Tredje seminariet i seminarieserien Hundra år av design och demokrati går av stapeln onsdagen den 29 september. I centrum står det politiska, såväl hos design i sig, som hur design finns i politiken. Vilka kopplingar finns det där?

 

Video

 

Design har länge, kanske alltid varit politiskt. Från Bauhaus över Papanek och Kooperativ Design till idag. Samtidigt fick Sverige sin första politik för design först på 1990-talet, och sin andra häromåret. När design blir en integrerad del av offentlig sektors omställning, och lyfts fram som en praktik för omställning mot hållbarhet, vad kan vi då ta med oss från tidigare lärdomar av design som medel för demokratisering?

Vilka är det som, i en representativ demokrati, bjuds in att delta i att forma policy och offentliga tjänster? Både folkvalda och tjänstepersoners roller förändras när nya former av medborgardeltagande skapas inom, och utanför, ramen för demokratins institutioner.

Som en följd av detta förändras karaktären hos de sätt samhället kan skapa tid och kraft att arbeta med inkludering av marginaliserade grupper. Designen av policy, som en följd av politik, skapar strukturer som både är inkluderande och exkluderande. Var ligger då ansvaret för att motverka marginalisering?

– Våra praktiker och system ger ofta privilegier till välutbildade, extroverta , trots att vi vill och försöker få marginaliserade grupper att delta i designprocesser, säger Emma Blomkamp.

Ett annat perspektiv är arvet inom design kring hur deltagande skall skapa omfördelning av makt och mandat. I det arvet ryms västerländska ideal och världsåskådningar, och tar form i designpraktiken. Dessa står i skarp kontrast till andra samhällsideal med andra grundstrukturer för mandat och andra värderamverk bortanför de humanistiska.

Detta är några teman som kommer att dryftas av panelen under ledning av Dan Hill, Vinnova. De ger dessutom varsin kortare presentation av sin syn på det övergripande temat.

Välkomna till panelsamtal under ledning av Dan Hill, Vinnova. 

PANELDELTAGARE

Emma Blomkamp arbetar som facilitator med samskapande av medkännande system. Hon är disputerad i urban cultural policy, och är aktiv som forskare kring policy design och offentlig innovation som Honorary Fellow på The University of Melbourne och Research Associate vid Charles Stuart University.

Pelle Ehn är professor emeritus från Malmö Universitet med en lång karriär inom design för och i demokratisering, av arbetsplatser såväl som det offentliga.

Vanessa Rodrigues är disputerad i design vid Linköpings universitet, och delar för närvarande sin tid mellan Linköpings universitet som forskare och Samordningsförbundet Centrala Östergötland.

Tristan Schultz är grundare av designföretaget Relative Creative. Han är Honorary Adjunct Fellow vid the University of Technology, Sydney och Honorary Principal Research Fellow vid RMIT, Melbourne.

Moderator: Dan Hill, Vinnova

Seminarieserien är ett arrangemang av Linköpings universitet i samarbete med SVID, Svenska designsällskapet och Svensk Form.
Läs mer om seminarieserien Hundra år av design och demokrati.

Arrangörsgrupp

Läs mer om Design och demokrati