Arbetsterapeutprogrammet - information till dig som är antagen

Arbetsterapeutstudenter som går över en bro på Campus Norrköping
Peter Holgersson

Välkommen till Arbetsterapeutprogrammet!

Svar på antagningen

Du som antagits i urval 1 måste svara Ja om du vill ha din plats. Ditt svar ska ha inkommit senast 19 december 2022 till www.antagning.se.
 
Har du antagits i urval 2 behöver du inte lämna svar om du vill ha din plats. 
 
Oavsett när du antagits ska du snarast lämna återbud om du inte vill ha din plats. Du kan lämna återbud till platser som du är antagen till, men också till reservplatser. Läs mer här: Antagning.se – Tacka ja eller nej
 
Även om du har för avsikt att söka anstånd måste du tacka ja till din plats.
 

Välkomstbrev från Arbetsterapeutprogrammet

Arbetsterapeutprogrammet startar med upprop och kort information måndagen den 23 januari 2023, kl. 10.45-ca 11.30 i sal Digitalis (hus 511, ingång 75/76, plan 11), Campus US, Linköping.

Före uppropet är det en gemensam samling i entrén i Växthuset (ingång 75, 76) klockan 10.00.Uppropet är obligatoriskt.

Om du är förhindrad att närvara måste du meddela detta till studievägledare Suzana Tomicic på mail: suzana.tomicic@liu.se eller telefon 013-28 68 95. Är du inte närvarande på uppropet förlorar du platsen om du inte i förväg kontaktat oss och fått skälet till frånvaron godkänt. Läs mer om vår pedagogiska profil

Termin 1

Den första veckan är en introduktionsvecka och de följande veckorna ger en översikt över ämnet arbetsterapi, arbetsterapeutprofessionen och angränsande områden samt studieinformation. De första veckorna är också en introduktion till universitetsstudier och till problembaserat lärande (PBL). PBL innebär bl.a. att utveckla förmågan att arbeta i grupp, förmågan till problemlösning och att själv ta ansvar för sitt lärande. Studierna utgår till stor del från arbete i mindre grupper s.k. basgrupper, där deltagarna med stöd av en handledare planerar, genomför och utvärderar studierna.

Om du har frågor om vad det innebär att läsa på universitetet vill vi tipsa om boken ”Att studera på högskolan: studieteknik och motivation på vägen” skriven av Marina Bergman.

Vecka 10-15, Interprofessionellt lärande (IPL 1)

Under sex veckor på termin 1 ges ett gemensamt avsnitt där alla utbildningar vid Medicinska fakulteten studerar tillsammans. Momentet heter ”Professionalitet i hälso- och sjukvård, samt socialtjänsten” men kallas kort IPL 1. Ni som kommer att studera tillsammans är studenter på: arbetsterapeutprogrammet, biomedicinska analytikerprogrammet, läkarprogrammet, sjuksköterskeprogrammet och fysioterapeutprogrammet. (Dessutom medverkar logopedprogrammet varje vårtermin). Vecka 10 och 15 ägnas helt åt IPL 1 och under v. 11-14 bedrivs IPL 1 och programspecifika studier parallellt. Under dessa 6 veckor är studierna vanligtvis förlagda både till Campus Norrköping, Norrköping och till Campus US, Linköping.


Innehållet i IPL 1 är en viktig introduktion och grund till studierna vid Medicinska fakulteten. Avsikten är att öka förståelsen för de faktorer som påverkar samspelet mellan samhället och människans hälsa. IPL 1 ger också en grund för förståelse och kunskap om varandras yrkesområden, och i och med det ökad medvetenhet om sitt eget kompetensområde. IPL 1 utmärks också av att lärare från alla utbildningar arbetar tillsammans med studenterna.

Studierna på Arbetsterapeutprogrammet

Dina studier är i huvudsak förlagda till Campus Norrköping. Från och med termin 2 kommer en del av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) att vara på olika verksamheter i framförallt Östergötlands län, men den kan även vara förlagd inom andra delar i regionen, vilket kan innebära vissa merkostnader för resa.

Som student på VFU skall man följa verksamhetens hygienreglerse exempel på Region Östergötlands hygienregler.

Arbetsterapeutprogrammet

Vedrana Baric är kursansvarig för termin 1, Annika Öhman är programansvarig och Ann-Christin Norén är programadministratör vid Arbetsterapeutprogrammet och finns vid Institutionen för hälsa, medicin och vård (HMV). Postadress: Campus Norrköping, 601 74 Norrköping. Besöksadress: Kungsgatan 40, plan 7, Norrköping.
För frågor och mer information kan du höra av dig till Vedrana Baric, vedrana.baric@liu.se, tel. 011-36 35 04 eller Suzana Tomicic på mail: suzana.tomicic@liu.se eller telefon 013-28 68 95.

Avslutningsvis

Vi på Arbetsterapeutprogrammet hälsar dig välkommen hit till Campus Norrköping och hoppas att du ska trivas med dina studier! Läs gärna mer om Arbetsterapeutprogrammet på vår hemsidahttps://www.student.liu.se/program/mgat2?l=sv
 

Om universitetsstudier

Utbildnings- och programplan

Mottagning/Nolle-P

Information inför studiestarten

Folkbokföring

Aktuella adressuppgifter är viktiga. Det är viktigt både för dig och för universitetet att information som sänds ut verkligen kommer fram.
 
Enligt folkbokföringslagen är du skyldig att folkbokföra dig på studieorten. Undantag gäller för dem som har make/maka, sambo, barn på annan ort (eller saknar bostad på studieorten). Anmälan om folkbokföring görs till ditt lokala skattekontor.
 
Ladok hämtar adressuppgifter från Skatteverket. Tillfällig adress anger du själv i Studentportalen som du får tillgång till när du har registrerat dig på utbildningen.

Studiemedel

När du har registrerat dig dagen efter uppropet rapporteras det automatiskt till CSN och sedan sker utbetalningen av studiemedel. OBS! För att utbetalning skall ske måste du lämna en studieförsäkran till CSN.
 
Vi rekommenderar dig att söka studiemedel för så lång period som möjligt, då CSN gör ny prövning vid varje ansökan.
 
CSN i Linköping har adress: Hamngatan 13, 581 96 Linköping, tel. 0771-27 60 00, www.csn.se.
 

Arbetsterapeutprogrammet

Kontaktpersoner

Tips till dig som ny student

Antagen till LiU