Arbetsterapeutprogrammet - information till dig som är antagen

Arbetsterapeutstudenter som går över en bro på Campus Norrköping
Peter Holgersson

Välkommen till Arbetsterapeutprogrammet! 

Svar på antagningenVisa/dölj innehåll

Du som antagits i urval 1 måste svara Ja om du vill ha din plats. Ditt svar ska ha inkommit senast den 17 december 2021 till www.antagning.se.
 
Har du antagits i urval 2 behöver du inte lämna svar om du vill ha din plats. 
 
Oavsett när du antagits ska du snarast lämna återbud om du inte vill ha din plats. Du kan lämna återbud till platser som du är antagen till, men också till reservplatser. Läs mer här: Antagning.se – Tacka ja eller nej
 
Även om du har för avsikt att söka anstånd måste du tacka ja till din plats.
 

Välkomstbrev från ArbetsterapeutprogrammetVisa/dölj innehåll

Arbetsterapeutprogrammet startar med upprop och kort information måndagen den 24 januari 2022, kl. 10.45-ca 11.30 i sal Antracit, Campus US, Linköping.

Uppropet är obligatoriskt.


Uppropet är obligatoriskt.

Om du är förhindrad att närvara måste du meddela detta till studievägledare Suzana Tomicic på mejl suzana.tomicic@liu.se eller telefon 013-28 68 95. Är du inte närvarande på uppropet förlorar du platsen om du inte i förväg kontaktat oss och fått skälet till frånvaron godkänt.

Termin 1

Den första veckan är en introduktionsvecka och de följande veckorna ger en översikt över ämnet arbetsterapi, arbetsterapeutprofessionen och angränsande områden samt studieinformation. De första veckorna är också en introduktion till universitetsstudier och till problembaserat lärande (PBL). PBL innebär bl.a. att utveckla förmågan att arbeta i grupp, förmågan till problemlösning och att själv ta ansvar för sitt lärande. Studierna utgår till stor del från arbete i mindre grupper s.k. basgrupper, där deltagarna med stöd av en handledare planerar, genomför och utvärderar studierna.

Vecka 10-15, Interprofessionellt lärande (IPL 1)

Under sex veckor på termin 1 ges ett gemensamt avsnitt där alla utbildningar vid Medicinska fakulteten studerar tillsammans. Momentet heter ”Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt socialtjänsten” men kallas kort IPL 1. Ni som kommer att studera tillsammans är studenter på: arbetsterapeutprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och fysioterapeutprogrammet. (Dessutom medverkar logopedprogrammet varje vårtermin). Vecka 10 och 15 ägnas helt åt IPL 1 och under v. 11-14 bedrivs IPL 1 och programspecifika studier parallellt. Under dessa 6 veckor är studierna vanligtvis förlagda både till Campus Norrköping, Norrköping och till Campus US, Linköping,


Innehållet i IPL 1 är en viktig introduktion och grund till studierna vid Medicinska fakulteten. Avsikten är att öka förståelsen för de faktorer som påverkar samspelet mellan samhället och människans hälsa. IPL 1 ger också en grund för förståelse och kunskap om varandras yrkesområden, och i och med det ökad medvetenhet om sitt eget kompetensområde. IPL 1 utmärks också av att lärare från alla utbildningar arbetar tillsammans med studenterna.

Studierna på Arbetsterapeutprogrammet

Dina studier är i huvudsak förlagda till Campus Norrköping. Från och med termin 2 kommer en del av den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU att vara på olika verksamheter i framförallt Östergötlands län, men den kan även vara förlagd inom andra delar i regionen, vilket kan innebära vissa merkostnader för resa. Under höstterminen 2021 kommer undervisningen delvis att ske på distans men planeras till största del ske på Campus Norrköping.

Som student på VFU skall man följa verksamhetens hygienregler, se exempel på Region Östergötlands hygienregler.

Arbetsterapeutprogrammet

Annika Öhman är programansvarig och Ann-Christin Norén är programadministratör vid Arbetsterapeutprogrammet och finns vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV). Postadress: Campus Norrköping, 601 74 Norrköping. Besöksadress: Kungsgatan 40, plan 7, Norrköping. För frågor och mer information kan du höra av dig till Annika Öhman, annika.ohman@liu.se, tel. 011-36 38 48 eller Ann-Christin Norén, ann-christin.noren@liu.se, tel. 011-36 31 41.

Avslutningsvis

Vi på Arbetsterapeutprogrammet hälsar dig välkommen hit till Campus Norrköping och hoppas att du ska trivas med dina studier! Läs gärna mer om Arbetsterapeutprogrammet på vår hemsida https://www.student.liu.se/program/mgat2?l=sv
 

Om universitetsstudierVisa/dölj innehåll

Utbildnings- och programplanVisa/dölj innehåll

Mottagning/Nolle-PVisa/dölj innehåll

Information inför studiestartenVisa/dölj innehåll

Folkbokföring

Aktuella adressuppgifter är viktiga. Det är viktigt både för dig och för universitetet att information som sänds ut verkligen kommer fram.
 
Enligt folkbokföringslagen är du skyldig att folkbokföra dig på studieorten. Undantag gäller för dem som har make/maka, sambo, barn på annan ort (eller saknar bostad på studieorten). Anmälan om folkbokföring görs till ditt lokala skattekontor.
 
Ladok hämtar adressuppgifter från Skatteverket. Tillfällig adress anger du själv i Studentportalen som du får tillgång till när du har registrerat dig på utbildningen.

Studiemedel

När du har registrerat dig dagen efter uppropet rapporteras det automatiskt till CSN och sedan sker utbetalningen av studiemedel. OBS! För att utbetalning skall ske måste du lämna en studieförsäkran till CSN.
 
Vi rekommenderar dig att söka studiemedel för så lång period som möjligt, då CSN gör ny prövning vid varje ansökan.
 
CSN i Linköping har adress: Hamngatan 13, 581 96 Linköping, tel. 0771-27 60 00, www.csn.se.
 

Hemsida för programmets studenterVisa/dölj innehåll

KontaktpersonerVisa/dölj innehåll

AntagenVisa/dölj innehåll