Nyheter från LiUVisa/dölj innehåll

Delta i LiU:s aktiviteterVisa/dölj innehåll

Lunchklubben i Zoom: Fyra steg till en mer hållbar produktion genom återtillverkning

Föreläsare: Biträdande universitetslektor Jelena Kurilova. Lunchklubben är ett nätverk för representanter från akademi, näringsliv och samhälle. Alla är välkomna och föranmälan krävs. Välkommen! 

Börjar 19 april 2021 kl. 12.00
Slutar 19 april 2021 kl. 13.00
Plats Digitalt i Zoom.
Kontakt Susanne Pettersson
013-28 24 48

Ideella organisationer i lokala välfärdssamhällen

Marie Nordfeldt, professor i socialt arbete vid Karlstads universitet, föreläser bland annat om villkoren för ideella organisationer på lokal nivå, där de både är engagerade i intressepolitiskt arbete och utför konkreta serviceuppgifter. Det här är det andra seminariet av tre i CKS seminarieserie "Civilsamhället i det lokala - deltagare, utförare och samverkan".

Börjar 22 april 2021 kl. 13.30
Slutar 22 april 2021 kl. 16.00
Plats Digitalt via Zoom
Kontakt Susanne Wallman Lundåsen
011-36 31 25

Forskning i framkant: Covid-19 och njursjukdom – hur påverkas patienterna?

Kronisk njursjukdom är en riskfaktor för svårare sjukdom och död vid covid-19. Särskilt dialyspatienter och njurtransplanterade med covid-19 har jämfört med patienter utan infektion en ökad risk att dö enligt registerdata. Samtidigt har patienter med svår covid-19 utan tidigare känd njursjukdom, visat sig ha en ökad risk för akut njurskada där mekanismerna bakom inte är helt klarlagda. Välkommen till en spännande populärvetenskaplig föreläsning med Annette Bruchfeld, professor i njurmedicin.

Börjar 22 april 2021 kl. 16.30
Slutar 22 april 2021 kl. 17.30
Plats Webbinarium.
Kontakt Hanna Agardh
013-28 23 32

Coronavirus - så agerar Linköpings universitetVisa/dölj innehåll

Med anledning av de nationella och lokala restriktioner som gäller för att förhindra smittspridning, har den centrala krisledningen vid Linköpings universitet fattat beslut om ett antal åtgärder för verksamheten. Det innebär bland annat att bara nödvändig fysisk närvaro i universitetets lokaler får förekomma och att tillträde till lokalerna är begränsat. LiU:s åtgärder gäller till och med 30 juni.

Information om hur LiU agerar i samband med spridningen av coronaviruset

Följ med in på LiUVisa/dölj innehåll

Vi har bestämt oss

Vi ska göra nytt. Göra annat. Göra mer. 

Följ med in på Linköpings universitet.