30 mars 2022

Att globaliseringen påverkar människors liv och hela samhällen är ett faktum. Men på vilka sätt och vad får det för konsekvenser? Studenterna på programmet Globala studier vill förstå varför världen ser ut som den gör idag, och hur vi kan skapa en bättre och mer rättvis framtid.

Giovanni Caringi Adolfsson och Melissa Ejremar studerar kandidatprogrammet i globala studier. Thor Balkhed

– Vi studerar dåtid, nutid och framtid och hur de hänger ihop. Hur förklarar historien den värld vi lever i idag, och hur kommer våra handlingar idag att påverka morgondagen? säger studenten Melissa Ejremar.

En termin in på det nya kandidatprogrammet i Globala studier och både lärare och studenter börjar känna sig varma i kläderna. Melissa Ejremar och Giovanni Caringi Adolfsson är två av programmets första studenter. De berättar att första terminen har varit intensiv, men rolig. Den har bjudit på nya kunskaper i bland annat vad globala studier av kultur och samhälle innebär och historiska perspektiv på globalitet.

– Jag tycker att jag har fått en djupare inblick i hur världen hänger ihop på olika plan när det kommer till politik, ekonomi, kultur och kommunikation. Det är väldigt spännande, säger Giovanni Caringi Adolfsson.

Globala studier med kulturinriktning

Globala studier är Campus Norrköpings nyaste program och hösten 2021 togs de första studenterna emot. Till en början hade utbildningen 40 platser, men intresset var stort och till slut antogs 60 studenter. Foto Thor Balkhed

Under utbildningens tre år får de kunskaper om interkulturella relationer, utvecklingsarbete, mänskliga rättigheter, migration, social och ekologisk hållbarhet och kulturpolitik i en global kontext. Just kulturinriktningen är unik för programmet. Martin Fredriksson, som är programansvarig, ser ett stort engagemang bland studenterna.

– Alla är väldigt involverade och intresserade av internationella frågor på olika sätt. Det finns också en bredd i intresset - någon brinner för miljöfrågor, någon annan för sociala frågor eller för ett specifikt land.

Ett starkt intresse för samhälls- och rättvisefrågor finns hos både Melissa Ejremar och Giovanni Caringi Adolfsson.

– Jag är väldigt intresserad av samhällsrelaterade frågor både på ett nationellt och internationellt plan och jag letade efter en utbildning som skulle ge mig en förståelse för hur världen hänger samman och fungerar, säger Giovanni Caringi Adolfsson.

Möjlighet att forma sin egen utbildning

Att flytta till en ny stad och börja en ny utbildning kan vara överväldigande, men Melissa Ejremar känner att hon har hamnat rätt. Mest intressant hittills har kursen om kulturmöten och kommunikation varit, menar hon. Hon är intresserad av språk, och hur språk kan variera i olika sammanhang. I programmet finns möjlighet för studenterna att välja kurser utifrån sina egna intressen. För Melissa blev den första valbara kursen interkulturell affärskommunikation.

– Det finns så många olika språk inom olika kulturer, verksamheter och organisationer. Hur kan man använda språket på olika sätt vid olika tillfällen? Det intresserar mig. Jag gillar att det finns möjlighet att variera programmet. Foto Thor Balkhed

Även undervisningen är varierad. Höstens kurser har innehållit allt ifrån olika typer av seminarier till utställningar, paneldebatter, rollspel och analyser av skönlitteratur. Just skönlitteraturen har fått ta plats i undervisningen, genom den kan olika teman belysas på konkreta sätt. Studenterna har bland annat läst noveller för att sätta sig in i vardagslivet i olika delar av världen.

En vilja att kunna förändra och påverka

Vad som väntar efter studierna är inte helt lätt att svara på nu, men att de på något sätt vill använda sina kunskaper till att göra skillnad är både Melissa Ejremar och Giovanni Caringi Adolfsson överens om.

– Drömmen är att kunna använda den här utbildningen till att skapa förändring, att arbeta med frågor som kan göra världen bättre och mer rättvis på något sätt, säger Giovanni. 

Nu engagerar de sig båda i att utveckla Globala studier som program och studentlivet kring utbildningen. Giovanni sitter i programrådet och Melissa leder arbetet med att starta upp sektionen.

– Vi vill att programmet och studentlivet ska bli ännu bättre för de som söker Globala studier i framtiden. Och jag hoppas att det är många som gör det – det är ett väldigt intressant program, säger Melissa.

Läs mer om programmet

Kontakt

Senaste nytt från LiU

Jontronisk pump i tunna blodkärl.

Effektivare cancerbehandling med jontronisk pump

När låga doser av cancerläkemedel tillförs kontinuerligt nära elakartade hjärntumörer med så kallad jontronik minskar cancercelltillväxten drastiskt. Det har forskare vid LiU och det Medicinska universitetet i Graz visat.

Elektroniska mediciner - i skärningspunkten mellan teknik och medicin

Svenska forskare har utvecklat en gel som kan bilda en mjuk elektrod som leder ström. På sikt vill de kunna koppla elektronik till biologisk vävnad - till exempel hjärnan.

Gröna lampor på baksidan av en superdator.

Avtal signerat – superdatorn Arrhenius till Linköping

Värdavtalet mellan NAISS, vid Linköpings universitet, och EuroHPC är signerat. Det innebär att LiU nu officiellt är värd för den europeiska superdatorn Arrhenius som blir en av världens snabbaste datorer.