Fotografi av Jonas Löwgren

Jonas Löwgren

Professor, Enhetschef

Interaktions- och informationsdesign

Presentation

Jonas Löwgren (f. 1964) är professor i interaktions- och informationsdesign. Hans expertis omfattar interaktiv visualisering, design av kollaborativa medier, och de digitala materialens designteori.

Jonas har undervisat interaktionsdesign inom akademin och näringslivet sedan början av 1990-talet, och startade en av Nordens första masterutbildningar i interaktionsdesign 1998 vid Malmö högskola, liksom den första svenska forskarutbildningen i interaktionsdesign.

Jonas har publicerat över 80 vetenskapliga artiklar och fyra böcker, bland annat Thoughtful Interaction Design (med Erik Stolterman, utgiven på MIT Press), och en bred flora av populärvetenskapligt material och undervisningsmaterial. Hans portfolio omfattar över 60 designprojekt inom explorativ forskning och professionell praktik.

Personlig webbsida med mer information, inklusive CV, publikationer, portfolio och fritt tillgängligt material

Senaste tidskriftsartiklar

2022

Anna Fredriksson, Linnea Eriksson, Jonas Löwgren, Nina Lemon, Daniel Eriksson (2022) An Interactive Visualization Tool for Collaborative Construction Logistics Planning-Creating a Sustainable Project Vicinity Sustainability, Vol. 14, Artikel 17032 Vidare till DOI
Desirée Enlund, Katherine Harrison, Rasmus Ringdahl, Ahmet Börütecene, Jonas Löwgren, Vangelis Angelakis (2022) The role of sensors in the production of smart city spaces Big Data and Society, Vol. 9, Artikel 20539517221110218 Vidare till DOI

2021

Katherine Harrison, Ahmet Börütecene, Jonas Löwgren, Desirée Enlund, Rasmus Ringdahl, Vangelis Angelakis (2021) Sustainability Means Inclusivity: Engaging Citizens in Early-Stage Smart City Development IEEE technology & society magazine, Vol. 40, s. 60-65 Vidare till DOI
Kristina Höök, Jonas Löwgren (2021) Characterizing Interaction Design by Its Ideals: A Discipline in Transition She Ji: The Journal of Design, Economics, and Innovation, Vol. 7, s. 24-40 Vidare till DOI
Niklas Rönnberg, Jonas Löwgren (2021) Designing the user experience of musical sonification in public and semi-public spaces SoundEffects, Vol. 10, s. 125-141 Vidare till DOI

Undervisning

Nyheter

En figur på en bild.

Fem LiU-projekt på IVA:s 100-lista

Fem forskningsprojekt från Linköpings universitet finns med på Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademiens, IVA, 100-lista. Årets lista lyfter fram forskning inom klimatomställning, energiförsörjning, välfärdsteknologi, cybersäkerhet och krisberedskap.

Veronika Domova

Användarvänligt i framtidens kontrollrum

Industrins kontrollrum består ofta av en vägg av lysande och blinkande skärmar som visar olika delar i processen. Veronika Domova har i sin doktorsavhandling sökt efter en smartare kontrollrumsdesign, bättre anpassad till våra mänskliga förmågor.

Caspar Reuterswärd

Första masterkullen i hållbar design

Första kullen från den internationella masterutbildningen i design har tagit examen. ”Att utbildningen var ny och lite oorganiserad passade mig perfekt. Kurserna har varit bra, jag haft nytta av allt i mitt masterarbete”, intygar Caspar Reuterswärd.

Relaterad information