Ett sociokulturellt perspektiv på barns moral- och känslosocialisation i familjer och i förskolor.

Projektet utforskar sociokulturella processer och samspelspraktiker som formar barns moraliska och emotionella socialitet och identitet i familjer och i förskolor. Projektet är tvärvetenskapligt: samarbetet omfattar barnforskare, psykologer, antropologer, språkvetare och pedagoger. Det omfattar en longitudinell etnografisk undersökning av språkliga och kroppsliga praktiker genom vilka vuxna formar barns känslor och moral i familjer och förskolor i Sverige.

Forskningen tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv och ett antropologiskt språksocialisationsperspektiv, som undersöker kulturella processer i vardagligt samspel som genomsyras av, och medverkar till skapandet av samhälleliga normer och värderingar. Studier beskriver hur barns emotioner - gråt, skratt, glädje – bemöts av vuxna och andra barn, hur man hanterar barns konflikter hemma och i förskolor, hur familjer, föräldrar och syskon, skapar närhet och intimitet.

Finansiering

Projektet (2013-2020) finansieras av Vetenskapsrådet, VR, Till framstående unga forskare. 18 milj SEK.

Publikationer

Avhandlingar

Artiklar i urval

  • Cekaite, A. & Burdelski, M. (2021). Crying and crying responses: A comparative exploration of pragmatic socialization in a Swedish and Japanese preschool. Journal of Pragmatics, 178: 329-348. Länk till Diva.
  • Cekaite, A. & Andrén, M. (2019). Children’s laughter and emotion sharing with peers and adults in the preschool. Frontiers in Psychology, volume 10, article 852. Länk till Diva.
  • Cekaite, A. & Holm Kvist, M. (2017). The comforting touch. Tactile intimacy and touch in managing children’s distress. Research on Language and Social Interaction, 50, 109-127. Länk till Diva.

Forskargrupp

Organisation