swedish space corporation gav LiU-studenterna drömuppdraget: Utveckla en trycksäker apparat. Som innehåller ett experiment. Och som ska skjutas ut i rymden.

Porträtt på professor Zoran Slavnic.

Bosniska flyktingar klarade sig trots ovisshet

Två grupper flydde i omgångar från kriget i Bosnien. Den ena fick snabbt permanent uppehållstillstånd i Sverige medan den andra fick leva i ovisshet. Nu har forskare vid LiU undersökt vad det fick för följder. Resultatet är oväntat.