Forskningsintressen 

Jag intresserar mig för konstruktionen och representationen av genus, kärlek och sexualitet i den för- och tidigmoderna litteraturen. I de texter jag studerar, Margareta av Navarras (1492–1549) verk Heptameron (1559), Michelangelos (1475–1564) poesi samt Gaspara Stampa (1523–1554) poesi, är just dessa konfigurationer under förhandling. Jag undersöker hur de maktdiskurser, såsom kyrkan och den nyplatonska filosofin, verkar i konstruktionen av genus och sexualitet och på vilka sätt de litterära texterna förhåller sig till dessa. Vem som tillåts exempelvis begära vem och hur uttrycks begär? Jag vill visa på de möjligheter till gränsöverskridande av rådande normer som de litterära formerna öppnar för.

Med de italienska poeterna Tullia d’Aragona och Gaspara Stampa som huvudexempel, syftar mitt nuvarande projekt till att kartlägga och analysera kvinnliga 1500-talspoeters reella och virtuella nätverk och kulturella kontakter och därmed fördjupa förståelsen för tidigmoderna skrivande kvinnors villkor och produktion. Detta gäller inte minst ifråga om konstruktionen och representationen av känslor i de litterära verken och i den kontext som omger dem.

Genom arkivstudier samt genom nya läsningar av tidigmoderna litterära verk utifrån genuskritiska och nätverksteoretiska perspektiv har projektet som mål att kasta nytt ljus över dessa två författarskap, men också över de kulturella personligheter som kan relateras till dem inom nätverken. Projektet utgår därför från följande frågeställning: Hur ser nätverken ut för tidigmoderna italienska kvinnliga poeter? Hur använder poeterna dessa nätverk och kontakter i sina litterära diskussioner som återkommande behandlar känslor och affekter som kärlek och begär? Och hur använder de sina reella kontakter och relationer i de kulturella nätverken? Hur formar den tidigmoderna kulturella kontexten, särskilt de specifika nätverken, tidens diskurser om emotioner och hur bidrog kvinnorna till konfigurationen av dessa diskurser?

Undervisning

Jag undervisar i litteraturvetenskap på Institutionen för kultur och samhälle.

Konferenser

•Sixteenth Century Society and Conference, Albuquerque 1-4 november 2018
•"Senses, Emotions & the Affective Turn: Recent Perspectives and New Challenges in Cultural History", International Society for Cultural Studies årliga konferens, Umeå 26-29 juni 2017
• Renaissance Society of America, årlig konferens, 29 mars-2 april, 2017
• Renaissance Prototypes. Tensions of Past and Present in Early Modern Europe, Norwegian Renaissance Society at the Norwegian Academy of Science and Letters, Oslo, 28-30 September 2016
• Sixteenth Century Society and Conference, konferens, Brügge, 18–20 augusti 2016
• Sixteenth Century Society and Conference, konferens, Vancouver, 22–25 oktober 2015
• Movement and Arrest in Early Modern Culture, Stockholms universitet 5–7 november 2014
Organisationskommitté och presentation av paper.
• Sixteenth Century Society and Conference, konferens, New Orleans, 15–19 oktober 2014
• Framing Premodern Desires. Between Sexuality, Sin and Crime, Åbo universitet, 3–5 april 2014
• Gaspara Stampa and Renaissance Literature, Oslo universitet, 13 mars 2013
Jag presenterade paper “‘Holy angels, I don’t envy you one bit’: Stampa, Ficino, and Renaissance Platonism”
• Allusions and Reflections: Greek and Roman Mythology in Renaissance Europe, Stockholms universitet och Svenska Vitterhetsakademin, 7–9 juni 2012
• Configurations of Desire in Premodern Europe", Barcelona, 15–17 juni 2011
Jag presenterade idén till avhandlingen "Kärlekens framställningar. Representationen av kärlek, sexualitet och genus i några renässansverk/Performances of Love. Representations of Love, Sexuality and Gender in Renaissance Literature.

Presentationer/föreläsningar

Gaspara Stampa: kärleken och dikten i renässansens Italien, Norrköpings stadsbibliotek i samarbete med Folkuniversitetet och Humanisterna, 6 februari, 2019

Textival - Darlings, föreläsning om renässanspoeten Gaspara Stampa, Göteborg, 23 november 2018

8 mars på Strindbergs Intima Teater, föreläsning om de kvinnliga renässanspoeterna Gaspara Stampa och Tullia d’Aragona, 8 mars 2018

”Arkeologi och interpretation”, Fria seminariet i litteraturkritik, Linköping. Presentation av mitt projekt kring Marguerite av Navarra och androgynen, 15 oktober 2015

”Kärleksdiktens kvinnliga röst – Gaspara Stampa”, Vandring genom litteraturen,
Strimman 2012-2013 - En serie öppna föreläsningar, 25 september 2012. Länk till SVT.

”Jag känner ingen avundsjuka mot er, ljuva änglar” om Gaspara Stampas poesi, Humanistdygnet, 20 april 2013

Organiserade konferenser och workshops

“Dido’s Diversity: Abandonment, Power and Love from the Aeneid to Hélisenne de Crenne”, Linköpings universitet, 12 april, 2019.
”Love and Gender in Early Modern Literature”, Linköpings universitet, 12 december, 2018.
”Movement and Arrest in Early Modern Culture”, Nordic Network for Renaissance Studies (NNRS), Svenska Barockakademin och Stockholms universitet, 5–7 november, 2014.

Doktorandkurser vid annat lärosäte än LiU

Resources and Techniques for the Study of Renaissance and Early Modern Culture, Warburg Institute, University of London, 12–15 maj 2014.
Maktens uttryck och anspråk 1200–1400. (Fokus på medeltid och tidig renässanskultur i Toscana.) Arr. av Centrum för medeltidsstudier vid Stockholms universitet. Plats: Florens, Italien, 23–29 april 2012.
Text-Memory-Monument. The use of the past in Italian Renaissance Culture. Sommarskola arr. av Århus universitet, Danmark. Plats: Rom, Italien, 17–29 july 2012.
The Medici Archive Project's online course in Italian Paleography and Archival Skills.
12 veckors online kurs arr. av MAP (Medici Archive Project) våren 2013.

Erhållna stipendier

Helge Ax:son Johnsons stiftelse för forskningsvistelse i Italien juni 2018.
Fondazione Famiglia Rausing för forskningsvistelse i Florens, april-juni 2017.
Kungliga Vetenskapsakademien för forskningsvistelse vid University of Virginia, januari-maj 2015.
Sven och Dagmar Saléns Stiftelse för forskningsvistelse vid University of Virginia, januari-maj 2015.
Stiftelsen Torsten och Ingrid Gihls fond avseende vistelse vid Svenska Institutet i Rom i samband med sommarskolan Text-Memory-Monument. The use of the past in Italian Renaissance Culture, juli 2012.

Publikationer

CV

Anställningar

  • Utredare inom ämnet litteraturvetenskap 2019
  • Universitetslektor i litteraturvetenskap 2019
  • Doktorandanställning 2012- 2019

Förtroendeuppdrag

  • Ledamot (ordinarie) i Forskarutbildningsnämnden vid Filosofiska fakulteten 2017-2018
  • Ordförande i IKK:s doktorandråd 2015–2016
  • Ledamot (ordinarie) i IKK:s institutionsstyrelse 2015–2016
  • Ledamot (suppleant) i Forskarutbildningsnämnden vid Filosofiska fakultetens 2015–2016

Forskningsmiljö

Nyheter