Föreställningar om författare, litterära platser och forntida DNA 

Som litteraturvetare intresserar jag mig för litteraturens offentliga och sociala liv, för hur människor skapar mening kring litteratur och författare i olika medier, tider och sammanhang. Mer generellt studerar jag hur kulturella uttryck, men också vetenskaplig kunskap, tolkas, paketeras och legitimeras i publika sammanhang – från 1800-talets litterära kändiskultur till hur nya slags platser idag aktiveras för litterärt skapande, och hur nya berättelser om det förflutna formuleras med utgångspunkt i arkeogenetisk forskning.

1800-talets litterära kändiskultur

Jag har bland annat forskat om litterär berömmelse och författarkulter under 1800-talet, och hur detta kom till uttryck i tidningspress, biografier, porträtt och monument samt i uppkomsten av författarmuseer och litterär turism. Min doktorsavhandling, ”Ryktbarhetens ansikte” (2008), undersöker just konstruktionen av en författares mediala persona och diskuterar författarens roll som celebritet.
Länk till digital utgåva i Litteraturbanken.

I projektet ”Berömmelsens kulturhistoria” (RJ 2010-2014) studerade jag museisamlingar och materiella minnen med anknytning till vetenskapsmän, konstnärer och författare och hur föreställningar om genialitet, dygder och nationell identitet formulerades i anslutning till efterlämnade papper, autografer, kläder, möbler, rum och platser.

Samtida skrivplatser och forntida DNA

I min nuvarande forskning ägnar jag mig framför allt åt samtida företeelser, inom ramarna för två större forskningsprojekt.

I projektet ”Författandets nya färdvägar: Om rummets poetik och politik i samtidslitteraturen” (VR 2018) undersöker jag tillsammans med kollegan Emma Eldelin hur litterärt skapande idag knyts till platser som på olika sätt präglas av rörelse, kommunikation och modernitet, såsom flygplatser, tåg och tunnelbanor.

Jag är också verksam som forskare vid Stockholms universitet, där jag tillsammans med arkeologen Anna Källén och idéhistorikern Daniel Strand arbetar i projektet ”Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA” (RJ 2018), som undersöker de mediala berättelser som skapas i anslutning till pågående arkeogenetisk forskning i Sverige, Frankrike och Storbritannien.

Ny utbildning i Språk, litteratur och medier

Utöver forskningen har jag uppdrag som programansvarig för det nya kandidatprogrammet ”Språk, litteratur och medier” som startade hösten 2018.

CV
Visa/dölj innehåll

Akademiska examina

Filosofie magisterexamen i litteraturvetenskap 2001
Filosofie doktorsexamen i tema Kultur och samhälle 2008
Docent i mediehistoria 2016

 

Uppdrag

Programansvarig: Språk, litteratur och medier
 

Nyheter
Visa/dölj innehåll

Organisation
Visa/dölj innehåll