Linköpings universitet erbjuder flera utbildningar för dig som vill bli biomedicinsk analytiker eller vill komplettera din utbildning för att få arbeta i Sverige.

Som biomedicinsk analytiker arbetar du med analyser och provtagning för att ställa diagnoser, följa sjukdomsförlopp och bedöma behandling.

Biomedicinsk analytiker är en legitimerad yrkestitel och efter en biomedicinsk laboratorieexamen vid Linköpings universitet kan du ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen. 

Linköpings universitet erbjuder flera olika spår för dig som vill börja arbeta som biomedicinsk analytiker. Vi har ett treårigt program där du får lära dig allt från grunderna inom biomedicinsk laboratorievetenskap, till cellernas och kroppens uppbyggnad.

Du som har en annan biomedicinsk kandidatexamen kan erhålla en biomedicinsk analytiker-examen för arbete i klinisk laboratorieverksamhet genom att komplettera med ett års studier.

Du som har en utländsk biomedicinsk analytiker-utbildning kan komplettera med kurser för att sedan ansöka om en svensk biomedicinsk analytiker-legitimation.

Grundutbildning

För dig med annan biomedicinsk kandidatexamen

För dig med utländsk biomedicinsk analytikerutbildning

Avancerad nivå

Vad gör en biomedicinsk analytiker?

Kontakt