Fotografi av Andreas Nyblom

Andreas Nyblom

Universitetslektor, Docent

Jag är lektor i litteraturvetenskap och docent i mediehistoria. I såväl undervisning som forskning rör jag mig mellan dåtid och nutid, och mellan ämnen som idéhistoria, kulturstudier, mediehistoria och litteraturvetenskap.

Föreställningar om författare, litterära platser och forntida DNA 

Som litteraturvetare intresserar jag mig för litteraturens offentliga och sociala liv, för hur människor skapar mening kring litteratur och författare i olika medier, tider och sammanhang. Mer generellt studerar jag hur kulturella uttryck, men också vetenskaplig kunskap, tolkas, paketeras och legitimeras i publika sammanhang – från 1800-talets litterära kändiskultur till hur nya slags platser idag aktiveras för litterärt skapande, och hur nya berättelser om det förflutna formuleras med utgångspunkt i arkeogenetisk forskning.

1800-talets litterära kändiskultur

Jag har bland annat forskat om litterär berömmelse och författarkulter under 1800-talet, och hur detta kom till uttryck i tidningspress, biografier, porträtt och monument samt i uppkomsten av författarmuseer och litterär turism. Min doktorsavhandling, ”Ryktbarhetens ansikte” (2008), undersöker just konstruktionen av en författares mediala persona och diskuterar författarens roll som celebritet.
Länk till digital utgåva i Litteraturbanken.

I projektet ”Berömmelsens kulturhistoria” (RJ 2010-2014) studerade jag museisamlingar och materiella minnen med anknytning till vetenskapsmän, konstnärer och författare och hur föreställningar om genialitet, dygder och nationell identitet formulerades i anslutning till efterlämnade papper, autografer, kläder, möbler, rum och platser.

Samtida skrivplatser och forntida DNA

I min nuvarande forskning ägnar jag mig framför allt åt samtida företeelser, inom ramarna för två större forskningsprojekt.

I projektet ”Författandets nya färdvägar: Om rummets poetik och politik i samtidslitteraturen” (VR 2018) undersöker jag tillsammans med kollegan Emma Eldelin hur litterärt skapande idag knyts till platser som på olika sätt präglas av rörelse, kommunikation och modernitet, såsom flygplatser, tåg och tunnelbanor.

Jag är också verksam som forskare vid Stockholms universitet, där jag tillsammans med arkeologen Anna Källén och idéhistorikern Daniel Strand arbetar i projektet ”Kod, Narrativ, Historia: Samtida meningsskapande kring forntida DNA” (RJ 2018), som undersöker de mediala berättelser som skapas i anslutning till pågående arkeogenetisk forskning i Sverige, Frankrike och Storbritannien.

Programansvarig för Språk, litteratur och medier

Utöver forskningen har jag uppdrag som programansvarig för kandidatprogrammet ”Språk, litteratur och medier” som startade hösten 2018.

CV

Akademiska examina

Filosofie magisterexamen i litteraturvetenskap 2001
Filosofie doktorsexamen i tema Kultur och samhälle 2008
Docent i mediehistoria 2016

 

Uppdrag

Programansvarig: Språk, litteratur och medier
 

Publikationer

Senaste publikationer

Emma Eldelin & Andreas Nyblom, ”Place Making in Transit: Literary Interventions at the Airport and in the Underground”, Transfers: Interdisciplinary Journal of Mobility Studies, 11:1, 2021.

Andreas Nyblom, ”I litteraturens transitrum: Från stillhet och tystnad till rörelse och distraktion”, i Lars Ilshammar & Julia Pennlert (red.), Från Strindberg till Storytel: Korskopplingar mellan ljud och litteratur (Göteborg: Daidalos, 2021). Läs här. 

Anna Källén, Charlotte Mulcare, Andreas Nyblom, Daniel Strand, “Introduction: Transcending the aDNA Revolution”, Journal of Social Archaeology 21:2, 2021. Läs här.  

Anna Källén, Charlotte Mulcare, Andreas Nyblom, Daniel Strand, “Archaeogenetics in Popular Media: Contemporary Implications of Ancient DNA”, Journal of Current Swedish Archaeology 27, 2019. Läs här (PDF). 

2022

Andreas Nyblom (2022) Unsettling the Scene of Writing: From the Reign of the Desk to Writing in Transit Deskbound Cultures: Media and Materialities at Work, s. 45-71 Vidare till DOI

2021

Emma Eldelin, Andreas Nyblom (2021) Place Making in Transit: Literary Interventions at the Airport and in the Underground Transfers, Vol. 11, s. 48-75 Vidare till DOI
Andreas Nyblom (2021) I litteraturens transitrum: från stillhet och tystnad till rörelse och distraktion Från Strindberg till Storytel: korskopplingar mellan ljud och litteratur, s. 51-71

Forskningsmiljö

Undervisning

Nyheter

Karriärdagen 2023 Anna Lindberg.

Att vara trovärdig har aldrig varit viktigare än nu

Kommunikatörer och journalister behöver vara bäst på att sprida bekräftade uppgifter och samtidigt förstå det inflytande de har i sin yrkesroll. Anna Lindberg som har haft fötterna i båda yrkena, ger råd och insikter om framtiden inom dessa yrken.

Ung glad kvinna i dörröppning med böcker i handen

Praktikplatsen öppnar upp karriärvägar

Att hitta praktikplats under en pågående pandemi är inte lätt. Men de studenter på Språk, litteratur och medier som lyckades har haft en lärorik och spännande tid.

Bild på böcker med ett par hörlurar om.

Från Strindberg till Storytel – ljudets betydelse för vår läsning

Allt fler lägger den fysiska boken åt sidan. Sedan ljudbokens intåg är det med telefonen och hörlurarna vi läser. Men vad har egentligen ljudet för betydelse för läsaren, författaren och litteraturen?

Organisation