Den europeiska litteraturens historia

Den forskning som bedrivs om den Europeiska litteraturens historia sker i ett globalt, transnationellt och kulturanalytiskt perspektiv och behandlar särskilt relationen mellan litterära former för subjektivitet och kulturella hegemonier i nyare såväl som äldre perioders litteratur. Det kan mer specifikt handla om figurationer av känslor, begär och begrepp, genre- och genusteori, författar- och läsarroller, samt antika, höviska och tidigmoderna teoretiska och poetiska traditioner.

Forskare

Organisation