Seminarieserien Hundra år av design och demokrati fortsätter med ett andra tillfälle den 28 maj. Nu fokuserar vi på individuellt skapande och hantverk. Vilken roll spelar skapandet för samhällsutveckling och demokrati, och vilken roll kan det spela?

 

Video

 

Vem är den skapande medborgaren? Inom design- och konsthantverksforskning håller industriarbetet på att omvärderas; det som under 1900-talet gärna beskrevs som ett ”mekaniskt” arbete uppfattas idag snarare en kvalificerad praktik som rymmer många hantverksmoment. Samtidigt har hantverksbegreppet vidgats och vi talar idag om hantverksöl, hantverksmat och hantverksmejerier.

Detta riktar ljuset mot vilka typer av aktiviteter som har status som skapande eller konstnärliga i ett större perspektiv. Hur ser relationen mellan amatörer och professionella ut och vilka arbeten, hantverk och praktiska kunskaper har hög status i samhället?

Ett annat tema för seminariet är hantverkets beständighet. 1800-talets slöjd- och hantverksrörelser utgick från uppfattningen att de traditionella kunskaperna var hotade och att hantverket löpte risken att konkurreras ut och försvinna. Idag domineras den teoretiska diskursen inom områdena av en mer dynamisk syn på hantverk, där dess förmåga att förändras, förnyas och gå i dialog med samhällsförändringarna står i centrum.

Men finns det ändå enskilda hantverksgrenar som löper risk att dö ut? Om detta kopplas till demokrati och representation blir frågan: finns det, samtidigt som hantverksområdet i stort växer sig starkare, enskilda grupper av medborgare vars hantverk marginaliseras eller håller på att försvinna?

Våra paneldeltagare kommer att diskutera dessa teman under ledning av moderatorn Love Jönsson, Rian designmuseum. De kommer dessutom att ge varsin kort presentation kring hur de ser på skapande medborgare. 

Paneldeltagare

Frida Hållander är PhD i konsthantverk och IASPIS-stipendiat. Fridas praktikbaserade forskning handlar om konsthantverk som går i dialog med samhället. Hon har studerat objekt och skapande praktiker inom olika sociala, feministiska och politiska rörelser som uttrycker viljan att just bli – medborgare.

Andreas Nobel är professor i möbeldesign på Malmstens. Han är inredningsarkitekt och möbeldesigner och bedriver egen verksamhet med ett fokus på massivträ och handverktyg.

Anna Seravalli är designforskare och lektor på Malmö universitet. Hon utforskar skapandets roll i utvecklingen av hållbara och demokratiska städer.

Erik Sigurdson, Umeå universitet. Erik har i sin forskning fokuserat på de mer ”tysta” dimensionerna av delaktighet och identitet som sker genom slöjd i hårda material.

Moderator: Love Jönsson, museichef på Rian designmuseum i Falkenberg.

Seminarieserien är ett arrangemang av Linköpings universitet i samarbete med SVID, Svenska designsällskapet och Svensk Form.

Läs mer om seminarieserien Hundra år av design och demokrati.

Arrangörsgrupp

Vår seminarieserie