03 oktober 2023

Nu kan blivande ämneslärare inom gymnasieinriktningen spetsa sin utbildning med en masterexamen i pedagogiskt arbete. Satsningen på att även kunna ta ut sådan master inom sin lärarutbildning är den första i sitt slag i landet.

Tre lärarstudenter sitter och pluggar i biblioteket. En är vänd mot kamerna, de andra två sitter med ryggen till. Peter Holgersson AB

Ämneslärarprogrammet är Linköpings universitets största program med hög antagning varje år. Nu introducerar programmet en innovativ spetsmöjlighet för att attrahera motiverade studenter och öka genomströmningen.

– Detta är den första satsningen i sitt slag i landet, där studenter som tar sin ämneslärarexamen också kan ta ut en masterexamen i pedagogiskt arbete med ämnesdidaktisk inriktning genom en utökad studiegång inom programmet, säger Helena Köhler, programansvarig för Ämneslärarprogrammet.

Dubbelexamen

Studenterna får dubbelexamen genom en ökad studietakt programmets två sista år, där de läser masterkurser i pedagogiskt arbete parallellt med ordinarie programkurser. De ska också skriva en längre masteruppsats om 30 högskolepoäng.

Helena Köhler framhåller att detta är en strategi för att höja utbildningens kvalitet och attrahera de mest kvalificerade studenterna.

Antagning

Programmet erbjuder 20 platser och alla studenter på gymnasieinriktningen är välkomna att ansöka. För att bli antagna till masterprogrammet måste studenterna ha slutfört alla tidigare studier i ämneslärarprogrammet i normal studietakt, vilket motsvarar 180 högskolepoäng. Ansökningsperioden för masterprogrammet inleds under termin 6, och själva utbildningen på masternivå startar under termin 7.

Vägen till karriär

– Den här satsningen är avsedd för studenter som söker en extra utmaning i sina studier. Det är också en idealisk väg för dem som överväger en fortsatt forskarkarriär eller en lärarkarriär i enlighet med det kommande professionsprogrammet för lärare, säger Helena Köhler.

Kontakt

Ämneslärare i gymnasieskolan

Senaste nytt från LiU

Luciatåg utomhus på kvällen

Mörk Lucia: Linneornas luciatåg med urkraft

Sent på kvällen på luciadagen bjuder Den akademiska damkören Linnea på ”Mörk Lucia”. Det är en ny tradition, men byggd på gamla traditioner, som är på väg att etableras.

Person (Qilun Zhang) i blå labbrock arbetar i dragskåp.

Trämaterial ger pålitliga organiska solceller

En rå variant av ett av naturens vanligaste organiska material – lignin – kan användas för att skapa stabila och miljövänliga organiska solceller. Det visar forskare vid LiU och KTH i en studie publicerad i Advanced Materials.

Kvinnlig professor håller i en fejkad nyfödd bäbis, avsedd för undervisning.

Individanpassad förlossning målet för ny studie

Kan ett nytt verktyg med uppdaterade riktlinjer för hur en förlossning går framåt och med betoning på kvinnan i centrum bidra till en mer individanpassad förlossningsvård? En studie som får 19 miljoner kronor från Vetenskapsrådet ska undersöka det.